కామదేవత – Part 5 50

బ్రహ్మం తమకాల మత్తులోనించీ తేరుకుంటూ.. అదేంటి .. నేను నా కూతురి ఆడతనాన్ని పూర్తిగా కొల్లగొట్టకుండానే ఇలా జావకారిపోయేను? నేను నా కూతురికి కన్నెరికం చేసేక ఆ రసాలతో తడిసిన నా మగతనాన్ని తీసుకువెళ్ళి మా ఆవిడ పూకులో ముంచి ఆవిడ యోని రసాలలో కలపాలి గదా అనుకుంటూ..

అయ్యో నా మొడ్డ మళ్ళీ గట్టిపడితే బాగుండును అనుకుంటుండగా చిత్రంగా బ్రహ్మం మగతనం తన కూతురి యోనిలో గాలిపోసుకుంటూ రెండు క్షణాలలో మళ్ళీ పూర్తిగా నిగిడిపోయి తన కూతురి మానం నిండుగా నిండిపోయింది. కానీ బ్రహ్మానికి తెలీదు అలా తాను తన కూతురి మానంలో ముందుగానే స్కలించడంవల్లా తనకి తెలీకుండానే తన కూతురికి ఎంతవుపకారం చేసేడో.

అంతలోనే అంతలా తన మగతనాన్ని లేపి నిలబెట్టగల శక్తి తనకి వున్నదని తెలీని బ్రహ్మం ఆనందంగా మళ్ళీ నిగిడిన తన మగతనాన్ని కూతురి యోనిలో చిన్నగా కదిలిస్తూ తన చిన్న కూతురు దీపికని దెంగడం మొదలెట్టేడు.

అప్పుడే ఐదు నిమిషాల క్రితమే తను ఒలకపోసిన వీర్యం కూతురి దీపిక మానంలో జిడ్డు జిడ్డుగా, జిగురు జిగురుగా బ్రహ్మం మగతనం దీపిక యోనిలో సులువుగా కదలడానికి జారడానికి ఓ lubricant లా పనిచేస్తూవుండడంతో ఈసారి బ్రహ్మం మొడ్డ దీపిక పూకుమడతల్లో సులువుగా కదలసాగింది.

దీపిక యోనిగోడలని బలమైన, ధ్రుడమైన తన తండ్రి మగతనం మెత్తగా వొరుసుకుంటుంటే దీపిక కళ్ళ ముందు నక్షత్రాలు మెరుస్తున్నట్లౌతూ.. సుఖం దీపిక నర నరాల్లో పాకుతుంటే తనకి తెలీకుండానే తన తొడలని మరింత విడదీస్తూ తన తండ్రి మగతనం మరింతగా తనలోతుల్లోకి దిగబడడానికి అనువుగా తన శరీరాన్ని పానుపుగా చేసి తన తండ్రికి అందించసాగింది దీపిక.

ఇందాకలకన్నా సులువుగా తన మగతనం దీపిక యోనిలోతుల్లో దిగబడుతుండడంతో బ్రహ్మం తన దెంగుతున్నది తన చిన్నకూతురు కన్నెపూకన్నసంగతి మర్చిపోయి హుషారుగా తన నడుం ఎగరేసి తన మొడ్డని కూతురియోనిలోకి దిగేసేప్పటికి.. ఆహ్హ్.. నాన్నా.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. అంటూ దీపిక చేసిన మత్తైన కామ కుజితానికి తుళ్ళిపడి ఈలోకంలోకి వొచ్చిన బ్రహ్మం .. ఆసరికే తన మగతనం మొదలంటా తన కూతురి యోనిలోతుల్లోకంటా దిగబడిపోయి తన మెత్త కూతురి పూదిమ్మకి తాపడమైవుండడం చూసి తన కూతురికి ఏమయ్యిందో అని భయంతో చిత్తరువులా బిగదీసుకుపోతూ కూతురి ముఖంలోకి చూసేడు.

ఐతే.. ఈమరు దీపిక నొప్పితో అరవలేదు, నిగిడిన తన తండ్రి మగతనం తన ఆడతన్నాన్ని రెండుగా చీలుస్తూ, తన ఆడతనపు హద్దూలని పూర్తిగా అతిక్రమిస్తూ, తన యోని మార్గాన్ని నిండుగా నింపేసి యోని కుహరాన్ని తాకుతూ గర్భాశయపు నోటిని తాకిన తన తండ్రి మగతనం రేపిన మధురమైన హాయికి దీపిక వొంటిలో అణువణువూ పిలకించిపోతొంటే .. ఆ సుఖాల మత్తు తట్టుకోలేక దీపిక పరవశంగా పరిశరాలని మర్చిపోయి చేసిన కామ కుజితమే కూతురు అరిచిన ఆమత్తైన అరుపు అని బ్రహ్మం గుర్తించేడు.

కూతురి ముఖంలో నొప్పి బాధ బదులు ఆనందాతిశయాన్ని చూసిన బ్రహ్మం తన మొడ్డ శీర్షం ఎక్కడ తగులుతున్నాదో అర్థమవ్వడంతో, తానుగూడా తన మొడ్డ శీర్షం పొందుతున్న స్పర్శా సుఖాన్ని గుర్తించి మళ్ళీ నిమ్మదిగా తన నడుం కదుపుతూ తన కూతురి యోనిగోడలని తన మగతనంతో రాపాడిస్తూ తన కూతురికి రతికేళిలోని మాదుర్యాన్ని రుచి చూపిచసాగేడు.

తనలోతుల్లో మళ్ళీ తన తండ్రి నిండుగా కదులుతూ బిర్రుగా తన యోని గోడలని ఒరుసుకుంటూ తనలో కదులుతూ తన తండ్రి తనకి పంచుతున్న సుఖానుబూతి తన నర నరాలలో జీర్నించుకుంటూ అలా తన వొంటిని ఆవరించుకున్న సుఖం మత్తైన మూలుగులు రూపంలో తనకి తెలీకుండానే వెలువడుతుంటే.. దీపిక పరవశంగా వొళ్ళిచ్చి తన తండ్రి చేత కుమ్మించుకుంటూ ఆతని చేతుల్లో స్వర్గసుఖాలని అనుభవించసాగింది.

ఇక్కడ దీపిక పరిస్తితి ఇలా వుంటే అక్కడ మంచం మీద కూరుచుని ఇదంతా చూస్తున్న రాధిక, పద్మజలు కోరికల అగ్ని గుండంలో భగ భగలాడిపోతున్నారు. వాళ్ళ వూపిరి కోరికల అగ్ని కీలల్లా వెచ్చగా కాలిపోతున్నది. వాళ్ళ గుండెలు కోరికలతో ఎగసెగసి పడుతున్నాయి, వొళ్ళు వెచ్చని ఆవిర్లు చిమ్ముతున్నాయి.

ఇప్పుడు వాళ్ళు వున్న పరిస్తితుల్లో ఏమగాడు ఒచ్చి మీద చేతులేసినా వాళ్ళు వొద్దు కాదు అనకుండా వొళ్ళిచ్చి తమ సర్వస్వాన్ని అర్పిచేందుకు సిద్దంగా వున్నారు. వాళ్ళ గుండెలమీద నించీ పైటలు జారిపోయి వున్నాయి. వాళ్ళ తొడల్లో తడి చేరిపోయి వాళ్ళు మగాడిపొందుకోసం తహ తహ లాడిపోతున్నారు.

రమణి పరిస్తితి గూడా అంతకన్నా వేరేగా ఏమీ లేదు. ఓ పక్క బ్రహ్మం, సుందరాలు వాళ్ళ కూతుళ్ళలో తమ మగతనాలని పూరిగా దిగేశారని నమ్మకం చిక్కేక రమణ అంకుల్ రమణి దగ్గరకి వొచ్చి తన చెయ్యి అందించేడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *