తనివి తీరిందా? – Part 8 54

“ధ్యాంక్స్ ఒదినా” అన్నాడు అర్ధం అయినట్టుగా.

డోర్ దాకా దిగబెడతానని అంటాడేమో అనుకున్నా కానీ బహుశా అతని వదినని పిక్ అప్ చెయ్యడానికి వెళ్ళాలని ప్రపోజ్ చెయ్యలేదు. నా తీట ఎలాతీరుతుంది? శేఖర్ గాడితో సహా అందరూ నా అంగాగాలని బాగా కెలికి కెలికి వదిలారు. కనీసం ఈ వైబ్రేటర్ అన్నా మిగిలింది. బహుశా ఈ రోజుకి నా తీట తీరదేమో అనుకుని కార్ దిగి వసంతని పట్టుకుని వరండాలోకి నడిచా.

“ఓకె కావ్య గారూ బై” వెల్తూ వెల్తూ సడన్ గా నన్ను దగ్గరగా లాక్కుని పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు,నేను వారించేలోపే పిరుదులని తడుముతూ సళ్ళని గట్టీగా తన ఛాతీకి వత్తుకున్నాడు.

ఒక్కసారి ఒళ్ళంతా భగ్గుమంది, కోరికతో కాలిపోతున్న నా శరీరానికి అతని కౌగిలి ఇంకా కోరిక రేపింది. పూకంతా ఇంకా తడితడిగానే ఉంది. శేఖర్ కజిన్ మాత్రం అలాగే ఆకలిగా చూస్తున్నాడు, అతని చూపులు నాకు నచ్చలేదు. నెమ్మదిగా వసంతని నడిపించుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళ డోర్ దగ్గర బెల్ కొట్టబోతుంటే సడన్ గా వసంత నిటారుగా నుంచుంది.

షాకింగ్ గా చూశా ఆమె వంక. కొంచెం వళ్ళు తూలుతున్నా మనిషి స్టడీగానేఉంది, అంటే శేఖర్ ఇచ్చిన మాత్ర పని చేసిందన్న మాట. ఆమె నా వంక కొంటెగాచూస్తూ అడిగింది.

“హేయ్…దొంగా, వాణ్ణి భలే ముగ్గులోకి దింపావే. నచ్చాడా?” ముద్దముద్దగా మాట్లాడింది. అంటే వసంతకి కార్లో జరిగినదంతా తెలుసన్నమాట. ఒక్కసారిగా నాకు చచ్చేంత సిగ్గేసింది. తల దించుకుని నుంచున్నా తప్పుచేసినదానిలా.
“ఇంత జరిగాక సిగ్గెందుకు అక్కా? అయినా ఇంకా నా దగ్గర అంత ప్రైవసీ మెయింటెయిన్ చెయ్యాలా?” నా భుజం మీద చెయ్యేస్తూ అనునయంగా అంది. ఆమె బుజ్జగింపుకి నాకు ఒక్కసారి ఏడుపొచ్చింది.
“సారీ వసంతా, అలా బిహేవ్ చెయ్యడం తప్పని తెలుసు, కానీ సిగ్గు విడిచి చెబుతున్నా. పడక సుఖం అనుభవించి నాలుగు నెలలయ్యింది. పైగా ఈ రోజు పార్టీలో జరిగినదానివల్ల సెక్స్ కోరికలని కంట్రోల్ చేసుకోలేక అతనికి లొంగిపోవడానికి రెడీ అయిపోయా” ఆమెని కౌగిలించుకుని ఏడ్చేశాను, ఆ క్షణంలో వసంత నాకు చాలా దగ్గర మనిషిలా అనిపించింది.
“హేయ్ పిచ్చిఅక్కా, ఏడవకు..ఏంటిది చిన్న పిల్లలా…ఊరుకో. ఇందులో తప్పేమైనా ఉంటే అది నాదే, నీ సంసార జీవితం సంగతి తెలిసికూడా నిన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళా. నీకు కొంచెం ఆటవిడుపుగా ఉంటుందని అనుకున్నా కానీ నిన్ను తప్పు చెయ్యడానికి ప్రేరేపిస్తున్నానని అనుకోలేదు ఇ యామ్ సారీ.”
వింటున్న నాకు అయోమయంగా ఉంది. ఆమె వైపు అయోమయంగా చూశా, బయట వరండా లో ఉన్న కుర్చీలో కూర్చోపెట్టి నా పక్కనే కూర్చుంది. పైటని లాగి నడుంచుట్టూ తిప్పి బొడ్లో దోపింది. సమయం ఉదయం 5 అవుతోంది, చల్లటి గాలి తెరలు తెరలుగా వచ్చి వేడిగా ఉన్న నా వంటికి తగులుతుంటే హాయిగా ఉంది. కళ్ళనీళ్ళు తుడుచుకుని కొంచెం కుదుట పడ్డాక అడిగాను.

1 Comment

Add a Comment
  1. Very lovely and we can enjoy while reading there is no vulgar and is giving anxiety and very smooth. Thanks to the writer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *