కూతురు 2 190

ఇస్స్స్ హా

అమ్మా ఇస్స్స్ హా అంటూమూలుగుతూ ఉంది నా కూతురు. ఆ ఆనందం తట్టుకోలేక పోతోంది. గట్టిగ అరుస్తూ ఉంది

కేకలు పెడుతూ ఉంది. నేను నా కూతురి పూకు పెదాల మీద నా మొడ్డ పెట్టి రుద్దుతున్నాను. నా కూతురి గొల్లిని

నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తున్నాను. నేను చప్పరించేకొద్దేఏ నా కూతురి గొల్లి hard గా అవుతూ ఉంది. నేను నా

ముని పంటితో నా కూతురి గొల్లిని కొరుకుతూ నా వేలిని నా కూతురు పూకులో పెట్టి దెంగుతున్నాను. నా కూతురి

గొల్లిని పెదాలతో పట్టి లాగుతున్నాను.
“డాడీడాడీ నొప్పిగా ఉంది డాడీ మెల్లగా చీకండి” అంది నా కూతురు
“ఓహ్ i am sorry baby సారీ అమ్మడూ. నీకు పూకు నాకించుకోడం గొల్లి చీకించుకోడం కొత్త కదా

అందుకని కొంచెం నొప్పిగా అనిపిస్తుంది. ఏమ్మా నా ముద్దుల కూతురా నీ చిట్టి చిట్టి పూకులో నా మొడ్డ

దోపి దెంగనా” అని అడిగాను.
“మీ ఇష్టం డాడీ నాకు స్వర్గం చూపించండి” అందితన రెండు కాళ్లు పైకి ఎత్తి
నేను నా కూతురి రెండు కాళ్లు నా బుజాల మీద వేసుకున్నాను. నా మొడ్డతో నా కూతురి గొల్లిని రుద్దుతున్నాను.

నా కూతురి పూకు పెదాలు బాగా విడదీసి నా మొడ్డ కొసన గుండుతో నా కూతురి పూకు చీలిక మీద

రుద్దుతున్నాను
“ఇస్స్ హా డాడీ. ఇంక తట్టుకోలేను ఇస్స్స్ హా సుకహంగా ఉంది. దెంగండి నీ మొడ్డ నా పూకులో పెట్టి దెంగండి

నా పూకు పగిలెట్టు దెంగండి మీ ఇష్టం డాడీ హా అమ్మా ఇస్స్స్ ఉమ్మ్మ్” అని పలవరిస్తూ ఉంది నా ముద్దుల

కూతురు.
అప్పటికె నా కూతురు పూకంతా రసం కారి రొచ్చు రొచ్చు అయింది. ఇంకా నేనునా కూతురు పూకు మీద నా మొడ్డ

రుద్దుతుంటే నా కూతురి పూకు చెరువు లాగా అయింది. నేను నా మొడ్డను నా కూతురి పూకు పెదాల మధ్య పెట్టి

హుప్ మంటూ నెట్టాను. నా మొడ్డ సగం నా కూతురి కుత్తలో దూరింది. నా కూతురి నన్ను చూసి నవ్వింది. తాంక్స్

2 Comments

Add a Comment
  1. Frist time denginappudu blod vastadi kada ra yerri puka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *