కామదేవత – Part 7 57

అలా కామరసాలతో తడిసిపోయి పనసతొనల్లా మిసమిసలాడిపోతున్న రాధిక పూరెమ్మలని చూస్తూ.. సుశీల ఓరకమైన కామపు మోహంలో పడి కొట్టుకుపోతూ.. చూసేవా.. మన కళ్ళముందే పుట్టి మనచేతుల్లో పెరిగిన రాధిక ఈరోజు వాళ్ళ నాన్న మొడ్డతో దెంగించుకోవడానికి తహతహలాడిపోతూ ఎంతలా తడిసిపోయి వాళ్ళ నన్నని ఎలా పెనవేసుకుపోయిందో అన్నాది శారద చెవిలో గుసగుసలాడూతూ.

తన కళ్ళముందే తన కూతురు అలా నగ్నంగా కన్న తండ్రి చేతుల్లో నలిగిపోతూ కన్న తండ్రితోనే దెంగించుకోవడానికి సిద్దమైపోతున్నాదన్నధ్యాసకూడాలేకుండా.. శారద తన చూపుని కూతురి పూరెమ్మల్లోనించీ తిప్పకుండా.. సుశీల అన్న మాటలకి ఔను అనట్లుగా తలవూపింది.

సుశీల మళ్ళీ తన మాటలని పొడిగిస్తూ.. నువ్వు గమనించేవోలేదోకానీ.. మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలందరిలోకీ అతి ఎక్కువగా కామరసాలు కార్చేది నీ కూతురు రాధికే అన్నది. ఆమాటకి శారద సమాధానం చెప్పంతలో అప్పటివరకూ తన మొడ్డని గుప్పిటపట్టి గిలకొట్టుకుంటున్న రమణ ఒచ్చి రాధిక కళ్ళదగ్గర కూర్చుని తన రెండు చేతులనీ రాధిక రెండు మోకాళ్ళమీదవేసి రాధికా కాళ్ళనీ తొడలనీ విడదీసేడు. రాధిక తొడలు రెండూ విడివడి సంపెంగపువ్వులా రాధిక పూకు అరవిచ్చుకున్నది. అరవిచ్చుకున్న రాధిక పూరెమ్మల్లో తడి తీగలు తీగలుగా సాగుతూ అక్కడవుండిచూసేవాళ్ళందరిలోనూ ఓరకమైన కాంక్షరేకెత్తించింది.

కూతురు తొడలు విడదియ్యడంతో బ్రహ్మం కూతురి పూకుమడతల్లోనించీ చేతిని బయటకి తీసేడు కానీ కూతురి కాళ్ళమధ్య దారిచేసుకుంటున్న రమణని గమనించలేదు. అప్పటివరకూ బ్రహ్మం కూతురి సళ్ళని పిసుకుతూ చీకుతూ కూతురి పూరెమ్మల్లో కెలుకుతూ కూతురిలో కోర్కెల నిప్పు రగిలించేడు. ఇప్పుడు బ్రహ్మం మరింతగా కూతురిమీదకి జరుగుతూ కూతురి పెదాలని అందుకుని చీకడం మొదలెట్టేడు. బ్రహ్మం తనలోకంలో తాను వున్నడుగానీ, తన కూతురిలో రగిల్చిన నెగడులో మరొకళ్ళు చలికాచుకోబోతున్నారన్న సంగతే గమనించలేదు.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *