తనివి తీరిందా? – Part 6 150

నవ్వుతూ అంకల్ వైపు చూసి చెప్పా, దానికి సమాధానంగా అంకల్ మా ఇద్దరి తలమీదా చెయ్యివేసి తన లవడా దగ్గరగా లాక్కున్నాడు. మాకిద్దరికీ అర్ధం అయ్యింది ఏం చెయ్యాలో, నెమ్మదిగా ఇద్దరం అంకల్ లవడాని పట్టుకుని చీకడం మొదలెట్టాము. అత్తకాసేపు నేనుకాసేపూ ఐస్ ఫ్రూట్ చేసాము, అలా ఒక పావుగంట సేపుచీకితే అప్పుడు కారింది అంకల్ కి వెచ్చగా….వీర్యం తెల్లగా..జిగటగా బైటికిరాగానే అత్త ఆ పాయసాన్ని నాకింది. అత్తకి మగవాడి మడ్డరసం అంత ఇష్టంమరి.

అంకల్ అలా మా ఇద్దరినీ మార్చిమార్చి మూడురోజులు దెంగి దెంగి, నాలుగో రోజు భాధగా వెళ్ళిపోయాడు. ఇండియా రావడం, పొలం కొనడం అంతా ఒక సాకుమాత్రమే…నిజానికి అంకల్ కి కావాల్సింది ఎకరం పొలమైతే ఇక్కడ దున్నుకోడానికి రెండెకరాల పొలం దొరికింది.

అంకల్ వెళ్ళిపోయిన రోజు మా ఇద్దరికీ బాగా డల్ గా ఉంది, ఇంకో వారం రోజులకి అలవాటైపోయింది. మేమిద్దరం మాత్రం రోజూ క్రమం తప్పకుండా లెస్బియన్ ఆట మాత్రం ఆడుకుంటున్నాము. కొన్నాళ్లకి మా నాన్నకి అనుమానం వచ్చి నన్ను అత్తా వాళ్ళింటినుంచీ ఖాళీ చేయించేసాడు.చదువు కూడా మాన్పించి పెళ్ళికి సిద్దం చేసేసాడు.
గభాల్నమెలకువ వచ్చింది, పక్కనే నా భర్త గురక మాత్రం ఇంకా చక్కగా వినబడుతోంది. దుబాయ్ అనగానే నాకివన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి. నేను వాళ్ళింట్లోంచి వెళ్ళిపోగానే మావయ్య వచ్చి అత్తని దుబాయ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. బహుసా ఇప్పటికీ అత్తకీ-అంకల్ కీ, మావయ్యకీ -కుసుమాంటీకీ తొడ సంభంధం అలానే ఉండి ఉంటుంది, చిన్నగా నవ్వుకుని నిద్రపోయా…కానీ నిజానికి ఇప్పటికి కూడా అంకల్ పోటుని మాత్రం మర్చిపోలేను.

లేచి మొహం కడుక్కుని హాల్ లోకి వచ్చి కూర్చున్నా. గదిలో మా ఆయన ఇంకా నిద్ర పోతున్నాడు. మరిది గదిలోకి తొంగి చూసా, వాడూ నిద్రలోనే ఉన్నాడు. రాత్రి జరిగిన జోడు గుద్దుడు అనుభూతి ఇంకా నా పూకులో అలానే ఉంది. నన్ను పువ్వులా చూసుకునే మొగుడు, కడుపునిండా దింపే మరిదీ ఉన్నందుకు నేను లక్కీ అనుకుని మురిసిపోయా. కానీ నా జీవితం మరో మలుపు తిరగబోతోందని నాకా నిమిషం తెలియదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *