తనివి తీరిందా? – Part 6 150

“ఆ…..అత్తా……అంకల్ చూడు నీ పూకునేం దెంగుతున్నాడే…మాంచి రంకుమొగుడిని పట్టవే…..నిండా పెడుతున్నాడు నీ బొక్కలొ….చూడు….ఆహ్…..అబ్బా……దెంగంకుల్…..అది…బాగాగుల పూకుది……ఇద్దరిని ఒకేసారి మీదెక్కించుకోగలదు…”

నా నోటికొచ్చినట్టు వాగుతూ దెంగుకుంటున్నా, నా బూతులు వినగానే అత్త తారాస్తాయికి చేరింది. నా వైపు కైపుగా చూసి.

“కావ్యా….లంజకానా…..మీ అంకల్ మొడ్డ ఇనప గూటమే…చూడు ఎలా కు ….కు …కుళ్ళప్పొ …డు …స్తున్నా ….డో ….ఆహ్….అమ్మా…..అదీ….వంగోపెట్టే కానిచ్చెయ్యి అంకల్ …..అ ….అబ్బా ……ఊ …..ఓహ్ ..గాడ్….. ఇంకా….. అలానే……. పొడువ్……..ఆ….ఐపోయింది…..నెమ్మదిగా……నిదానం….ఆ…….చాలు…..చాలు….”

అత్త పూకులోనుంచి మడ్డని బైటికి తీసాడు అంకల్, అత్త పూకులో పాకమంతా అంటి అంకల్ మడ్డ నున్నగా మెరుస్తోంది. అత్త మోకాళ్ళమీద కూర్చుని అంకల్ మడ్డని చేతిలోకి తీసుకుంది. నోరు తెరిచి లపా లపా చీకుతోంది. అత్త మడ్డకుడుస్తుంటే అంకల్ కళ్ళు మూసుకుని ఆస్వాదిస్తున్నాడు.

మెరిసే కళ్ళతో అంకల్ మడ్డని చూసా, ఇంకా రూళ్ళకర్రలా నించుని ఉంది. అలుపెరగని అంకల్ మడ్డకి నిజంగా నమస్కారం పెట్టాలనిపించింది. ఈ గులలంజని ఇంతసేపు దెంగాక కూడా అంకల్ మడ్డ మెత్తబడలా. మరో యుద్దానికి సిద్దమన్నట్టు అత్త నోటిలో నానుతోంది, అత్త నా వైపు చూసి కొంటెగా నవ్వింది.

“ఏమే…మేనకోడలా……ఇక నీ వంతేనే….రెడీనా, ఈ పోటుగాడిని నీ మీదకే పంపుతున్నా …..కుళ్ళపొడిచేస్తాడనుకో ….అబ్బా….నా పూకులో ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది. ఇక ఆ వంకాయని పక్కన పడెయ్…ఈ కర్ర దూరుతుందిప్పుడు..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *