తనివి తీరిందా? – Part 6 111

పొద్దున్న 9 గంటలకల్లా మా ఆయన హడావిడిగా ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయారు. చిన్నా గాడు కాలేజీకి వెళ్ళాక నెమ్మదిగా నేను షాపింగ్ కి బయల్దేరా. లేత నీలం రంగు చుడీదార్ లో రంభలా ఉన్న నన్ను ఒక సారి అద్దంలో గర్వంగా చూసుకున్నా. పెద్దగా ఉన్న వురోజాలు చుడిదార్ పైకి పొంగి చూపరులను కట్టిపడేస్తాయ్. ఇక బయల్డేర్దామనుకున్న నిమిషంలో ఫోన్ రింగయింది. వెళ్ళి ఫోన్ ఎత్తితే మా ఆయన ఇంటికి వస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఆయన గొంతులో వినిపించిన దిగులు నన్ను నిజంగా కలవరపెట్టింది. ఏమై ఉంటుంది? మరికొద్ది సేపటికి వాడిపోయిన మొహంతో మా ఆయన ఇంటికి వచ్చి దిగులుగా సోఫాలో కూలపడ్డారు. వేడిగా టీ కలిపి ఆయనకిఇచ్చి విషయం కనుక్కున్నా. నేను ఊహించిందే జరిగింది. మా ఆయనకి జాబ్ థ్రెట్, రిసెషన్ కారణంగా చాలామందిని లే ఆఫ్ చేస్తున్నారు. అందులో మా ఆయన కూడా ఉండడం మా బ్యాడ్ లక్.

“ఇక రేపటినుంచి ఆఫీస్ కి వెళ్లక్కర్లా కవీ” నీరసంగా అన్నారు. పాపం చాలా జాలేసింది, నేనే కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకుని ఆయనకి దగ్గరగా జరిగి కూర్చున్నా.

“మీరేమీ దిగులు పడకండీ, అన్నీ అవే సర్దుకుంటాయి. ఈ జాబ్ కాకపోతే ఇంకోటి ధైర్యంగా ఉండండి ప్లీజ్” అన్నాను కానీ కొత్త జాబ్ అంత తేలికగా దొరకదని నాకూ తెలుసు. రోజంతా భారంగా గడిచింది., రాత్రి ముగ్గురం భోజనాలకి కూర్చున్నాము. విషయం తెలిసి చిన్నా కూడా ఒకింత భాధగానే ఉన్నాడు కానీ వాళ్ళ అన్నయ్యకి బాగానే ధైర్యం చెబుతున్నాడు. ఇంకొక నెల రోజులలో చిన్నా గాడి కాలేజ్ ఐపోతుంది. ఇక వాడి ఉద్యోగానికి కూడా ప్రయత్నాలు మొదలెట్టాలి.

వెధవకి చిలిపి తనం ఎక్కువ కానీ చాలా బాగా చదువుతాడు. బహుశా క్యాంపస్ ఇంటర్వూ లోనే సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు.

రోజులు భారంగా గడుస్తున్నాయి. నాలుగు వారాలు గడిచినా ఇంట్లో ఇంకా వాతావరణం అలానే ఉంది. ఆయన పక్క మీద మూడంకె వేసుకుని పడుకుంటున్నారు. చిన్నా గాడు అప్పుడప్పుడు నా పిర్రలమీద చరుస్తూ చిలిపిమాటలతో వేడెక్కిస్తున్నాడు. అవకాశం దొరికినప్పుడు నా పాలిండ్లని నలపడం, బొడ్డు దగ్గర కితకితలుపెట్టడం, నడుము తడమడం తప్పితే ముందుకి వెళ్ళడానికి పెద్దగా అవకాశం కుదరడం లేదు, కారణం మా ఆయన ఇంట్లోనే ఉండడం.
నేను కూడా పరీక్షల కారణం వల్ల వాడిని పెద్దగా రెచ్చగొట్టడం లేదు.

వెధవకి పూకాలోచన వచ్చిందంటే పుస్తకాలక్కరలేదు. పరీక్షలు ఐపోగానే వాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో వారం రోజులు ఫేర్ వెల్ పిక్నిక్ కి బయల్దేరాడు. బయల్డేరే ముందు రోజు రాత్రి అవకాశం చూసుకుని నన్ను పక్కకి లాగి గట్టిగా ముద్దులు పెడుతూ.

“నా బంగారు వదినమ్మా…నిన్ను వదిలి వెళ్ళాలంటే చాలా భాధగా ఉంది” గారాబంగా నా నడుం మీద చెయ్యేసి సన్నగా తడుముతూ అన్నాడు.

“అబ్బా…వదలరా, మీ అన్నయ్యచూస్తే కొంప మునుగుతుంది”

వాడి చెయ్యిని నడుం మీదనుంచి తోసేస్తూ చెప్పా. వాడి చెయ్యి నడుం మీద కంటే నా స్థనాల మీద ఉంటేనే నాకు హాయిగా ఉంటుంది.

“నిజం వదినా ఈ నెలరోజులూ నీ పొలం దున్నక నాగలి చూడూ ఎంత ఆకలిగా ఉందో?”

నా చెయ్యిని అతని ఆయుధానికి రాస్తూ అన్నాడు. ఫాంట్ లోపల బాగా నిగిడిన మరిది మొడ్డ ఇనప రాడ్డులా తగిలింది. ఒక పక్కనుంచి మా ఆయన ఎక్కడ చూసేస్తాడో అని భయంతో ఛస్తుంటే వీడు నన్ను వేడెక్కిచ్చేస్తున్నాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *