తనివి తీరిందా? – Part 3 46

“కసూ…అవన్నీ అలా ఉండనీ…నీకో చిన్న విషయం చెబుదామని ఫోన్ చేసాను..అదేమిటంటే సమీర్ గారు ఇండియా వస్తున్నారు, కాకినాడ దగ్గరలో పొలం కొందామనుకుంటున్నారట, నన్నడిగితే మన కరణం గారి పొలం సంగతి చెప్పాను. దాన్ని ఫైనలైజ్ చెయ్యడానికి రేపుబయల్దేరుతున్నారు. హోటల్ భోజనం పడదంటే, నేను అయన్ని మన ఇంట్లోనే ఉండమన్నా, ఎంతైనా అతని కంపెనీ లో పని చేస్తున్నాగా ఆ మాత్రం సహాయం చెయ్యకపోతే ఎలా…..నువ్వేమంటావూ”

మధ్యలో ఈ సమీర్ గాడెవడో నాకు అర్ధం కాలేదు, మావయ్య ఎందుకు వాడిని మన ఇంట్లో ఉండమనడం. సుబ్బరంగా కాకినాడ లోనే హోటల్ లో ఉండమనచ్చుగా. వీడికి బుద్దిలేదు, అసలే పెళ్ళాం పెనం కాలిపోతుంటే దానిమీద నీటి చుక్కలురాలుస్తున్నాడు, దానికి కింద చుయ్య్ మనకుండా ఉంటుందా, అయినా మధ్యలో నాకెందుకూ అనుకుని నోరు మూసుకున్నా.

“మనింటిలో ఎందుకండీ అతన్ని హోటల్ లో ఉండమనచ్చుగా, ఇంట్లో పెళ్లికి ఎదిగిన ఆడపిల్ల ఉంది, పైగా ఇద్దరం ఆడవాళ్ళమే ఇంట్లో,…..ఆయన మాతో…….బాగుండదేమోనండీ..”

సందేహంగా చెప్పింది అత్త, ఫరవాలేదే అత్తకి ఆ మాత్రం కట్టుబాట్లు ఉన్నాయే, అయినా దొంగముండ నా పేరు చెబుతోంది, బాగా దూలెక్కి ఉన్నదేమో అదీ, అర్జంట్ గా లోపల తోసుకునేందుకు దానిక్కావాలి మొడ్డ, దెంగులాట కి అది వెంపర్లాడుతూ ఇప్పుడు నా పేరు చెబుతోంది కంత్రీది.

“అది కాదు కసూ…సమీర్ తో మనకి చాలా పనుంది, ఆయన మన వాడుగా ఉంటేనే భవిష్యత్తులో మనకి మంచి లాభం, మన ఇంటికి కూడా ఆయన ఒకసారి వచ్చాడుగా, నీ చేతి వంట బాగా నచ్చిందిట. అయినా ఆయన వయసుకన్నా మనం మర్యాద ఇద్దాం, నలభై ఏళ్లాయన కాబట్టి ఎవరూ ఏమనుకోరు. మనందరం ఆయన ముందు చిన్న పిల్లలమే.. ఏం ఫరవాలేదు……..ఒక రెండు మూడు రోజులు ఎలాగోలా అడ్జుస్ట్ అవ్వండి…”

7 Comments

Add a Comment
  1. Super raasthunnave Lanjaaaaa. Ninnu nilabetti gudda dengutha kasi lanjaaaaa

  2. Exlent GA rasthu nnaru

  3. abba lanja nee notlo na modda petti dengale

  4. Manchi dula lanja nee pooku denga

  5. Nejaga super rathunadi kadhu tula shi

  6. Super ga rasthunave lanja okkasari ninu dengali ani undhi ni number pampu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *