తనివి తీరిందా? – Part 6 150

మా ఆయన గొంతువినబడి ఇద్దరం ఉలిక్కిపడ్డాం. గబగబా నేను లంగా కిందకి జరిపి పైట సర్దుకుని మా బెడ్రూం వైపు పరుగుదీశా. మా ఆయన అప్పుడే బాత్రూం నుంచి బయటికి వస్తున్నారు. తడిగా ఉన్న వంటికి టవల్ చుట్టుకుని ఉన్నారు.

“ఏంటండీ…”

కొంచెం విసుగ్గా అడిగానేమో అనిపించింది. సమ్మగా మరిది వాయిస్తుంటే ఈయన మధ్యలో అడ్డు తగిలినందుకు నాకు చాలా చికాగ్గా ఉంది. నేను చేసేది తప్పు కనక సిగ్గుగా తల వంచుకుని ఆయన ముందు నుంచున్నా.

“కొంచెం తల తుడవవోయ్” మంచం మీద కూర్చుంటూ అడిగారు. ఆయన్ని ఆ టైం లో చూస్తే చాలా జాలేసింది. రంభ లాటి పెళ్ళాన్ని తన ఇంట్లోనే అదీ తను ఇంట్లో ఉండగానే సొంత తమ్ముడు దెంగుతున్నాడని తెలిస్తే ఆయన తట్టుకోగలరా? ఆ ఊహే చాలా భయమేసింది.

తల తుడుస్తున్నా కానీ ఆలోచనలన్నీ మరిది మగతనం మీదే ఉన్నాయి. రెండు దెబ్బలే ఐనా ఎంత సమ్మగా వాయించాడో ఇకొంచెం సేపాగి ఉంటే దూల పూర్తిగా తీరేది. కానీ ఏం చేసేది లేక ఇక రాత్రికి మరిదితో సరసం కుదురుతుందో లేదో అనుకుంటూ ఆయన తల తుడిచి పైట కొంగుతో చేతులు తుడుకుకుంటూ బయటకి వచ్చి మరిది గది వైపు తొంగి చూశా. వెధవ ఏం తెలీనట్టు లుంగీ కట్టుకుని బయటికి వస్తున్నాడు.

లోపల డ్రాయర్ వేసినా వాడి మొడ్డ బలుపు గుడారంలా బైటికి కనబడుతోంది. తల దించుకుని కిచెన్ వైపు వెడుతున్న నా దగ్గరగా వచ్చి

“సారీ వదినా, నీ ఆత్రం తీర్చలేకపోయా.”

గుసగుసగా అన్నాడు. నేనేంమాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా కిచెన్ లోకి వెళ్లిపోయా.

భోజనాలయ్యక సుమారు 10 గంటలకి పక్కమీదకి చేరాం. మా ఆయన పడుకోకుండా ఏదో అలొచిస్తూ పైన సీలింగ్ వైపు చూస్తున్నారు. ఆయన పడుకుంటే వెళ్ళి మరిదితో తొయించుకుందాం అన్న నా కోరిక తీరకపోతుందేమో అని చాలా అసహనం గా ఉంది. ఈయన దెంగడు నన్ను దెంగిచ్చుకోనియ్యడు, ఖర్మ అనుకున్నా. టైం 12 అయ్యింది, మా ఆయన కళ్లు మూసుకున్నాడు కానీ పడుకోలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *