తనివి తీరిందా? – Part 6 111

“ఉమ్మ్…..ఉమ్మ్……ఆ….బాగ్…ందా….ఈ అంకల్ దెబ్బ….లంజా…..నీ అత్త పూకు వంగుంటే ఎలాఉందో నీ పూకు పడుకున్నా అలానే ఉందే…..నీ కన్నె పూకుల్ నా మడ్డా….ఏం అందంగా ఉన్నావే కావ్యా…..”

పూకులో చిన్న చిన్న దెబ్బలేస్తూ గొణుగుతున్నాడు అంకల్. అంకల్ దడ్డు నా పూకులో బిర్రుగా ఫిక్స్ అయ్యింది. కొంచెం కొంచెం గా వేగం పెరుగుతోంది. నా బూతులు కూడా పెరుగుతున్నాయి.

“అబ్బా…..అత్తా…..ఏం చీకుతున్నావే….లంజోయ్…….ఆ……అమ్మా…….కింద నీ రంకుమొగుడు ఇరగదెంగుతున్నాడు. అత్తా….నీ సళ్ల చీకుడుకే నాకు బాగా కిక్కొస్తుందే…నా శోభనం రోజు నువ్వుకూడా నాతో మంచం ఎక్కవే….లంజా నా మొగుడు చేత పూకు దెంగిచ్చుకుంటూ నీ చేత ముచికలు చీకించుకోవాలనుందే….”

అంకల్ నా పూకుని దాదాపు ఒక పదిహేనునిమిషాలపాటు దెంగి దెంగి నేను చాలన్నాక బైటికితీసి చూపించాడు. ఇంకా అలానే నిటారుగా నిగిడి ఉంది.

“అబ్బా….ఏటంకుల్…ఇంకా మీకు కారలేదా….ఇదేం మడ్డరా…బాబోయ్….అందుకే ఆంటీ ఒంటరిగా తనవల్ల కాక నా మొగుడిని తగులుకుని నిన్ను దూరంగా పెట్టిందేమో……నీ పోటుకి భయపడి ఉంటుంది.” అంది.

“అవునత్తా…..ఇద్దరం ఉన్నాం కాబట్టి ఈయనగారి కుమ్ముడు పంచుకున్నాం…నేను లేకుండా నువ్వొక్కదానివే ఉంటే నీ పూకుకి పది కుట్లు పడేవి…ఈ రాక్షసుడి దెంగుడికి…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *