కామదేవత – Part 7 57

సరిగ్గా అప్పుడే మల్లిక బీరువా తీసిన చప్పుడుకి కళ్ళు విప్పిన మణి సరే తన కూతురు బట్టల selection పూర్తి ఐపోయాక ఎటూ తనని బయటకి వెళ్ళమంటుందిగదా అప్పుడు లేవవొచ్చులే అని మళ్ళీ బద్దకంగా, మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు.

ఐతే ఎంతకీ తన కూతురు తనని లేపకపోవడంతో కళ్ళువిప్పిన మణివణ్ణన్ ఒక్కసారిగా తుళ్ళిపడ్డాడు. తాను ఇటుపక్కకి తిరిగిపడుకున్నప్పటికీ, తన కళ్ళెదురుగా మూలనున్న dressing table అద్దంలో అటుపక్కతిరిగి బట్టలు మార్చుకుంటున్న తన కూతురి నగ్న దేహం కళ్ళముందు పరత్యక్షమయ్యింది.

నగ్నంగా వున్న విశాలమైన వీపు, రెండు అర్ధగోళాలు బోర్లించినట్లు ఎత్తుగా పొంగరించిన పిర్రలు, నున్నని అరటిబోదెలులాంటి తొడలు, ఒక్కసారిగా మణివణ్ణన్ మొడ్డ మళ్ళీ ఒళ్ళువిరుచుకుంటూ నిక్కి నిలబడిపోయింది.

సరిగ్గా అప్పుడే కిందపడిన తడిలంగాని తీసి పక్కన పెట్టడానికి మల్లిక కిందకి ఒంగడంతో ఆమె తొడలమధ్య పూరెమ్మలు పనస తొనల్లా విచ్చుకుని గులాబీరంగులో తడితడిగా మెరిసిపోతూ ఆమె ఆడతనం అందంగా దర్శనమిచ్చింది మల్లిక తండ్రి మణికి .

కూతురి పూరెమ్మలపాయల్లో తడి తడిగా మెరిసిపోతున్న గులాబీ మొగ్గలాంటి కన్నెతనాన్ని చూసి మణి అంకుల్ మొడ్డ ఏనాడూ ఎదగనంత సైజుకి ఎదిగి, లుంగీలో మొడ్డ బారుగా నిక్కి నిగిడిపోవడంతో ఇబ్బందిగా అనిపించి ఓ చేత్తో మొడ్డని సవరదీసుకుంటూ కూతురి నగ్నదేహాన్ని ఆకలిగా కోరికతో కళ్ళతోనే తడమసాగేడు.

కిందపడిన తువ్వాలుని తీసి పక్కన పెట్టి లంగా కట్టుకుందామని కిందకి ఒంగి తడి తువ్వాలుని అందుకుంటున్న మల్లికకి తన వొంటిని తనని ఎవరో పట్టిపట్టి చూస్తున్న భావనకలిగి ఒంటిమీది రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నట్లై కళ్ళచివరలనించీ ఓరగా తన తండ్రిపడుకున్న మంచం వైపు చూసేప్పటికి ఒక్కసారిగా తన ఒళ్ళు జల్లుమన్నది. ఆగదిలో మూలకి పెట్టివున్న నిలువుటద్దంలోనించీ తాను వొంగున్నప్పుడు రెండుతొడలమధ్య ఎర్రగా సంపంగి మొగ్గలా విచ్చుకున్న తన పూరెమ్మల మధ్యలోకి చూస్తూ లుంగీపైనించే నిగిడిపోయిన తన మొడ్డని గుప్పిటపట్టి నలుపుకుంటున్న తన తండ్రి కనిపించేప్పటికి ఒక్కసారిగా మల్లిక ఒళ్ళంతా సిగ్గుతో కుచించుకుపోయినట్లైపోయింది. కానీ తనతో ప్రెమేయంలేనట్లుగా తన తండ్రి తదేకంగా తన పూరెమ్మల్లోకీ, తాను ముందుకి వొంగినప్పుడు బలంగా పొంగరించిన తన పిరుదులనీ, తాను వొంగడంవల్ల కిందకి వాలిన తన సళ్ళనీ చూస్తూ అదేపనిగా నిగిడిన తన మొడ్డని గుప్పిటపట్టి జోరుజోరుగా జాడించేసుకుంటూ తన మొడ్డని గిలకొట్టేసుకుంటున్న తనతండ్రిని చూస్తుంటే మల్లికలో క్రమంగా సిగ్గుపోయి ఆ స్తానే ఒళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిపోతూ ఒంట్లోని రక్తమంతా పూరెమ్మల్లోకి, సళ్ళలోకి, ముఖంలోకీ వడివడిగా ప్రవహిస్తూ కొలిమిలోకాలుతున్న ఇనుపతీగలాగా ఒళ్ళంతా కోరికలతాపంతో వేడెక్కిపోసాగింది.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *