టీచర్ కోసం 3 131

ఛ ఇలా అయిందేంటి, అని అనుకుంటూ బస్ దిగాను. నేను దిగిన వెంటనే బస్ వెళ్లిపోయింది. నేను ఎటు వెళ్ళాలో అర్ధం కాక అక్కడే నిలబడ్డ, అంతలో కాల్ వచ్చింది. తీసి చూస్తే మా అమ్మ. కాల్ లిఫ్ట్ చేసి, హలో అని అన్నా. దానికి అవతల నుండి మా అమ్మ ఏంట్రా కన్నా చేరావా అని అంది. నేను ఆ ఇప్పుడే వచ్చా అని చెప్పా. దానికి మా అమ్మ ఎం లేదు, వెళ్ళేముందు కొంచెం డల్ గా కనిపించావ్ కదా అందుకే ఫోన్ చేశా, ఏమైనా ఆరోగ్యం బాగోలేదా అని అంది. నేను దానికి అదేమీ లేదు బానే ఉన్నాలే నేను మల్లి కాల్ చేస్తా అని ఫోన్ పెట్టెసా. కొద్దిసేపు అలాగే నిలబడి అలోచించి ఇక తప్పదు అని, మేడం ఇంటి వైపు బయలుదేరా, చిన్నగా మేడం ఇంటి వైపు నడుచుకుంటూ ఇందాక బస్ లో వచ్చిన కలను నెమరు వేసుకున్నా. కల అంటేనే ఇంతేనెమో అన్నీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతాయి. మొదట మా అమ్మకు నిజమ్ చెప్తా అని మేడం నన్ను బయపెట్టడం ఏంటి, తరువాత అదే రాత్రి మేడంతో నేను నా మామయ్యా కలిసి రొమాన్స్ చేయడం ఏంటి, అయినా అది అంటే కలలో జరిగింది. నిజంగా అలా ఉంటుందా ఏంటి, నా మామ ముందు నేను అలా చేస్తే చుస్తూ ఉండడానికి నా మామ ఏమైనా చాతకానోడా ఏంటి ? అలా చేస్తే గుద్ద మీద తన్ని ఇంట్లో నుండి గేంటేస్తాడు, అని అనుకుంటూ ఉండగా ఆ రోజు కిచెన్ లో నా మామ ముందే నేను మేడం ని ముద్దు పెట్టుకోవడం గుర్తు వచ్చింది. మరి ఆ రోజు ఏంటి నా మామ నాకు అలా సహాకరించాడు. అంటే నా మామ కు కూడా ఏదో ఓక మూలన మనసులో ఉంది, అంటే నా మామ ఏమైనా కక్కోల్డ్ ఆ ? ఎమో నాకు అయితే అలాగే అనిపిస్తూ ఉంది. లేకపోతె నేను అలా ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఎందుకు ఎన్కరేజ్ చేస్తాడు, బాబోయ్ నా మామ మీద ఓక కన్ను వేయాల్సిందే, నా మామ కాని నిజంగా కక్కోల్డ్ అయితే మనకు చాలా ఉపయోగపడతాడు అని నా మనసులో నేను నెమరు వేసుకుంటూ మేడం ఇంటి వైపు వెళ్తూ ఉన్నా.

ఏమైనా కాని, బస్ లో పడుకున్నప్పుడు వచ్చిన కల నిజంగా జీవితంలో మరిచిపోలేనిది, నేను మామ కలిసి నా అత్తను వేయడం ఏంటి, సూపర్, ఒకవేళ నా మామ కాని కకోల్డ్ అని తెలిస్తే నాకు వచ్చిన కలను నిజమ్ చేయొచ్చు, నేను నా మామ కలిసి అత్తను ఒకసారి చేయాలి, అని అనుకున్నా. కాని బ్యాడ్ లక్ ఏంటి అంటే, అంత కెవ్వు కలలో మా అత్త మా అమ్మకు మొత్తం చెప్పేస్తా అని నన్ను భయపెట్టడం. ఐన మేడం కు అంత సీన్ ఉందా, మా అమ్మకు నిజమ్ చెప్పేస్తోందా, ఛ నేను ఏంటి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నా, అదంతా కల కదా మేడం ఎందుకు అలా చేస్తుంది. అని దైర్యం చెప్పుకుని అడుగులు వేసుకుంటూ మేడం ఇంటికి వెళ్ళా. మేడం ఇంటి ముందు నిలబడ్డ, లోపలకు వెళ్ళాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ.

బయట నా బైక్ పార్క్ చేసి ఉంది, సిద్దు గాడి బైక్ లేదు, అంటే వాడు ఇంట్లో లేడు. నేను ఇంట్లోకి వెళదామా వద్దా అని అలాగే ఆలోచిస్తూ ఉన్నా. మేడం ఆ రోజు కోపంగా మాట్లాడినప్పటి నుండి నాకు అదో రకమైన బయం మనస్సులో తొనికిసలాడుతూఉంది. ఇప్పుడు నాకు మేడం ఇల్లు ఒకటే ఆప్షన్, లోపలకు వెళ్తే మేడం నన్ను ఏ రకంగా చూస్తుంధో అని బయం, కొడుకుతో ఆమెను వీడియో తీయి అని అన్నందుకు నన్ను ఏమని ఆంటుందో అని బయం, చ ఈ సిద్దు గాడు కూడా ఫోన్ ఎట్టి చావట్లే, మేడం ఇప్పుడు నా మీద కోపంగా ఉందొ తెలీదు శాంతంగా ఉందొ తెలీదు. ఓక వేళా బస్ లో వచ్చిన కలలో లాగా కాని నన్ను మా అమ్మకు చెప్తా అని బెదిరిస్తే, అమ్మో ఆ విషయం తలుచుకోగానే బయం రెట్టింపు అయ్యింది. ఒకవేళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాక మేడం ఛి, మా ఇంట్లోకి రావోద్ఢు అని అంటే, నేను నా తల ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, మామయ్యా ముందు నేను చేసిన పని గురించి నిలదీస్తే ఏమని చెప్పాలి, నాకు అవన్నీ తలుచుకుంటూ ఉంటే వణుకు వస్తుంది. అయినా ఇలాంటివి ఎందుకు జరుగుతాయి ళే అని మనసులో దైర్యం చెప్పుకున్నా. కాని, ఎందుకో అస్సలు మనసు మాట వినడం లేదు, అంతలో ఇంటి డోర్ తెరుచుకుంది. నేను వెంటనే పక్కన ఉన్న గోడ సైడ్ కు వెల్లి దాక్కున్న. కొద్దిసేపటికి గోడ వైపే అడుగుల శబ్దం వచ్చింది. నావైపు ఎవరో వస్తున్నారు. కొంపదీసి మేడం కాదు కదా అని అనుకున్నా. ఒక వేళా మేడం అయితే . నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను అనె దానికి సమాదానం చెప్పాలి. అంతలో అడుగుల శబ్దం దగ్గరకు వచ్చేసింది. మేడం వస్తుందేమో, వచ్చి నన్ను ఎక్కడ చూస్తుంధో అని బయపడి అక్కడే ఉన్న గోడ ను దూకి అటూ నుంది ఆటే, వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా స్పీడ్ గా నడుస్తూ పక్క వీధి లోకి వెళ్ళిపోయ.

2 Comments

Add a Comment
  1. Continue bro Please

  2. Tondarga upload ceyandi bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *