తనివి తీరిందా? – Part 6 76

అని అంకల్ మడ్డని పట్టుకుని నా కుర్చీ దగ్గరికి నడిపించుకొచ్చింది, చంటి పిల్లాడి వేలు పట్టుకుని నడిపించినట్టు అత్త అలా అంకల్ మడ్డపట్టుకుని నడిపిస్తుంటే నాకు నవ్వాగలేదు.

“ఏంటే…దొమ్మరిముండా…నీ రంకుమొగుడిని నా మీదకి ఉసి కొల్పుతున్నావా? ఆ మడ్డ చూడు…తుపాకీ గొట్టం లాఉందే బాబూ….ఆ దెంగుడు నేను భరించగలనా..?? ఇంకా ఎంత ఉంది మహానుభావా ఆ మడ్డలో…”

అంకల్ వేపు కసిగా చూస్తూ చిలిపిగా అడిగేసరికి అంకల్ కూడా ఫకాల్న నవ్వి నాకుర్చీ దగ్గరికివచ్చి తన రెండు కాళ్ళనీ బాగా ఎడం చేసి మడ్డని నా నోటిదగ్గరికి తెచ్చాడు. ఆబగా తీసుకున్నా ఆ లంబాన్ని, అంకల్ మడ్డ ఉప్పదనం నాకూ కావాలిగా మరి. మడ్డ ముందు బొడిపని నాలికతో సమ్మగా రాసా, యుద్దానికి సిద్దం చేస్తూ. ఈ లంజ ఖాళీగా ఉండదుగా..కింద కూర్చుని నా పంగ తెరిచి నా రెమ్మలని తడితడిగా నాకుతోంది. అంకల్ మడ్డని నేను కుతిగా కుడుస్తుంటే అంకల్ తన చేతుల్తో నా సళ్ళు పిసుకుతూ సమాధానం చెబుతున్నాడు.

ఇద్దరూ ఒళ్లంతా హూనం చెయ్యడం మొదలెట్టేసరికి నాకు ఇక ఆ కుర్చీలో కూర్చోవడం కష్టమైంది. ఇద్దరినీ తోసి అలాగే బట్టల్లేకుండా హాల్ లోకి పరుగుతీసా. నా వెనకే ఇద్దరూ పరుగెత్తుకుంటూ వెంటాడారు. సోఫా లో వెల్లకిల్లా పడి ఒక కాలు తెరిచి పైకెత్తి సోఫా అంచుమీద పెట్టి పూకుమీద చెయ్యిపెట్టి రాసా. అంతలో బారెడు మడ్డ పట్టుకుని అంకల్ నా కాళ్ళ మధ్యకి వచ్చాడు. తన బలుపుని నా బుల్లిలో ఇరికింస్తుంటే అత్త నా బొప్పయిలని మదించడం మొదలెట్టింది.

“ఆ……నెమ్మదిగా అంకల్……ఇది కస్తూరి పూకు కాదు…ఇంకా నెమ్మదిగా……ఒసేయ్ లంజా…..నువ్వు నా బాయలు కుడవ్వే….నువ్వు నా సళ్ళు కుడిచినట్టు ఎవరూ కుడవలేరే…నా నిపిల్ ని ఎలా చీకాలో నీకు బాగా తెలుసత్తా..”

అని నా రొమ్ములని పిసికి పట్టుకుని చనుమొనలని అత్త పెదాలదగ్గర ఆడించా, సమాధానంగా అది నా చనుమొనలని బైటికి లాగి మరీచీకుతోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *