కామదేవత – Part 5 50

ఇంక నిగ్రహంగా వుండడం వాళ్ళ వల్ల కావటంలేదు. ఏది ఏమైనా సరే.. ఆ రాత్రి వాళ్ళు వాళ్ళలో రేగుతున్న కామ తౄస్ట్నని తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
సరిగా అప్పుడే బ్రహ్మం తన మొడ్డని దీపిక మానంలోనించీ బయటకి తీసి దీపిక మీదనించీ దిగి అలసటగా పక్క మీద వాలేడు.
అదే సమయానికి సుందరం కూడా తన మొడ్డని సీత పూకులోనించీ బయటకి తీసి అలసటగా పక్క మీద వాలేడు.

శరిగ్గా అప్పుడే పద్మజ, రాదికల కళ్ళు కలుసుకున్నాయి. ఒకళ్ళ కళ్ళలోకి ఒకళ్ళు చిలిపిగా చూసుకున్నారు. మరునిమిషంలో వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ తండ్రుల తొడల మధ్యలో చేరేరు. వాళ్ళ చెల్లెళ్ళ పూకుతడిలో మునిగి తళ తళా మెరిసిపోతున్న వాళ్ళ తండ్రుల మొడ్డలని ఒకేసారి వాళ్ళ వాళ్ళ నోటిలోకూరుకుని ఆబగా వాళ్ళ తండ్రుల మొడ్డలని కుడవడం మొదలెట్టేరు.
సుందరం, బ్రహ్మాలు ఈ హటాత్సంఘటనకి అదిరిపడ్డారు. అంతలోనే వాళ్ళ ముఖాల్లో చిరునవ్వు పరుచుకుంది. వాళ్ళిద్దరూ లేచి కూతుళ్ళని కౌగలించుకున్నారు.

కామదేవత – 21వ భాగం
ఇక్కడ రాధిక, పద్మజలు ఇలా ఓ పక్క తమ తండ్రుల మొడ్డలని నోటిలోపెట్టుకుని ఆబగా చీకుతుంటే, ఆపక్కనే సుశీల పూకుని తన బారాటి మొడ్డతో అరగదీస్తున్న రమణ అలా పిల్లలిద్దరూ తెగబడి తమ తండ్రుల మొడ్డలని నోటిలోకూరుకుని చీకేస్తున్న దృశ్యాన్ని చూసి ఆపుకోలేక్ సర్రు సర్రున సుశీల పూకులో తన వీర్యాన్ని నింపేసి సుశీల మీదనించీ లేచిపోయి పద్మజ, రాధికలు ఇంకేవిధంగా తమ బులపాటాన్ని తీర్చుకుంటారో చూద్దామని రమణ పక్కనేవున్న గోడకి జార్లపడి కూర్చుని రాధిక పద్మజాలని చూడసాగేడు.

అప్పటికి సుశీలకి, సీతకి, రమణికి, దీపికకి బాగా దూల తీరింది గానీ శారదకి ఇంకా దూల తీరలేదు. తన పెద్దకూతురు అలా వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న మొడ్డని నోటిలో పెట్టుకుని చీకడం చూసేప్పటికి శారదలో కామం ఫెల్లుభికి ఆగదిలో మిగిలిన ఏకైక మొగాడు రమణ మీద పడి ఆబగా సుశీల పూకురసాలతో తడిసిన ఆతని మొడ్డని తన నోటిలో కూరేసుకుని కసిగా చీకడం మొదలుపెట్టింది.

శారద చేసిన పనితో రమణ మొడ్డ నిమ్మదిగా గాలిపోసుకుంటూ లేచి నిలుచుంది. అలా నిగిడిన రమణ మొడ్డని శారద గుప్పిట పట్టి వూపుతూ తాను లేచి రమణ నడుంకి అటోకాలు ఇటో కాలు వేసి నిగిడిన రమణ మొడ్డని ఓ చేత్తోపట్టుకుని విచ్చుకున్న తన పూరెమ్మల్లో సర్దుకుని చిన్నగా తన నడుం కదిలిస్తూ రమణ వొళ్ళో కూర్చుంటుంటే రమణ 9/10 అంగుళాల మొడ్డ మట్టంవరకూ నిమ్మది నిమ్మదిగా శారద యోనిమడతల్లోకి దిగబడిపోయింది.

శారద అలా రమణ మొడ్డని తనలో నిండుగా నింపేసుకుని పూర్ణకుంభాలాంటి తన సళ్ళని రమణ గుండెలకేసి అదిమేస్తూ అతని మెడచుట్టూ రెండుచేతులూముడివేసి అతని తలని కదలనివ్వకుండా పట్టుకుని అతని నోటిని తననోటితో ముడివేసి అతని నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రేసుకుంటూ చిన్నగా తన నడుమునికదిలిస్తూ తనకి కావలసిన విధంగా సుఖాన్ని రమణ నించీ అలా పిండుకుంటుంటే.. శారద తానే రమణ అంకుల్ మీదెక్కి ఎంత కసిగా ఎంత దూలగా రమణ అంకుల్ని ఎలా దెంగుతున్నాదో దీపిక, సీతలు ఆశ్చర్యంగా చూడసాగేరు.

వాళ్ళ కళ్ళకి అప్పుడు పూకు మట్టానికి దిగబడి శారద కామరసాలతో తడిసి నూనేలో ముంచిన ఇనుపగూటంలా తళ తళా మెరిసిపోతూ శారద లోతుల్లోపలికీ బయటకీ కదలాడుతున్న రమణ అంకుల్ మొడ్డ మాత్రమే కనపడుతున్నాది. అలా వాళ్ళ దెంగులాట చూస్తుంటే దీపిక, సీతలలో మళ్ళీ నిమ్మదిగా కోరికలవేడిరాజుకోసాగింది.

ఇక్కడ వీళ్ళందరి పరిస్తితీ ఇలా వుంటే, ఆపక్కనే పరుపులమీద రాధిక దీపికల నోటిపనివల్ల సుందరం, బ్రహ్మంల మొడ్డలు గాలిపోసుకుని నిక్కి నిలబడడంతో వాళ్ళు రాధిక, పద్మజలని తమ మీదకి లాక్కున్నారు.

అలా లాక్కోవడంలో వాళ్ళ వొంటిమీది వోణీలు వూడిపోయి ఎత్తైన వాళ్ళ యదపొంగులు వాళ్ళ తండ్రుల వొంటికీ గుండెలకీ బలంగా వొరుసుకుంటూ, రాసుకుంటూ, ఒత్తుకుంటుంటే, పద్మజ, రాధికలు వాళ్ళ తండ్రుల గుండెలమీద వాలేప్పటికి, నడుం క్రింద లంగాలు వాళ్ళ ఒళ్ళమీద అస్తవ్యస్తమైపోయి తొడలపైకి జరిగిపోయి, నున్నని కాలిపిక్కలు, కొవ్వుపట్టిన తొడలు తళ తళా మెరిసిపోతూ ఆగదిలోవున్న మగవాళ్ళని కౌవ్విస్తూ కసెక్కించేస్తూ బయటపడ్డాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *