కామదేవత – Part 5 50

ఐతే అప్పటివరకూ తన మానాన్ని కుమ్మి కుమ్మి తనకి స్వర్గ సుఖాలని అందించి దిగిపోయిన తన తండ్రి మళ్ళీ తన మీదకి వొస్తాడని వూహించని దీపిక అలాగే నగ్నంగా రెండు తొడలు విడదీసుకుని వొళ్ళు మరచి అంతవరకూ తన తండ్రితో జరిపిని మైధునపు కేళి కైపులో వొళ్ళు మరచి సోలిపోతున్నదల్లా ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఎవరో తనమీద పడడంతో కళ్ళు తెరిచింది.

బ్రహ్మం ఈసారి ముందు సారిలా కూతురిని రెచ్చగొట్టే పనులేమీ చెయ్యకుండా తిన్నగా తన భార్య యోని రసాలతో తడిసిన తన మగతనాన్ని దీపిక యోనిలోనించీ ఇంకా బొట్లు బొట్లుగా కారుతున్న కామరసాలలో తన మగతనాన్ని కసుక్కున దీపిక పూరెమ్మల్లో దిగేసేడు.

అప్పటివరకూ తన తండ్రి వుదౄతమైన దెంగుడుతో మడతలుపడి ఒరుసుకుపోయిన తన పూపెదాలని మళ్ళీ ఒరుసుకుంటూ మడతలుపడుతూ తన లోతుల్లో దిగబడిపోయేప్పటికి, దీపిక కీచుగా అరుస్తూ తన తండ్రిని అల్లుకుపోయింది.

ఐతే ఇంకా దీపిక యోనిలో తడి ఆరిపోకుండా వున్నందువల్ల మళ్ళీ దీపికలోతుల్లో నిండుగా నిండిపోయి బ్రహ్మం మగతనం దీపిక రసాల బొక్కని మరో పది నిమిషాలసేపు ఎడతరిపిలేకుండా చిలికి చిలికి ఆఖరుసారిగా దీపిక యోనిలోతుల్లో ఆమె పొత్తికడుపు నిండుగా చివ్వు చివ్వున వీర్యాన్ని నింపి అలసటగా దీపిక మీదవాలిపోయేడు.

ఇలా ఇక్కడ దీపిక కన్నెత్వాన్ని బ్రహ్మం బోచుకుని కామదేవతని సంత్రుప్తి పరిస్తే, ఆ అపక్కనే సుందరం తన చిన్న కూతురు సీత కన్నెతనాన్ని మరోలా దోచుకోసాగేడు.

అక్కడ సుందరం తన చిన్నకూతురు సీత కన్యత్వాన్ని ఎలా దోచుకున్నాడో చూద్దాం రండి.

సుందరం సీత చేతిలో పాల గ్లాసు తీసుకుని తాను కొంచెం తాగి మిగతా పాలు సీత చేత తాగించి సీతని తనకి దగ్గరగా గుండెలకి హత్తుకుంటూ సున్నితంగా సీత వీపు నిమురుతూ ఆమె పెదాలమీద సుతారంగా ముద్దుపెట్టుకోవడంతో మొదలైన వాళ్ళ సౄంగారయాత్ర ఇంచుమించుగా బ్రహ్మం తన భార్య కామరసాలని కూతురు దీపిక కామ రసాలలో కలపటం పూర్తీయ్యే టైముకే పూర్తి అయ్యింది. మరి తండ్రి సుందరం కూతురు సీతల సౄంగారమధనం ఎలా జరిగిందో చూద్దాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *