కామదేవత – Part 5 50

పద్మజకి కూడా అప్పటికే మూడు భావప్రాప్తులు దాటి నాలుగోభావప్రాప్తి కలగడంతో, తమకంగా తండ్రిని పెనవేసుకుపోయి తన సర్వస్వాన్ని తండ్రిపరం చేసి ప్రశాంతంగా తండ్రిచేతుల్లో మత్తుగా సోలిపోయింది.

రాధిక మీదనించీ లేచిన బ్రహ్మం తన కూరుతురి కామరసాలతో తడిసిన తన మొడ్డని ఓ చేత్తోపట్టుకుని తన పెళ్ళం శారదకోసం వెదుకుతుంటే, ఆ పక్కన రెండుతొడలూ విడదీసి సీతచేత పూకునాకించుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని సీత నాకుడుపనిలో సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ శారద, ఆ పక్కనే పది అంగుళాల రమణ మహా మొడ్డని తన చిన్నకూతురు దీపిక తన లేతపూకులో దోపించుకుని మహా సమ్మగా దెంగించుకోవడం చూసి వెర్రెక్కిపోయి ..

ఒక్క వుదుటన సీతని శారద మీదనించీ పక్కకి తోసి నిగిడిన తన మొడ్డని శారద పూకులో విసురుగా దిగేసి కూసాలు కదిలేలా జోరుజోరుగా శారదలోతుల్లో బలంగా బరటా దిబ్బలేస్తుంటే, కమ్మగా పడుతున్న బరాట దెబ్బలకి కెవ్వు కెవ్వుమంటూ మత్తుగా వొళ్ళిచ్చి శారద కుమ్మించుకుంటుంటే, ఓ పక్క శారదని కుమ్ముతూనే బ్రహ్మం తన రెండుచేతులా దీపిక సళ్ళని పిసుకుతూ సుర్రు సుర్రున శారద పూకులో వీర్యం పిచికారీ చేసి శారద మీదనించీ లేచిపోతూ దీపిక పెదాలని ముద్దాడి, అదేవూపున రాధిక మీదెక్కి కసికసిగా రాధిక పూరెమ్మలు మడతలు పడి ఒరుసుకుపోయేలా జోరు జోరుగా రాధికని దెంగుతూ, రాధికకి మరో రెండు భావప్రాపులు కలిగేక తన మొడ్డని రాధిక పూదిమ్మ మట్టానికి అదిమిపెట్టి సర్రు సర్రున మిగిలిన తన వీర్యాన్ని రాధికలోతుల్లోనింపి అలసటగా రాధిక మీదవాలిపోయేడు.

అప్పటికి రాధికలోకూడా కామతౄష్ట్న తీరడంతో, రాధిక తమకంగా తండ్రిని వాటేసుకుని మత్తుగా తండ్రిచేతుల్లో సోలిపోయింది.

అప్పటికి రమణ అంకుల్ కూడా ఆసరికే 4 సార్లు కార్చుకుని ఉండడంతో తాను కూడా చెరమదశకి చేరుకోవడంతో తన మొడ్డని దీపిక పూకు మట్టానికి అదిమిపెట్టి చివ్వు చివ్వున వెచ్చని వీర్యాన్ని దీపిక చిన్నిపూకునిండా నింపేసి అలసటగా దీపికమీదవాలిపోయేడు.

అప్పటికి ఆ గదిలో ఆడవాళ్ళందరికీ ఆరాత్రికి పూకులో జిల ఒంటి తీట తీరడంతో తమకాల మత్తులో నిద్రలోకి జారిపోయేరు. అలా నిద్రలోకి జారిపోతూ, శారద, సుశీలా, రమణి మాత్రం ఒకవిషం అనుకోకుండా వుండలేకపోయేరు.

అదేమిటంటే, రమణ, బ్రహ్మం, సుంద్రం.., ముగ్గురు మగాళ్ళు, ఏడుగురు ఆడవాళ్ళని సుఖపెట్టడానికి సరిపోవడంలేదని. ఎటూ ఇంట్లోవున్న ఆడపిల్లలందరికీ కన్నెరికం జరిగిపోయిందిగనక ఇంక మధుని, పవన్ని ఊరినించీ పిలిపించేసి వాళ్ళని గూడా తమలో కలుపుకోవాలనీ.

అలా మధు, పవన్ లు తమనీ, తమ కూతుళ్ళనీ, తమ అప్పచెల్లెళ్ళనీ ఒకళ్ళ తరువాత ఒకళ్ళని వరసపెట్టి దెంగుతుంటే ఎలా వుంటుందో అనుకుంటూ మధు, పవన్ లని తలుచుకుంటూ నిమ్మదిగా నిద్రలోకి సోలిపోయేరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *