కామదేవత – Part 5 50

దానితో దీపిక.. ఆహ్.. నా.. న్నా.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. స్స్స్.. ఉ.. నా.. న్నా.. ఆహ్.. తొయ్యి.. నాన్నా.. మ్మ్.. స్స్.. తొయ్యి.. నా.. లోపలికి.. తొయ్యి.. నా.. లో.. నిండుగా.. నిండిపో.. మ్మ్.. స్స్.. ఉ.. ఊ.. ఆహ్.. ఎంతబాగుంది.. స్స్.. ఆహ్.. నాన్నా.. నన్ను.. దోచేసుకో.. ఆహ్.. నన్ను.. నీలో .. కలిపోసుకో.. అంటూ .. ఏదేదో.. పలవరించేస్తూ.. బ్రహమాన్ని అల్లుకుపోతూ తన నడుముని అసహనంగా కదిలిస్తూ.. తన తండ్రి మగతనాన్ని పూర్తిగా తన లోతుల్లో ఇముడ్చేసుకోవాలని తహ తహ లాడిపోతున్నది.

ఐతే బ్రహ్మానికి తెలుసు, ఆతులుకూడా మొలవని ఆకన్నె కుసుమపులోతుల్లోకి తాను తన మగతనాన్ని అంత సులువుగా దిగెయ్యలేనని. అందుకే బ్రహ్మం ఏమాత్రం తొందరపడకుండా ముందు తన కూతురి లోతుల్లో తాను పొందబోయే స్వర్గాన్ని తన మగతనంతో నిమ్మదిగా తొలచడం మొదలెట్టేడు.

ఓపక్క బ్రహ్మం దీపిక సళ్ళని మార్చి మార్చి నోటినిండా పీలుచుకుంటూ, నాలుకతో దీపిక చను మొనలని తాటిస్తూ, ముచికలచుట్టూ నాలుక తిప్పుతూ, పూరెమ్మలు విడదీసుకుని యోని ద్వారం దగ్గరకి జారిన లింగ శీర్షాన్ని కొద్ది కొద్దిగా కదిలిస్తుంటే.. దీపిక .. తన తండ్రి మగతనాన్ని పూరిగా తన లోతుల్లో దిగేసుకోవాలని అసహనంగా తన నడుం కదుపుతుంటే..

అప్పటికే దీపిక కామరసాలతో తడిసిపోయిన బ్రహ్మం మగతనపు శీర్షం మరింత క్రిందకి జారి దీపిక యోని బయట పెదాలని చీల్చుకుని ఆమె లోపలి పెదాలలోకి జారింది. తన మానాన్ని రెండుగా చీలుస్తూ, తన ఆడతనాన్ని పగలదీస్తూ, తనలోతుల్లోకి జారుతున్న తన తండ్రి మగతనం తనకి అందిస్తున్న సుఖానికి పరవశించిపోతూ..

ఆహ్హ్.. మ్మ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్… ఊ.. నాన్నా.. ఆహ్.. హబ్బా.. మ్మ్.. స్స్స్.. అంటూ దీపిక తన తండ్రి ముఖాన్ని తన సళ్ళమీదనించీ లాగేస్తూ తన గుండెలని బలంగా తన తండ్రి చాతీకి అదిమేస్తూ.. తన తండ్రిని మరింతగా తనలోతుల్లోకి దిగేసుకోవడానికి తన మెత్తని పైకెగరేసింది.

తన కూతురు అలా చేస్తుందని వూహించని బ్రహ్మం, సరిగ్గా అప్పుడే తన నడుముని మరికొంచెం ముందుకి గూటించడంతో.. బ్రహ్మం లింగ శీర్షం దీపిక యోని లోపలి పెదాలని చీల్చుకుంటూ ఆమె యోని గోడలని వొరుసుకుంటూ, యోని కైవారాన్ని దీపిక జీవితంలో ఇంతవరకూ ఏనాడూ సాగదియ్యనటువంటి హద్దులకి సాగదీస్తూ.. దీపిక కన్నె పొరని చీలుకుని ఆమె యోనిలోకి దిగబడింది.

దానితో దీపిక రెమ్మల్లో ఓనిప్పు కణిక దిగబడినట్లు భగ్గుమంది.. నొప్పితో.. బాధతో.. దీపిక ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఓ.. హబ్బా.. ఆ.. అంటూ కీచుగా అరిచేప్పటికి బ్రహ్మం జరిగిన ప్రమాదాన్ని పసిగట్టి, దీపిక వీపు నిమురుతూ, మళ్ళీ దీపిక సళ్ళ ముచికలని చప్పరిస్తూ, సళ్ళని పిసుకుతూ దీపిక మనసుని ఆవైపునించీ మళ్ళించి దీపికలో కామ కోరికలు ప్రకోపించేలా దీపిక మెడమీద, చెపుల వెనుక నాలుకతో రాస్తూ, తడిముద్దుకుపెడుతూ .. దీపికని రెచ్చగొట్టసాగేడు.

కొద్ది నిమిషాలలో దీపిక మళ్ళీ మామూలు స్థితికి ఒచ్చింది. అప్పటికి దీపిక రెమ్మల్లో నొప్పి మంటా తగ్గి మొదటిసారిగా తన పొత్తికడుపులో నిండుగా ఏదో నిండిన భావనని గమనించింది. అది తన తండ్రి మగతనమని గుర్తించి ఆశ్చర్యపోయింది. అప్పుడు తనకి మొదటిసారిగా తెలిసొచ్చినిది ఓ మగాడి మగతనం తనఆడతానపులోతుల్లో నిండుగా నిండినప్పుడు ఓఆడది పొందే సుఖానుభూతి ఏమిటో.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *