తనివి తీరిందా? – Part 2 107

కళ్ళు మూసుకున్నానే కానీ నిద్రపోవడం లేదు నేను, నా చండ్ల దగ్గర ఏదో అలికిడి, అలానే నిశ్శబ్దంగా ఉన్నా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అని, అది అత్త చెయ్యే……ఏం చెయ్యబోతోంది ఈ లంజ అనుకున్నా.

అత్త చేత్తో నా ఎడమ గుబ్బని సమ్మగా రాస్తోంది. నాకు కింద దురద మొదలై పోయింది, నేను కావాలనుకున్నదీ, ఇప్పుడు జరుగుతున్నదీ ఒకటే కావడం తో నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, అలానే ఏం మాట్లాడకుండా ఉండిపోయా. నెమ్మదిగా దాని చెయ్యి నా చనుమొనల దగ్గర తచ్చాడుతోంది, దాని వేళ్ళు నా చను ముటిక ని తాకగానే

“అబ్బా….అత్తా………ఏం చేస్తున్నావే” గుసగుసగాఅన్నాను.

“ఏంటే….బాయలు ఇలా పెంచేసావూ…రేపు పెళ్ళయ్యాక నీ మొగుడు పిసకడం మొదలెడితే ఇవి ఇంకా ఉబ్బుతాయే, అప్పుడు నీకు అసలు బ్రాలు సరిపోవేమోనే లంజా…” అదీ అదే స్వరం తో నా చెవి దగ్గర గొణిగింది.

నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి అత్త మొహం లోకి చూసా. కళ్ళు అరమోడ్పుగా తెరిచి నా సళ్ళని కసిగా చూస్తోంది. నా కాలు దాని తొడ మీద వేసి నున్నగా పైపైకి రాస్తున్నా.

“పోనీలేవే……అత్తా…..పెళ్ళయ్యాక బ్రా వెయ్యడం మానేస్తా…నా మొగుడికి కూడా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పిసకడానికి ఈజీ గా ఉంటుంది”

నా సమాధానానికి సన్నగా నవ్వి, చేతిని మడిచి అర చెయ్యిని తల కింద పెట్టి సగం వరకు పైకి లేచింది. ఇప్పుడు అత్త సొనలు నా మొహానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి.

“కస్తూరీ…….నీ సళ్ల పొంకం చూస్తుంటే ఆడవాళ్ళకే చప్పరించాలనిపిస్తుంది, ఇక మగాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటే…..ఇంతింత బరువులు ఎలా మోస్తున్నావే..?”

దాని కళ్లల్లోకి సూటీగా చూస్తూ అడిగా. నా ప్రశ్న కి అత్త చిత్రం గా నా నవ్వింది. ఒక చేత్తో జాకెట్టూ హుక్స్ తీసి నా తలని దాని పళ్ళ దగ్గరికి లాక్కుంది.

“దా…చీకవే……చాలా రోజుల నుంచి నా బాయలు చీకించుకోవాలని ఎంతో కుతిగా ఉందే, మీ మావయ్య వెళ్ళింతరువాత వాటిని చీకించుకునే అవకాశమే రాలేదు మీఅత్తకి.”

5 Comments

Add a Comment
  1. హాయ్ కావ్య కథ చాలాబాగుంది నీ మొబైల్ నేబర్ ఇస్తావా వదిన

  2. Me number istara vadina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *