టైలర్ తో – Part 2 72

ఉమ్మ్ అంటుంటే అతను ఇంకొంచం సేపు అల చేసి మళ్లీ అతనిది బయటకు తీసి మళ్ళీ కొద్ది వేగంగా లోపలకి తీయగానే అతని మొత్తం నా లోపలకి వెళ్ళిపోయింది అల అతనిది మొత్తం నా లోపలకి రెండు పోటు వెయ్యగానే నాకు కారిపోయింది బట్ నాకు మొదటి సారి అంత పెద్ద మడ్ద లోపల దూరంగానే అతి నా పూకు చీల్చుకుంటూ వెళ్ళడం వలన నొప్పిగా వుంది నేను వద్దు వద్దు ఆపు అంటున్న అతను వినకుండా గట్టిగా పోట్లు వేస్తున్నాడు నేను అతనిని తొద్ద మనుకున్న అతని బలం ముందు నా బలం పని చేయడం లేదు కొద్ది సేపటికీ కొద్ది నొప్పి తగ్గి నేను నేను మత్తులో అలానే పనికొని వుంటే అంతవరకు టైట్ గా వెళ్ళిన అతని మడ్ద నా పూకులో రసాలు వూరి రావడం తో స్మూత్ గా మూవ్ అవుతోంది ఇంకా అతను నా పూకులో అతని మడ్ద తో గట్టి గా పోట్లు వేస్తున్నాడు

అల కొద్ది బలంగా పొట్లువేస్తుంటే నేను హా ఆమ్ అహ్ము అహు హు హు…స్ స్ హా ..స్ స్..హా హా అల గే.. దే ..దే..దెం..గు అల..గే దేంగు అంటూన్నా అల కొద్ది సేపు దెంగించుకుంటుంటే అతను నా పూకులో ముందు కన్న వేగం గా పోట్లు వేస్తున్నాడు

నేను కూడా అతని దెంగుడు నీ ఆస్వాదిస్తూ అతని దెంగుడుకి అనుగుణంగా ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాను, సుజి నాకు అయిపోయింది అయిపోయంది అంటి వేడి వేడి స్పెర్మ్ పిచికారీ చేసారు

1 Comment

Add a Comment
  1. ఎవరు అయిన ఆడవాళ్లు ఉంటే నాకు మెస్సగె పెట్టండి.కోరిక తీరని వాళ్ళు ఫోన్ చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *