కామదేవత – Part 5 50

ఆగదిలోనే వాళ్ళ పక్కనే వుండి వాళ్ళ దెంగుడినీ, రాధిక, పద్మజల పూకుల్లోనించీ బొట్లు బొట్లుగా కారుతున్న కామ్రసాలనీ వెర్రెక్కినట్లు చూస్తున్న సుశీల రమణిలు ఇంక ఆపుకోలేక రాధిక పద్మజల కామరసాలతో తడిసిన సుందరం, భ్రహ్మాల మొడ్డలని తమనోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ కమ్మని పద్మజ, రాధికల కామరసాల రుచిని తనివితీరా అనుభవించసాగేరు.

ఐతే అదే గదిలో గోడకి జారలపడిన రమణ మీదెక్కి తన దూలతీరేలా కుతిగా దెంగించుకుంటున్న శారద కూడా తమ కూతుళ్ళ దెంగుడిమీద ఓ కన్నేసి ఏంజరుగుతున్నాదో గమనిస్తూనే వుండడంతో, కూతుళ్ళ యోనిలోనించీ బొట్లు బొట్లుగా కామరసాలు కారడం, మొగుళ్ళు వాళ్ళని దెంగడమాపేసి కూతుళ్ళ పూకులోనించీ పొంగుతున్న వాళ్ళ కామరసాలని కూతుళ్ళ పూకు చీలికలోనించీ మొగుళ్ళు జుర్రుకోవడం, ఇంతలో సుశీల, రమణిలు వెళ్ళి వాళ్ళ మొడ్డలు కుడుస్తూ పద్మజ, రాధికల కామరసాలని మొగుడి మొడ్డమీదనించీ జుర్రుకోవడం చూస్తూ తనలోని కామ తౄష్ట్ణని ఆపుకోలేక, రమణ మీద జోరు జోరుగా వూగిపోతూ రమణ మొడ్డ తన పూరెమ్మలు చినిగిపోయేలా, తన పూకు పగిలిపోయేలా వుదౄతంగా వూగిపోతూ .. ఆహ్.. ఆ.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అంటూ గది మారుమోగిపోయేలా గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ ఓ బలమైన భావప్రాప్తికి లోనై రమణని కరిచిపెట్టుకుపోతూ రమణ మీద వాలిపోయింది.

అక్కడే వున్న దీపిక, సీతలు ఆ గదిలో జరుగుతున్న మన్మధకేళీ విన్యాసాల విస్వరూపాన్ని చూస్తూ వాళ్ళలోకూడా కోరికల కామాగ్ని పడగలెత్తడంతో ఏమి చెయ్యలో ఎవరిచేతుల్లో తమ కోరికలని చల్లార్చుకోవాలో తెలియక దిక్కులు చూస్తుంటే, అప్పుడే శారద భావప్రాప్తి పొంది రమణ అంకుల్ వొళ్ళో అలసటగా, త్రుప్తిగా వాలిపోయి వుండడంతో ఏదైనా చేసి ఇంక రమణ అంకుల్నే తమ మీదెక్కించుకోవాలనుకుని ఇద్దరూ వెళ్ళి రమణ అంకుల్ మీద పడ్డారు.

తాను రమణ వొళ్ళో వుంటుండగానే ఎవరో తమ మీద పడినట్లుగా అనిపించడంతో కామసుఖాల మత్తు ఒదిలించుకుంటూ కళ్ళు విప్పిన శారదకి, రమణని ఆవరించుకుని తలో చన్నూ చీకుతూ కనిపించిన సీత, దీపికలని చూసి ఒక్క రాత్రిలోనే అంతగా ముదిరిపోయి తమంతట తాముగా మగాడిమీద పడిపోతున్న ఆ పిల్లలని చూసి.. ఆమో వాళ్ళు ఆడపిల్లలు కారు అగ్గిబరాటాలు అనుకుంటూ.. ఇంక ఇంట్లో వున్న ఈ ముగ్గురు మగవాళ్ళూ సరిపోరు మధూ, పవన్ లని పిలిపించి ముగ్గులోకి దింపవలసిందే అంకుంటూ..

రమణ సన్ను చప్పరిస్తున్న సీత తలమీద చెయ్యవేసి నిమురుతూ తన వైపు తిప్పుకుని నిగిడిన తన సన్నుని సీత నోటికి అందించి నిమ్మదిగా రమణ వొళ్ళోనించీ కిందకి జారుతూ సీత తలని అప్పుడే రమణ వీర్యంతో నిండిన తన పూకుమడతల్లోకి అదిమింది. సీత ఎటువంటి సంకోచెమూ లేకుండా అరవిచ్చుకున్న శారద పూపాయలని రెండుచేతులా విడదీస్తూ ఆబగా తన నాలుకని శారద యోనిలోతుల్లోకి తోసి రమణ అంకుల్ వీర్త్యంతో కలిసిన వాళ్ళ కామరసాలని జుర్రుకుంటుంటే, సీత నాలుక ఆకురాయిలా తన ఆడతనాన్ని అరగదీస్తూ అందిస్తున్న సుఖానికి శారద మత్తుగా కళ్ళు మూసుకోబోతూ..

తన చిన్నకూతురు దీపిక రమణతో ఏంచేస్తున్నాదో చూద్దామని అటుపక్క తన కళ్ళని తిప్పిన శారద ఆశ్చర్యపోయింది. ఎందుకంటే, తాను రమణ మీదనించీ ఇంకా పూర్తిగా కిందకి దిగి రమణ మొడ్డని వొదిలిపెట్టకముందే తన చిన్నకూతురు అప్పుడే రమణ మొడ్డని లేపి నిగడబెట్టిన సామర్ధ్యాన్ని చూసి నోరెళ్లబెట్టేసింది.

అక్కడ రమణ చిన్న సైజు బత్తాయిల్లా వున్న దీపిక సళ్ళని రెండుచేతులా పిసుకుతూ మధ్య మధ్య దీపిక చనుమొనలని చూపుడువేలూ బ్రొటన్వేళ్ళతో నలుపుతూ, దీపిక నోటిలోకి తన నాలుకతోసి ఆమె నోటినుండీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూవుంటే, అప్పటికే పూర్తిగా నిగిడిన రమణ మగతనం దీపిక పొత్తికడుపుమీద పూరెమ్మల్లోనూ అసహనంగా కదులుతూ కనిపించింది.

అప్పుడే ఓ రెండుగంటలముందు తొలిసారిగా సోభనం జరిపించుకున్న తన చిన్నకూతురు అంతలోనే మరో మగాడితో రతికేళికి సిద్దమైపోతుండడంతో, అమ్మో ఈకాలం ఆడపిల్లలు అనుకోకుండా వుండలేకపోయింది శారద.

శారద అలా చూస్తుండగానే రమణ దీపికని తన పక్కన నేలమీద వాల్చేసి నిగిడిన తన మొడ్డని దీపిక తొడల మధ్య పూరెమ్మల సందులో గుచ్చి తన మొడ్డ బుడిపితో దీపిక రెమ్మల్లో ఈ చివరనించీ ఆ చివరవరకూ రాస్తూ దీపికని దెంగుడికి సిద్దం చేస్తుంటే.,

సీసా బిరడా తీసినట్లు బ.. బ.. అని శబ్దం వొచ్చేప్పటికి శారద తన కూతురు దీపిక మీదనించీ గదిలో ఆ శబ్దం ఒచ్చినవైపు తలతిప్పి చూసేప్పటికి..

అక్కడ బ్రహ్మం, సుందరాలు తమ మొడ్డలని సుశీల, రమణిల నోటినించీ బలవంతంగా లాగేసుకుని, ఆసరికే తమ నోటిపనివల్ల మరో భావప్రాప్రి పొందివున్న రాధిక, పద్మజల మీదికి జరుగుతూ నిగిడిన తమ మొడ్డలని మళ్ళీ వాళ్ళ పూరెమ్మల్లోకి గూటించి కుతిగా, జోరుజోరుగా కూతుళ్ళని దెంగడం మొదలెట్టేరు.

అప్పటికే రెండుసార్లు భావప్రాప్తులని పొందిన పద్మజ, రాదికలు తమ తండ్రుల మొడ్డలు వాటంగా జోరుగా తమ పూదిమ్మలు అదిరిపోయేలా, తమ ఆడతనం జన్మ తరించిపోయేలా పడుతున్న మొడ్డ పోట్లకి పరవశించిపోతూ ఆ గది మారుమోగిపోయేలా మత్తుమత్తుగా మూలుగుతున్నారు.

బ్రహ్మం, సుందరాలు ఆరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలనించీ ఎడతెరపి లేకుండా అదేపనిగా ఒకళ్ళ తరువాత ఒకళ్ళని దెంగుతూవుండడంతో నడుములు నొప్పులుపుడుతుండడంతో ఇంక తమ కూతుళ్ళ లోతుల్లో స్కలించి కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటూ తమ మొడ్డలని కూతుళ్ళ పూకులోతుల్లోకంటా అదిమిపెట్టి చివ్వు చివ్వున వీర్యం పిచికారీ చేసి తమ మొడ్డలని కూతుళ్ళ పూకుల్లోనించీ బయటకి లాగి కూతుళ్ళ కామ రసాలని పెళ్ళాల పూకురసాలలో కలపడానికని పక్కకి చూసేప్పటికీ సుశీల సుందరం పక్కకి వచ్చి తొడలు విడదీసి తన పూకుని మొగుడికి అందించింది.

వెంటనే సుందరం సుశీలమీదెక్కి తన మొడ్డని ఆమె పూకుమడతలలోకి తోసి జోరుజోరుగా ఓ నాలుగు దరువులేసి చివ్వున ఓ విడత వీర్యాన్ని తన పెళ్ళం పూకులో పోసి, మళ్ళీ తనకూతురు పద్మజ మీదెక్కి తన మొడ్డని కూతురి పూకులో తోసి పద్మజకి బావప్రాప్తి ఒచ్చేవరకూ దెంగి మిగిలిన వీర్యాన్ని సర్రు సర్రున ఆమె యోనిమడతల్లోనింపేసి అలసటగా కూతురిమీద వాలిపోయేడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *