కామదేవత – Part 5 50

కూతురిలో కలుగుతున్న కామ వాంఛని చూసిన సుందరం ఆనందంగా తన నడుం కదలికల్లో వేగం పెంచుతూ అంతకంతకూ జోరు జోరుగా తన మొడ్డని కూతురి యోని పైపెదాలదాకా లాగి కసుక్కున మొత్తంగా మట్టం వరకూ దిగేస్తూ తన కూతురికి తొలిదెంగుడులో సుఖాన్ని రుచి చూపించసాగేడు.

ఆ తొలికలయిక గురించి ఎప్పటినించో ఎదురుచూస్తూ, ఏవేవో తలపులతో వేడెక్కిపోయి వుండడంతో సీత మైధునపు సుఖంలోని మత్తు జర జరా వొళ్ళంతా పరుచుకుంటుంటే, ఆహ్.. నాన్నా.. వు.. ఊ.. అంటూ మూలుగుతూవుండగానే.. క్రమ క్రమంగా ఆమె వొళ్ళంతా ఓ రకమైన మత్తు ఆవరించుకోసాగింది. ఆమె కాళ్ళు చచ్చుబడిపోయినట్లు ఐపోయాయి. చేతుల్లో పట్టు తప్పిపోసాగింది. మళ్ళీ ఇందాకలిలాంటి భావన. ఏదో విరిగిపడుతున్నట్లు.. సీత .. సుఖాల మత్తులో మూలుగుతున్నాది.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఆహ్.. అంతే.. ఒక్కసారిగా మరో బలమైన భావప్రాపి .. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. నాన్నా.. ఆహ్హ్.. ఆహ్.. ఆహ్.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ తన తండ్రి మొడ్డని తన కామరసాలతో అభిషేకిస్తూ తనకి అంత సుఖాన్ని పంచిన తన తండ్రిని తమకంగా అల్లుకుపోతూ మత్తుగా సోలిపోయింది.

తొలి భావప్రాప్తి పొంది సోలిపోయిన తన కూతురిని మురిపెంగా చూస్తూ సుందరం రెండుచేతులమీద తన శరీరాన్ని గాలిలోకి లేపి తన మొడ్డతో జోరు జోరుగా సీత పూకులో దరువులెయ్యడం మొదలెట్టేడు. ఐతే అంత జోరుగా అంత బలమైన మొడ్డపోట్లని వూహించని సీతకి సుందరం వేస్తున్న బలమైన దరువులకి ప్రతీ దరువుకీ కళ్ళముందు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి.

పోటు పోటుకీ కళ్ళముందు నక్షత్రాలతోబాటుగా ప్రతీ పోటుకీ పూకులోనుంచీ సుఖం నరనరాలలోకీ మత్తుగా ప్రవహిస్తుంటే ఆ మత్తు వొళ్ళంతా పరుచుకుంటూ సీతని వెర్రెక్కినిచేస్తుంటే.. ఆ సుఖాల మత్తు తట్టుకోలేక సీత మూలిగే మూలుగులతో ఆ గది మారుమోగిపోసాగింది.

సీత అలా రెచ్చిపోయి అలా ఆ గదిని హోరెత్తించేశ్తుంటే సుందరంలో హుషారు పెరిగిపోయి మరింతగా నడుంలో వేగం పెంచుతూ వుద్రుతంగా సీతని దెంగడం మొదలెట్టేడు. సుందరం దెంగుడు వేగం పెరుగుతున్నకొద్దీ సీత మూలుగుల తీవ్రతగూడా పెరుగుతూ ఆగది మత్తైన మూలుగులతో మారుమోగిపోసాగింది. దానితో ఆ గదిలో వున్నవాళ్ళందరూ చేస్టలుడిగి సుందరం సీతలనే చూడసాగేరు.

ఆ వూపున సీతకి మరో రెండు మూడు భావప్రాప్తులు కలిగేప్పటికి సుందరం అంత బిగువైన పూకుమడతల్లో నలుగుతూ తను పొందుతున్న సుఖాని తట్టుకోలేక చివ్వున వెచ్చని, చిక్కని తన వీర్యాన్ని సీత పూరెమ్మాలో పిచికారీచేస్తూ తన మొడ్డని సీత పూదిమ్మలో అదిమిపెట్టి ఒక్కక్షణం ఆగి నిమ్మదిగా తన మొడ్డని సీత పూకులోనించీ పైకి లాగేడు.

వెచ్చని వీర్యం తన పొత్తికడుపులో తన యోనిలోతుల్లో పడేప్పటికి సీత తన తండ్రిని బలంగా అదిమేసుకుంటూ.. ఆహ్.. నాన్న.. ఓహ్.. మ్మ్మ్.. అంటూ తమకంగా తన తండ్రి నగ్న దేహాని కరచిపెట్టుకుని అల్లుకుపోతుంటే.. తన తండ్రి పూర్తిగా తనలోతుల్లో వీర్యాన్ని నింపకుండానే తనలోతుల్లోనించీ తన మొడ్డని బయటకి తీసేస్తుంటే.. రెండుచేతులా తన తండ్రి జబ్బలని పట్టుకుని..

ఆహ్.. నాన్నా.. నాపైనించీ లేవొద్దు.. నన్ను వొదలద్దు.. మ్మ్మ్.. నాలో నిడుగా మీరు నిండిపోండి.. ఆహ్.. నాలోతుల్లో నిండుగా నింపేయండి అని ఏదేదో మత్తుగా సీత అరుస్తుంటే..

సుందరం ఆ సరికే నగ్నంగా ఐపోయి సీత పక్కనే రెండు తొడలూ తెరిచి తన మొగుడి మొడ్డకోసం ఎదురుచూస్తున్న సుశీల మీదకి జరిగి సీత కామరసాలతో తడిసి ముద్దైపోయిన తన మొడ్డని తన పెళ్ళాం విచుకున్న పూరెమ్మల్లో కసుక్కున కసిగా దిగేసి..

ఎక్స్ప్రెస్స్ వేగంతో సుశీల పూకు మడతలు పడి చిరిగిపోయేలా గుభీ గుభీ గుద్దుతూ దరువులేస్తుంటే.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఎంతసేపటినిచీ ఈ మొడ్డ పోట్లకోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.. మ్మ్.. గుద్దండి.. అలాగే.. జోరుగా .. మ్మ్.. ఇంకా జోరుగా అని తనుగూడా తన మెత్త ఎగరేసి ఎగరేసి మొగుడితో కసిగా సుశీల కుమ్మించుకుంటుంటే..

అప్పటికే కూతురి బిగువైన రెమ్మల్లో తన బలానంతా ధారపోసిన సుందరం కొంత లూజుగా వున తన పెళ్ళాం పూకు దెంగడానికి మనసురాక మళ్ళీ ఆ బిగువైన కూతురి పూకుని దెంగాలనే కోరికతో.. గబ గబా ఓ నాలుగు వూపులు ఊపి సర్రు.. సర్రున మరో విడత వీర్యాన్ని తన పెళ్ళాం పూకులో పిచికారీ చేసి ..

ఒక్క వుదుటున తన మొడ్డని తన పెళ్ళం పూకులోనించీ లాక్కుని సీత పైకి జరిగి తన మొడ్డ రసాలతోనూ, కూతురి కామ రసాలతోనూ తడి తడిగా.. జారుడు జారుడుగా తెయారైన సీత పూరెమ్మల్లో మళ్ళీ దిగేసి మరో నాలుగూపులు వూపి చివరసారిగా చివ్వు.. చివ్వున మిగిలినత వీర్యాన్ని సీత పూకులో నిండుగా నింపేసి అలసటగా సీతమీద వాలిపోయేడు.

ఐతే తనకి ఏ మాత్రం సుఖం అందించకుండా తన మీదనించీ మొగుడు లేచిపోవడంతో సుశీల లేచి అప్పుడే రమణికి కార్పించిన ఇంకా రమణి పూకుని కసిగా దెంగుతున్న రమణ అంకుల్ పక్కన పడుకుని తొడలు రెండూ విడదీసుకుంటూ రమణ అంకుల్ని మీదకి లాకున్నాది.

రమణి కామ రసాలతో తడిసిన 9”/10″ అంగుళాల మొడ్డని అలా రమణి యోనిలోనించీ తీసి కసుక్కున సుశీల పూకులో దిగేసి రమణ కసి కసిగా సుశీలని దెంగడం మొదలెట్టేడు.

ఐతే ఆ రాత్రి సుమారు తొమ్మిది గంటలనించీ ఎడతెరపిలేకుండా సుందరం సీతనీ, సుశీలనీ, బ్రహ్మం దీపికనీ, శారదనీ, రమణ అంకుల్ రమణినీ ఏక ధాటిగా ఒకళ్ళ తరువాత ఒకళ్ళని ఒదిలిపెట్టకుండా ఓ కామ యజ్ఞంలా గదిలో లైటు గూడా ఆపకుండా చేస్తుంటే.. అదే గదిలో మంచం మీద కూర్చుని ఇదంతా చూస్తున్న రాధిక, పద్మజలు.. కోరికలతో వెర్రెక్కిపోతూ, వొంట్లో రేగుతున్న కామాగ్నిలో మలమలా మాడిపోతూ.. మగవాడి పొందుకోసం అల్లడిపోతున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *