కూతురు 200

“నా కూతురు బుంగ మూతి పెట్టి “ఏంటి డాడీ నేను అందంగా లేనా. నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా. నేను ముద్దు

ముద్దు గా ఉన్నాను కదా” అంది నా ముద్దుల కూతురు నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి తన సళ్లను నా మొహానికి

అదుముతూ.
“అదేంటమ్మా అలా అంటావు. you are a beautiful girl నీ వు ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా. ఏ మగాడైనా నిన్ను

చూడగానే ఎగరేసుకుపోతాడు. కాని నేను నీ డాడీని కదా నేని అలా చూడ కూడదు తప్పు” అన్నాను.

కాని నా కూతురి సళ్లను తొడలను పూకును దొంగతనంగా చూస్తున్నాను.

“అదే మీ కాదు నేనూందంగా ఉంటే నన్ను ఎందుకు వాటేసుకోరు” అంది నా చేతిని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని చుప్

చుప్ మంటూ ముద్దులు పెట్టి తన సళ్ల మీద పెట్టి అదుముకుంటూ.నా కూతురి సళ్లు మెత్తగా, స్మూత్ గా నా

చేతులకు తగులుతుంటే నాకు నరాలుజివ్వుమన్నాయి. నా ప్రమేయం లేకుందానే నా చేతులు నా కూతురి సళ్లను

పిసుకుతున్నాయి.
“ఉమ్మ్మ్ డాడీ” అంటూ మత్తుగా మూలిగింది నా కూతురు
“ఏమ్మా ఎలా ఉంది” అన్నాను నా కూతురి తల నిమురుతూ.
ఇంతలో ఉలిక్కి పడ్డాను ఏమిటి ఇది ఈమె నా కూతురు నా కూతురి సళ్లు పిసుకుతున్నానేమిటి అనుకున్నాను.
“డాడీ డాడీ” అంటూ గునిసింది నా కూతురు
“ఏంటమ్మా ఏమి కావాలి” అన్నాను నా కూతురి తల నిమురుతూ
“డాడీ నువ్వు అమ్మకు ఏమేమి చేసావో అవన్నీ నాకు చెయ్యవా ప్లీజ్” అంది గోముగా.

నేను ఒక్క సారి ఉలిక్కి పడ్డాను “ఏంటమ్మా ఏమనావు” అన్నాను కంగారుగా
“అవును డాడీ మీ నాలుక నా పూకు నాకుతుంటే exciting గా ఫీల్ అవ్వలని ఉంది డాడీ. మీ నిగిడిన

మొడ్డ నా నోటి నిండా పెట్టుకొని చీకాలని ఉంది డాడీ. మీ లావాటి మొడ్డను నా పూకు నిందా

దోకోవాలని ఉంది డాడీ. ప్లీజ్ డాడీ. నా పూకులో ఇంత వరకూ ఎవరి నాలుక కానీ మొడ్డ కానీ దూరలేదు

డాడీ. నా ఫ్రెండ్స్ అంతా అప్పుడే వాళ్ల డాడీ ల తోనూ వాళ్ల అన్నయ్యలతోనూ బాగా దెంగించుకుంటున్నారు

డాడీ” అంది నా ముద్దుల కూతురు.
“అది కాదమ్మా నేను నీ నాన్నను కదా. అలా చెయ్య కూడదమ్మా తప్పమ్మా” అన్నాను లోలోపల మనసులో నా

కూతురి పూకు నాకాలని నా కూతురి కుత్త దెంగాలని ఉన్నా.
“అది కాదు నాన్నా నువ్వే గా చెప్పావు. డాడీ లు కూతుళ్లకు అన్ని విషయాలు చెపుతారని. మరి సెక్స్ విషయాలు

కూదా చెప్పాలి గా డాడీ” అంది నా కూతురు ముద్దు ముద్దు గా.
“అదేనమ్మా నీకు theory చెపుతున్నానుగా అమ్మా. కాని practicals అంటే తప్పమ్మా” అన్నాను.
“ఉమ్మ్ నాకు అవి కూదా కావాలి చేసి చూపించు డాడీ ప్లీజ్” అంది నా ముద్దుల కూతురు నా మెడ చుట్టూ

చేతులు వేసి నన్ను తన గుందెల మీదికి లాక్కుంటూ. నా కూతురి సళ్లు నా మొహానికి అదుముకుంటున్నాయుఇ. నా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *