కామదేవత – Part 7 57

రమణి చేసిన ఆర్తనాదానికి ఆగదిలో వున్నా వాళ్లంతా ఖంగారుగా రాధికవైపు చూసేరు.
ఆగదిలో ఉన్నవాళ్ళకి ఆక్షణంలో అప్పుడు ఏంజరిగిందో అర్ధమవ్వలేదుకానీ రమణకిమాత్రం ఏంజరిగిందో పూర్తిగా అర్ధమయ్యింది. అలా అంతలావు అంత బారు వున్నా తన మొడ్డ అలా ఒక్కసారిగా అంతవేగంగా రాధిక పూకుమట్టానికంటా దిగబడిపోవడంతో రమణ అంకుల్ మొడ్డబుడిపె రాధిక యోని లోతుల హద్దుల్ని అతిక్రమించి ఆడతనానికి అర్ధం చెప్పే ఆకన్నెపూకులోని అమ్మతనానికి అధిదేవత ఐన ఆమె గర్భసంచీ మూతిని బలంగా ఢీకొనడమేకాకుండా, అతని మొడ్డ రాధిక పూకులోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోయిన వేగానికి అతని మొడ్డశీర్షం మాత్రమేకాకుండా మరో ఒకటి రెండు ఇంచీలు మేర అతని మొడ్డ కూడా రాధిక గర్భసంచీ మూతిని విసురుగా విడదీసుకుంటూ సున్నితమైన ఆమె గర్భసంచీ లోపలిగోడలని ఒరుసుకుంటూ గర్భసంచీ లోతులలో లోపలిగోడని విసురుగా గుద్దుకుని ఆగింది. అదృష్టవశాన అప్పటికే రమణ అంకుల్ మెత్త రాధిక పూదిమ్మకి తాపడం ఐపోబట్టీ సరిపోయిందికానీ లేకపోతె రమణ అంకుల్ మొడ్డ రాధిక గర్భసంచీని చేధించుకుని అటుపక్కనించీ బయటకి పొడుచుకువొచ్చేసేదే.

అంతవిసురుగా అంతబలంగా రమణ అంకుల్ మగతనం అలా రాధిక ఆడతానపు లోతుల్ని చేదించిందికనుకనే రాధిక అంతలా ఆర్తనాదం చేసింది.. ఒకందుకు అదికూడా రాధికకి మేలుచేసింది.. అసలు అప్పుడు ఏమయ్యిందంటే .. ఎప్పుడైతే రమణ అంకుల్ మొడ్డ అలా రాధిక ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టిందో ఆక్షణంలో రాధిక పొత్తికడుపులో సూలం గుచ్చినంత నొప్పికలిగి రాధిక ఆర్తనాదం చేసింది మరుక్షణంలో ఆమె కళ్ళవెంట జల జలా కన్నీరు ఉబికింది కానీ.. ఆనొప్పి కొద్దీ క్షణాలవరకూ మాత్రమే వుంది కానీ ఆనొప్పివెన్నంటి ఓ మధురమైన భావప్రాప్తిని పొంది రమణ అంకుల్ ముఖాన్ని ముద్దుల్లో ముచ్చేస్తూ అనిర్వచనీయమైన ప్రేమానురాగాలని వొలికిస్తూ తన ఆడతనాన్ని మరింతగా పరిచి రమణ అంకుల్ కి ఆహ్వానం పలికింది.

ఎప్పుడైతే రాధిక అలా రమణ అంకుల్ని అలా ముద్దులతో ముంచెత్తడం మొదలుపెట్టిందో అప్పుడు గదిలో వున్నా బ్రహ్మం సుందరాలు, శారద సుశీల మనశాంతిగా గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకున్నారు.

రమణ అంకుల్ కి తెలుస్తున్నది తన మొడ్డబడిపితోపాటుగా సుమారుగా మరో రెండు ఇంచీల వరకూ తనమగతనం రాధిక గర్భసంచీలోతుల్లోకంటా దిగబడిపోయిందని. ఎక్కడ తాను ఎక్కువగా కదిలితే రాధికకి గర్భసంచీ కదిలి నొప్పి ఎక్కువవుతుందో అని రమణ అంకుల్ తన నడుముని ఎక్కువగా కదిలించకుండా పూకుమట్టానికంటా దిగబడిన మొడ్డని అలానే లోపలలోపలే గూటిస్తూ పూకులో చిన్నగా లోతట్టు దరువులు వెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *