కామదేవత – Part 5 50

ఆ అనుభూతి బ్రహ్మానికి గొప్ప వింతైన హాయిని సుఖాన్ని కలగచేస్తుంటే, దీపిక యోని గోడలు బ్రహ్మం మగతనాన్ని తమలోతుల్లోకి బలంగా లాగేసుకుంటున్నాయి. అప్పటికే దీపికలోతుల్లో వుదౄతంగా తడి వూరుతుండడంవల్ల బ్రహ్మం మగతనం దీపిక యోని మడతల్లో మరింత సులువుగా కదలసాగింది.

అది గమనించిన బ్రహ్మం మరిఒంత చొరవచేసి తన నడుముని మరింత క్రిందకి అదుముతూ తన మగతనాన్ని దీపిక లోతుల్లోకి గూటించేప్పటికి దీపిక.. స్స్స్.. .మ్మ్మ్.. నాన్నా.. ఆహ్.. ఉ.. అంటూ మత్తుగా తన తండ్రిని గుండెలకి అదుముకుంటూ తన మెత్త ఎగరేసి, తన ఆడతనాన్ని విడదీసుకుంటూ తనలోతుల్లో నిండుగా నిండిపోతున్న తన తండ్రి మగతనానికి మరింతగా తనలోతుల్లోకి జారడానికి చోటిచ్చింది.

దీపిక అలా తొడలు విడదీసి మెత్త ఎగరేస్తూ తన తండ్రిని తనలోతుల్లోకి తీసుకునేప్పటికి బ్రహ్మం మగతనం మూడొంతులకిపైగా దీపిక లోతుల్లోకి జారిపోయింది.

అలా తన ఆడతనపు లోతులని చేదించుకుంటూ, తన యోని మడతల్లో నిండుగా నిండిపోతూ తన తండ్రి తనలో ఇమిడిపోతుంటే, దీపిక పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ.. తన పొత్తికడుపు నిండా నిండిపోయి, తన బొడ్డులోనించీ తన గొంతువరకూ తగులుతున్న తన తండ్రి మగతనం తన ఆడ జన్మకి సార్ధకత కలిగిస్తుంటే.. అందులో మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని ఆ సుఖాన్ని అనుభవించసాగింది.

ఐతే కూతురి యోనిలో బిర్రుగా నిండిపోయి, తన మొడ్డని కదిలించడానికి గూడా జాగా లేనంత బిగుతుగా వున్న ఆకన్నె ఆడతనపు అందాలకీ, బిగువైన ఆమె యోని కండరాల బిగింపులో కలుగుతున్న సుఖానుభూతులకీ ప్రవశించిపోతూనే, తన మొడ్డని కూతురి పూకులో కదిలించినప్పుడల్లా తన మొడ్డ శీర్షం చుట్టూ వుండే ముందోలు మడతలుపడి కూతురి పూకులో నలుగుతుంటే..

జీవితంలో ఏనాడు అంత బిగువైన యోనిలో తన మొడ్డని దిగేసి దెంగి వుండకపోవడంవల్ల, బ్రహ్మం ఇంక ఆపుకోలేక చివ్వు చివ్వున తన కూతురి పూకులో వెచ్చగా తన వీర్యాన్ని చిమ్మేసి కూతురుమీద వాలిపోయేడు.

వెచ్చగా అలా తన తండ్రి వీర్యం తన యోని గోడలని తడుపుతూ తన పొత్తికడుపు నిండుగా నిండిపోవడంతో దీపిక తొలిభావప్రాప్తి పొందింది. దానితో దీపిక ఆహ్.. నాన్నా.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అంటూ బ్రహ్మాన్ని బలంగా అల్లుకుపోయింది.

కొద్దిసేపటికి బ్రహ్మం, దీపికలు ఆతొలి భావప్రాప్తి కలిగించిన మైకపుమత్తులోనించీ తేరుకున్నారు. దీపిక తన తండ్రిని మురిపెంగా తన కౌగిలిలోకి పొదువుకుంటున్నప్పుడు గుర్తించింది, తన తండ్రి మగతనం పూరిగా తన యోనిలోతుల్లో దిగబడకుండానే తన ఆడతనపు హద్దులని పూర్తిగా తడమకుండానే తనలోతుల్లో తన తండ్రి మగతనాన్ని నిండుగా నింపేసి వాలిపోయేడని.

దీపికకి తొలి భావప్రాప్తిలో సుఖం అవగతమవ్వడంతో, ఆమె శరీరం మళ్ళీ మరోసారి అలాంటి అనుభూతి కావాలని కోరుకుంటూ ఆఅనుబూతికోసం తొందరపడసాగింది. ఐతే ఆమె తండ్రి మగతనం ఇంకా తన పూమడతల్లోనే చిక్కుకుని వుండడంతో తన రెండు చేతులనీ తన తండ్రి పిర్రలమీద వేసి తన తండ్రి నడుముని బలంగా తన ఆడతనలోకి అదుముకుంటుంటే ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *