కూతురు 200

కూతురి సళ్ల ముచికలు నా పెదాలకు అదుముకుంటున్నాయి/ అప్రయత్నంగా నా నోరు తెరుచుకుంది. ఇదే సందని నా

కూతురు తన సన్ను నా నోటి నిండా కుక్కింది. నేను నా కూతురు సణ్ను చీకుతున్నాను. నా కూతురి సళ్లు చాలా

delicious గా, స్వీట్ గా ఉన్నాయి. ఇంకా ఆలోచించేది ఏముందని నేను నా కూతురిని dining table మీద

వెల్లకిలా పడుకోబెట్టాను. నా కూతురి రెందు తొడలు విడదీసాను.తొడల మధ్య మొహంపెట్టినా కూతురి

మీగడ లాంటి బంగారు పూకు నాకుతున్నాను. నా కూతురి పొట్ట మీద, సళ్ల మీద, తొడల మీద ముద్దులు

పెడుతున్నాను. నా కూతురి గజ్జలు నాకుతున్నాను. నా కూతురి బొడ్లో నాలుక పెట్టి గుండ్రంగా తిప్పుతున్నాను. నా

అనుకున్న దాని కన్నా నా కూతురిని నాకుతుంతే చాలా రుచిగా ఉంది. నా కూతురి పూకు పెదాలు విడదీసి నా

కూతురి గొల్లి నోట్లోకి తీసుకొని చప్పరిస్తున్నాను. నేనూలా చేస్తుంటే నా కూతురి నా తలను తన పూకు మీద

అదుముకుంటూ తన కాళ్లను నా మెడకు పెనవేసింది. హా అమ్మా ఇస్స్ డాడీ అంటూ మూలుగుతూ ఉంది. నాకూతురి

గొల్లి మాథ్రం పనస తొన లాగా ఉంది కమ్మగా చీకుతున్నాను. నా కూతురిపూకుని పై న గొల్లి దగ్గర నుండి

కిద గుద్ద చీలిక దాకా నాకుతున్నాను. నా నాలుకను నా కూతురి పూకులోకి పోనిచ్చి నాకుతున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *