టైలర్ తో 969

రాత్రి అంతా నాకు నిద్రపట్టలేదు పొద్దునే లేచి ఇంకా రెడీ అయ్యి మా దూరపు చుట్టం అయిన అత్త ఇంటి మెడ పైకి వెళ్ళాను బట్ అతను ఇంకా స్నానం చేయడానికి రాలేదు ఇంకా అతను వచ్చే అంత వరకు నేను పిల్లర్ వెనుక దాక్కొని వున్నాను బట్ నేను కొద్దిసేపు దాక్కొని చూసే సరికి అతను అతని బట్టలు పిండుకొని పైజమా వేసుకుంటున్నాడు నేను అతని బారెడు మడ్ద చూసే భాగ్యం కలగలేదు ఇంకా నేను అతని గురించి తెలుసుకోవాలని కిందకు వచ్చి అత్తని అడిగితే తెలిసింది ఏంటి అంటే అతని పేరు సాగర్
అని అతను ఫ్యాషన్ ఢిసైనర్ అని ఈ చుట్టూ ఏరియాలో మంచి పేరు వుంది అని చెప్పింది ఎదురు ఇల్లు అతని ఫ్రెండ్ ఇల్లు అని అతను ఆటింగ్ కి వెళ్ళతుంటడు ఇతను పగటి పూట పనికి వెళ్లి నైట్ టైమ్ స్టే చేస్తాడు అనింది

మరుసటి రోజు ముందు రోజులాగే మేడపైకి వెళ్లి నేను లాగే కొద్ది సేపు వెయిట్ చేసిన తరువాత అతను బాత్ రూం కి వచ్చి ఒక్క క్లాత్ తీసేసి నగ్నంగా అయ్యి అతని మడ్డను రుద్దుకుంటుంటే ఎది కొద్ది కొద్ది గా పెద్దదవుతుంది

ఇంత వరకు నేను నా లైఫ్ లో అంత పెద్దది చూడలేదు ఇంకా అతను తన కళ్ళుమూసుకొని మడ్ద ఊపుకుంటున్నాడు ఇంకా నేను దాన్ని నన్ను నేను మరిచిపోయి చూస్తున్న ఇంకా అతను కొద్ది సేపు ఊపుకుని అతని రసాలను వదిలేశాడు నాకు

తెలియకుండానే నా రసాలు కారిపోతున్నాయి ఇంకనేనేమో పిల్లర్ నీ గట్టిగా పట్టుకొని వున్న కొద్ది సేపటికీ అతను స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఆరోజు నుండి రోజు అతని స్నం చేస్తుంటే అతని చూస్తే వుండే దాన్ని ఇంకా ఒక రోజు అల పిల్లర్ వెనుక నుండి అతను స్నానం చేస్తున్నది చూస్తుంటే వున్నట్టుండి

అతను పైకి చూసినపుడు నేను అతని కంట పడ్డాను అతనికి అతను నగ్న శరీరాన్ని చూస్తున్న అని తెలియగానే అతని అతని చేతులతో అతని అంగాన్ని మూసుకున్నాడు బట్ అతని చూపులు నా వైపు నుండి తిప్పుకోలేపోతోంది అతను నన్ను చూసాడు అని తెలియగానే నేను వెంటనే అక్కడి నుండి వచ్చేశాను ఆ తరువాత కూడా సెక్రీట్ గా అతని నగ్న శరీరాన్ని పిల్లర్ వెనుక నుండి చూస్తున్నా దాన్ని నేను ఈ విషయాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాలి అనుకునే అంత వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *