తనివి తీరిందా? – Part 8 59

అతని కళ్ళు నా తొడలని తడుముతున్నాయి. బహుశా అతని గొంతు గుర్తు పట్టి ఉంటుంది వసంత కళ్ళు మత్తుగా మూసుకుపోతుంటే ఆమె మాట ముద్దముద్దగా వస్తోంది.

“హెలో శేఖర్ ఇంకా లోపల మీ ఒదిన గారి తిమ్మిరి తీరలేదు నాయనా, నువ్వు ఆవిడ ‘ సేవ ’ కి ఇంకా చాలాసేపు వెయిట్ చెయ్యాలి” . ‘ సేవ ’ అనే పదాన్ని వత్తిపలుకుతూ అంది.

అప్పుడు అర్ధం అయ్యింది ఇతను కవిత మరిది అని, పార్టీలో ఇతని గురించే అందరూ చెప్పింది, కవిత మరిది నిజంగానే కత్తిలా ఉన్నాడు. అతను నవ్వుతూ వసంతని ఒడిసిపట్టుకుని

“ఫరవాలేదు లెండి, ఈ లోపు మీ ‘ సేవ ’ చేసుకుంటా.” అని నా వైపు తిరిగి “పదండి మిమ్మల్ని ఇంటిదగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తా” అన్నాడు.

వసంత ఎడమ స్థనం అతను ఛాతీకి వత్తుకుంటుంటే ఆ మత్తుని మెత్తగా ఆస్వాదిస్తున్నాడు. ఇద్దరం వసంతని అతని కార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాం. నాకు ఈ పరిస్థితిలో పరాయి మగవాడి ముందు చాలా సిగ్గుగా ఉంది. పైగా ఉల్లిపొర లాంటి నా చీర అంగాంగాలనీ బైట పెడుతుంటే చచ్చే సిగ్గుగా ఉంది, అతని కార్ దగ్గర ఇంకో అతను నుంచుని ఉన్నాడు, అతని చేతిలో బీర్ కేన్ ఉంది. నాకు అసలు తల ఎత్తాలనిలేదు, కారణం ఈ కుర్రాళ్ళ చూపులు నా పిరుదులని, పాలిండ్లని వెచ్చగా తడుముతున్నాయి, పైటని రెండు పిరుదుల చుట్టూ కప్పుకున్నా, కానీ దానివల్ల పైట టైట్ అయిపోయి సొళ్ళు బింకంగా కనబడుతున్నాయి.

“అతనూ?” అనుమానంగా అడిగా.

“ఫరవాలేదులెండి, అతను నా కజిన్ బ్రదర్ పేరు కరుణాకర్. బీర్ తాగుతున్నా పాపం మంచివాడే, మీ అనుమానం నాకర్ధం అయ్యింది. మాకు ఇలా పార్టీ జరిగినప్పుడల్లా ఒదిన కోసం వెయిట్ చెయ్యడం అలవాటే. ఒక్కడినే బోర్ కొడుతుందని నాకు అతను కంపెనీ వుంటాడు అంతే”

ఇక నిండా మునిగాక చలెందుకని అతని వైపు చూసి “హెలో” అని పొడిగా పలకరించా. అతను షేక్ హేండ్ ఇస్తూ నా చెయ్యిని అదోరకంగా వత్తి వదిలాడు. మనసు జివ్వుమంది, ఈ టైంలో బాగా తాగి ఒంటిమీద బట్టలు నిలవకుండా ఉన్న మా స్థితికి ఏ మగాడైనా ఇలానే బిహేవ్ చేస్తాడు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Very lovely and we can enjoy while reading there is no vulgar and is giving anxiety and very smooth. Thanks to the writer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *