కూతురు 198

పిర్రలను నిమురుతూ “అమ్మాయి రాధీ లేవే కాఫీ చాల్లరి పోతోంది. నేను కూడా నీ కోసం waiting లే అమ్మ

మా అమ్మవు కదూ బుజ్జివి కదూ” అంటూ దాని పిర్రలు తొడలు నిమురుతూ లేపుతున్నాను. నా చేతులు నా కూతురి

మెత్తటి పిర్రలు తొడలు నిమురుతుంటే నా మొడ్డ లేచింది. steel rod లా తయారయింది. నేను ఒక చేత్తో నా

మొడ్డను నిమురుకుంటూ నా కూతురి వీపు పిర్రలు నిమురుతున్నాను. నా కూతురు వెల్లకిలా తిరిగింది. కళ్లు

తెరిచింది. good morning dad. అంది నవ్వుతూ. very good morning baby అన్నాను నా కూతురి బుగ్గ మీద ముద్దు

పెట్టుకుంటూ తను కూడా నా బుగ్గ మీద ఒక కమ్మటి ముద్దు పెట్టింది. lE ammaa enta poddekkindO

chooDu” annaanu. సారీ దాడీ కొంచెం లేట్ అయింది క్షణం లో వస్తున్నాను” అండి నా ముద్దుల కూతురు బాత్

రూం లోకి పరుగెడుతూ. నేను నవ్వుకుంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాను. 5 నిమిషాల తరువాత నా కూతురు కూడా

కిచెన్ దగ్గరకు వచ్చింది. నా కూతురు నడుస్తుంటే దాని పిర్రలు పైకి కిందికి ఊగుతుంటాయి. అలా ఊగుతున్నప్పుడు

నా కూతురి పిర్రలు చూడ్డం నాకు ఎంతో ఇష్టం. నేను నా కూతురి బ్రేక్ ఫాస్ట్ అంతా తేబుల్ మీద సర్దాము

ఇద్దరం పక్క పక్క నే కూర్చున్నాము.
“నాన్నా రాథ్రి బాగా నిద్ర పోయారా” అంది నా కూతురు
“ఏదో లే అమ్మ” అన్నాను దాఇ వీపు నిమురుతూ
“అందుకే నాన్న మరలా పెళ్లి చేసుకోమని అనేది.” అంది నా కూతురు
“20 ఏళ్ల కూతురిని పెట్టుకొని నాకు పెళ్లి ఏంటే” అన్నాను నవ్వుతూ
“నీకు ఏమంత వయసు అయింది డాడీ. పోనీ ఎవరన్నా గరల్ ఫ్రెండ్ ను ఉంచుకోండి.తోడుగా ఉంటుందిఒ” అంది నా

కూతురు.
“ఇప్పుడునాకు ఎందుకమ్మా గరల్ ఫ్రెండ్” అన్నాను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *