టీచర్ కోసం 4 116

పొద్దున్న ఇద్దరం లేచాం. మేడం నా చేతిని పట్టుకుని, మ్ తగ్గిపోయింది అని అంది. మేడం మొహం లో ఆనందం చూసా, నేను మేడం చెయ్ పట్టుకుని చాలా చాలా థాంక్స్ అని అన్నా. మేడం దానికి, నన్ను అలాగే బెడ్ మీద నుండి హాగ్ చేసుకుని, నా కన్నలు అని అంటూ, నా నుదిట ముద్దు పెట్టింది. తరువాత లేచి వెళ్తూ ఉంటే, నేను మేడం చేతిని పట్టుకుని ఆపి, లవ్ యు బంగారం అని అన్నా. మేడం నా వైపు కొంటెగా చూసి, ఎంటీ కొత్త పిలుపు అని అంది. నేను దానికి, అది నీకు కాదు, నీలో నా మీద ఉన్న ప్రేమ కు నేను పెట్టుకున్న పెరు అని మేడం ని చుస్తూ చెప్పా. మేడం స్మైల్ ఇచ్చి, బయటకు వెళ్లిపోయింది…..

నేను లేచి, రెడీ అయ్యి సిద్దు గాడితో కలిసి కాలేజ్ కు వెళ్ళాను. ఎక్జామ్ బాగా రాసా, ఆ తరువాత నేను సిద్దు గాడు క్యాంటీన్ కి వెళ్ళాం, హరిక అప్పటికే అక్కడ ఉంది. మేము ముగ్గురం కలిసి వెళ్లి ఒక టేబుల్లో కూర్చుని ఆర్డర్ చేసాం.

హారిక : ఏంటి భరత్ గారు ఈ మధ్య కాలేజ్ కు రావడం లేదు అంత బిసి అయిపోయారా

నేను :: అదేం లేదు, మా వాళ్ళని చూడక చాలా రోజులైంది అందుకే మా ఊరు వెళ్ళొచ్చా

హారిక :: అబ్బా, నేను నమ్మాలా ? నిజం చెప్పు వాళ్ళ మీద బెంగ పెట్టుకొని వెళ్ళావా లేక మేడం తిట్టింది అని వెళ్ళావా ?

నేను :: ఈ విషయం నీకు ఎలా తెలుసు ?

హారిక :: అదేం పెద్ద గుప్త రహస్యం ఆ, సిద్దు గాడే నాకు అన్ని చెప్పేసాడు

నేను :: సిద్దు గాడి వంక చూసి నువ్వు చెప్పావా ?

సిద్దు ;; అవును మామా ఇదే కాదు మన మధ్య జరిగినవి అన్ని చెప్పేసా

నేను :: ఎందుకు

సిద్దు :: కొద్దిసేపు సైలెంట్ గా ఉండి చెప్పడం స్టార్ట్ చేసాడు “”ఆ రోజు రాత్రి నువ్వు నాకు మా అమ్మని ట్ర్య్ చేస్తున్న అని చెప్పినప్పుడు నీ మీద కోపం వచ్చింది, కానీ ఆలోచించాను, మీ అమ్మను నేను చూసి ట్ర్య్ చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు నువ్వు మా అమ్మని అనుకోవడం లో తప్పు లేదు అని అనిపించింది అందుకే నీకు ట్ర్య్ చేసుకో అని చెప్పా, కానీ నాకు మాత్రం మనసులో ఏదో మూలన చిన్న బాధ మా అమ్మను వీడు ట్ర్య్ చేస్తున్నాడు అని, ఆ తరువాత నువ్వు మా అమ్మను నీ రూమ్ లో ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు చూసా, నా మనసు బాధతో మూలిగింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Nice story tharanga upload cheyadi daily two parts cheyadi

  2. Super brooo..plsss nex part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *