కామదేవత – Part 7 57

శారద ఈసంగతి చెపుతున్న సమయానికి రమణ సుందరాలు కూడా అక్కడేఉండడం, దానితో ఆరాత్రి మగవాళ్ళు ముగ్గురూ రాధికని తప్ప ఇంట్లో మరో ఆడదాన్ని ముట్టుకోకూడని నిశ్చయించుకున్న విషయం గుర్తుకువొచ్చింది. బ్రహ్మానికి ఈసంగతి గుర్తుకురాగానే పడకగదిలోని పరుపుమీద కూర్చుని రాధికా కొంచెం మంచినీళ్ళు పట్టుకురామ్మా అని కేకవేసేడు. కూతురు అందించిన మంచినీళ్ళ గ్లాసులో నీళ్ళన్నీ తాగేసి ఖాళీ గ్లాసుని రాధికకి అందించేడు. తండ్రిచేతులో గ్లాసు అందుకోవడానికి ముందుకి ఒంగిన రాధికకి ఖాళీగ్లాసు అందించకుండా కూతురి చెయ్యపట్టుకుని తనమీదకి లాక్కున్నాడు బ్రహ్మం.

ఇలా జరుగుతుందని వూహించని రాధిక పూర్తిగా బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయి నిలువునా తన తండ్రి మీద పడిపోయింది. బ్రహ్మం మాత్రం అందుకు సిద్దంగా వుండడంతో, తనమీద పడిపోతున్న కూతురిని ఒడుపుగా తన కౌగిలిలో ఇరికించుకుంటూ కూతురితోపాటూ పక్కమీద వాలిపోయేడు.

అనుకోని విధంగా విసురుగా వాళ్ళనాన్నమీద పడిపోవడంతో రాధిక ఒంటిమీది వోణీ మొత్తంగా ఆమె గుండెలమీదనించీ జారిపోయి పక్వానికొచ్చిన ఆమె పసిడిపరువాలు ఆమె తండ్రి చాతీకి బలంగా ఒత్తుకోవడమేగాకుండా తనమీదపడుతున్న తన కూతురు తన తొడలమధ్య పడడానికని బ్రహ్మం తన రెండు కాళ్ళూ విడదియ్యడంతో రాధిక పూర్తిగా బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయి తన రెండు కాళ్ళనీ గాలిలోకి లేపెయ్యడంతో ఆమె కట్టుకున్న పరికిణీ లోలంగాతోసహా రాధిక పిర్రలమీద దాకా జరిగిపోయి పరువంతో మిసమిసలాడుతున్నరాధిక అందాలు, తొడలవరకూ నగ్నంగా బయటపడిపోయి, అవకాశం దొరకగానే కమ్ముకుపోదామని ఆగదిలోనే ఎదురు చూస్తున్న సుందరం రమణల కళ్ళకి విందులు చేసేయి.

ఐతే బ్రహ్మం రాధికలు ఇవేవీ పట్టించుకునే పరిస్తితిలో లేరు. గత రెండుమూడు రోజులుగా తనని పట్టించుకోని తన తండ్రికి లొంగకూడదని రాధిక పెనుగులాడుతున్నది. ఆడదానికి సహజమైన ఉక్రోషం వల్ల ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని ముందే ఊహించిన బ్రహ్మం అందుకు సిద్దంగా వుండడంతో.. తనచేతుల్లో పెనుగులాడుతున్న కూతురిని తన కౌగిలిలో నలిపేస్తూ కూతురి శరీరాన్ని ఆక్రమించుకునే ప్రయత్నంచెయ్యసాగేడు.

ఒదలండి మీ మోజు తీర్చుకోవడానికి దీపికలు, సీతలు, పద్మజలు వున్నారుగా నా అవసరం ఏముంది? అంటూ తన తండ్రి చేతుల్లోనించీ విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న కూతురి రెండు సళ్ళమీద చేతులేసి ఆమె సళ్ళని కుదుళ్ళనించీ పట్టుకుని వడితిప్పి నలిపేస్తూ ఆమె మెడవొంపులో వెచ్చని ముద్దులు పెడుతూ తనతలతో రాధికని కుమ్మేస్తూ తన కాళ్లతో రాధిక నడుముని పెనవేసి ఆసరికే నిక్కినిగిడిపోయిన తన మగతనాన్ని కూతురి పూదిమ్మకి ఒత్తిపెట్టి రుద్దుతూ కన్నకూతురిలో కోరికల నిప్పుని రగిలించే ప్రయత్నం చెయ్యసాగేడు బ్రహ్మం.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *