కామదేవత – Part 5 57

బ్రహ్మం దీపిక నడుం మీద కాలేసి దీపికని పూర్తిగా తనలోకి పొదువుకున్నాడు. అలా బ్రహ్మం దీపికని తనలోకి పొదువుకున్నప్పుడు నిగిడిన బ్రహ్మం మగతనపుసీర్షం దీపిక తొడల సందుల్లొ మెత్తగా బలంగా ఒత్తుకున్నాది.

దీపిక.. ఆహ్.. మ్మ్.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ బ్రహ్మం మగంతనాన్ని తన కన్నె పుష్పంలోకి దిగేసుకుకోవడానికి నడుమును అసహనంగ కదిలిస్తూవుంటే, బ్రహ్మం దీపికని కిందచేసి తాను దీపిక మీదెక్కి తనమోకాళ్లతో దీపిక తొడలని విడదీస్తూ దీపిక రెండుకాళ్ళ మధ్య సర్దుకుంటూ దీపిక నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకోసాగేడు.

దీపిక తన తండ్రిని బలంగా వాటేసుకుంటూ.. తన రెండుకాళ్ళనీ దూరంగా జాపింది. అలా దీపిక కాళ్ళు విడదియ్యడంతో గత అర్ధ గంటనించీ తన తండ్రి చేతుల్లో నలుగుతూ, తన తండ్రిచేత నలిపించుకుంటూ, ఎంతగా వేడెక్కిపోయిందో తెలిపే సాక్షిగా ఆతులులేని నున్నని దీపిక ఆడతనపు పూపాయలు రెమ్మల్లో రేగిన వేడికి గుర్తుగా వూట బావిలొ వూరిన జలలా తడిసిపోయిన దీపిక ఆడతనపు పూరెమ్మలు రెమ్మలు తడి తడిగా జిడ్డు జిడ్డుగా మెరుస్తూ అరవిచ్చుకున్నాయి.

అప్పటికే పూరిగా నిగిడిన బ్రహ్మం మగతనం అలా తడితో మెరిసిపోతున్న దీపిక రెమ్మల మధ్య నిలువునా వొత్తుకుంటూ దీపిక రెమ్మాల్లోని తడిలో పూర్తిగా స్నానమాడి తడి తడిగా తళ తళ లాడిపోతూ.. దీపిక రెమ్మాల్లో నిలువునా క్రిందకీ, మీదికీ జారుతూ.. దీపిక యోని శీర్షానికి బల్మగా వొత్తుకుంటూ రాపాడుతుంటే..,

దీపిక.. స్స్స్.. మ్మ్.. ఆహ్.. నా.. న్నా.. అహ్హ్.. మ్మ్.. ఉ.. ఊ.. అంటూ తన రెండుకాళ్ళనీ తన తండ్రి బ్రహ్మం కాళ్ళమీద వేసేప్పటికి దీపిక యోని పెదాలు మరింతగా విచ్చుకోవడంతో, అప్పటికే దీపికలో వూరిన కామరసాలతో తడిసి ముద్దైన బ్రహ్మం మగతనం మరింతగా నిక్కిపోతూ దీపిక పూపాయల్లోనించీ మరింత క్రిందకి జారిన బ్రహ్మం లింగ శీర్షం దీపిక పూకు పైపెదాలని విడదీసుకుంటూ ఆమె పూరెమ్మల్ని విడదీసుకుంటూ ఆమె యోని మడతల్లోకి జారుతూ యోని ముఖద్వారానికి దగ్గరగా నిలిచింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *