కామదేవత – Part 7 57

ఇక్కడ శారదా ఇంట్లో విషయం ఇలా నడుస్తుంటే, అక్కడ ఎదురింటి మణి అంకుల్ ఇంట్లో ఆ రాత్రి ఎం జరిగిందంటే?

రోజూలాగే రాత్రి వీధితలుపులు వేసేక మల్లిక ఒంటిమీద దుప్పటీ కప్పే నెపంతో మల్లిక సళ్ళు పిసికి పూకు నలిపే అలవాటు ఐన మణి అలవాటు ప్రకారం కూతురి వొంటిమీది దుప్పటీ కప్పే నెపంతో కూతురి సళ్ళు పిసికెప్పటికీ మల్లిక గయ్యిమని తండ్రిమీద అరిచేసి, మరొక్కసారి తన ఒంటిమీద చేతులేస్తే అమ్మకి చెప్పేసి నీ సంగతి బయటపెట్టేస్తానని బెదిరించేప్పటికీ మణి చాలా భయపడిపోయేడు.

రోజూ చక్కగా తనతో సళ్ళు నలిపించుకునే కూతురు ఆరోజు ఎందుకు అంతలా తిరగబడిందో అర్హం కాకపోయినా కానీ.. తన విషయం అమ్మతో చెప్పేస్తానన్న వార్నిగ్ కి మాత్రం చాలా భయపడ్డాడు మణి.

ఇంతకీ అసలు అక్కడ జరిగిన విషయం ఏమిటంటే, ఆడపిల్లలు పెద్దమనిషి అయ్యేక నెల నెలా నెలసరి సరిగా రాదు. ఒక 5/6 నెలల పాటు అప్పుడొకసారి అప్పుడొకసారి నెలసరి వొస్తూ క్రమంగా అవి ప్రతీ నెలా క్రమం తప్పకుండా వొచ్చేలా సెట్ ఔతాయి. మల్లిక విషయం లో నెలసరి సమయం దగ్గరకొచ్చి మల్లిక సళ్ళు నెప్పెడుతున్నాయి. అప్పటికి మల్లికకి క్రమం తప్పకుండా నెలసరి రావడం మొదలు కాకపోవడం వల్లా తన తండ్రి రోజూ ఆలా సళ్ళు పిసుకుతుండడం వల్లనే తన సళ్ళలో నొప్పులు అవీ వొస్తున్నాయని భయపడి తన మీద తన తండ్రిని చేతులు వెయ్యనివ్వకుండా బెదిరించింది.

ఇంక ఆ రాత్రికి తన తండ్రి వల్ల ఏ ఇబ్బంది లేదని ధైర్యం తో మల్లిక ప్రశాతంగా నిద్రలోకి జారిపోయింది.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *