కామదేవత – Part 5 50

కామదేవత – 20వ భాగం
సీతకి 16 ఏళ్ళు కావడం మూలంగా ఏపుగా పెరిగి ఇంచుమించు సుందరం అంకుల్ అంత ఎత్తు వుండడంవల్ల సుంద్రం అంకుల్ పక్కన నిలబడినప్పుడు ఇద్దరూ సమానమైన ఎత్తులో కనిపిస్తున్నరు.

సుందరం అంకుల్ సీత పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూనే రెండుచేతులనీ సీత సళ్ళమీదవేసి సుతారంగా సీత సళ్ళని నిమురుతున్నాడు. 16 ఏళ్ళ సీత లేతపరువాలు సుందరం అంకుల్ చేతినిండా అమురుతుండడంతో సుందరం అంకుల్ తన కూతురి యదపొంగుల బిగువులలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు.

ఐతే అలా తన తండ్రి చేతులు తన యదపొంగులని తడుముతుండడంతో అలా ఓ మగాడిచేత నలిపించుకుంటూ, బలమైన ఆ చేతుల్లో నలిగిపోతూ సుఖాల లోతులని చూడాలని తహ తహలాడిపోతున్న సీత ఆహ్.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ తన తండ్రిని మరింతగా అల్లుకుపోతుంటే, క్షణ క్షణానికీ సీతలో పెరిగిపోతున్న కామకోరికలకి సాక్షిగా సీత సళ్ళు బిరుసెక్కిపోయి గట్టిపడిపోతుంటే, ఆమె చనుముచికలు బిగదీసుకుపోయి నిక్కి నిలబడి సీత జాకెట్లోనించీ బయటకి పొడుచుకువొచ్చి, తాను తన తండ్రి చేస్తున్న పనులంకి ఎంతగా కోరికలతో రెచ్చగొట్టబడిందో చెప్పకనే తన తండ్రికి చెపుతుంటే..

తన కూతురిలో రేగుతున్న కోరికలని చూసిన సుందరం మరింత హుషారుగా మరింత బలంగా కూతురి సళ్ళని జాకెట్ మీదనించే నలిపేస్తూ చూపుడువేలూ బ్రొటనవేళ్ళతో నిక్కి నిలబడుతున్న సీత ముచికలని నలపడం మొదలెట్టేప్పటికి..

ఆహ్.. మ్మ్మ్.. అంటూ సీత మత్తుగాగుణుస్తూ తన తండ్రిని పెనవేసుకుపోతూ, కోరికతో నిక్కి నిగిడిపోయిన తన సళ్ళని బలంగా తన తండ్రి గుండెలకి అదుకుతూ.. అలా తన యద ఎత్తులు తన తండ్రి చాతీకి ఒత్తుకుంటూ నలిగిపోతుంటే నిలువునా ఓమగాడి కౌగిలిలో ఓఆడది పొందే సుఖాన్ని తొలిసాగిగా అనుభవిస్తుంటే సీతకి తెలియకుండానే ఆమె ఒళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తు ఆవరించేస్తుంటే మత్తుగా తమకంగా ఆమె కళ్ళు అరమూతలుపడిపోయాయి.

అంత మత్తులోగూడా సీత తన వొంట్లో అణువణువూ తన తండ్రి శరీరానికి హత్తుకునేలా వొత్తుకుంటూ, నిగిడిన తన సళ్ళని, తన తొడలనీ, తొడలసందుల్లో కోరికల దాహంతో పూరీలా పొంగిన తన ఆడతనాన్ని తన తండ్రి ప్రతీ అంగానికీ తగిలేలా హత్తుకుంటూ, ఒత్తుకుంటూ, రాపాడిస్తూ, ఓఆడది ఓమగాడి గాఢపరిష్వాంగనలో పొందే సుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవించసాగింది.

సీత పొందుతున్న సుఖానికి అంతకంతకూ ఆమెలో కోరికలు హద్దులు దాటిపోతున్నాయి. ఆమెకి తన తండ్రిని తనలో కలిపేసుకోవాలనే మోహావేశం ఆమెని వివశురాలిని చేస్తున్నాది. ఆమోహావేశంలో ఆమె చేతులు ఆమె ప్రెమేయం లేకుండానే ఆమె తండ్రి వొళ్ళంతా తమకంగా తడుముతున్నాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *