కామదేవత – Part 45 227

కమ్మని దెంగుడు సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్న భవాని ఒక్కసారిగా అలా తన మీదనించీ లేచిపోయి తన తల్లిని దెంగడం.. మళ్ళీ అంతలోనే తన తల్లిమీదనించీ తనమీదకి రావడం.. ఇంతలో రమణ అంకుల్ వొచ్చి ఏదో చెపుతూ తన అమ్మమ్మని తీసుకువొచ్చి తన పక్కలో పడుకోపెట్టడం.. అంతవరకూ తనని సుఖపెడుతున్న బ్రహ్మం అంకుల్ మళ్ళీ తనని ఒదిలేసి తన అమ్మమ్మ మీదకి వెళ్ళిపోవడం.. అంతలోనే తిరిగి తనమీదకి రావడం.. అంతా మాయలా వెంఠవెంఠనే జరిగిపోతుండడంతో.. భవాని విపరీతమైన గందరగోళానికి లోనౌతూ.. ఏంటిది అంకుల్.. ఏం జరుగుతున్నాది.. ఇక్కడ నా పక్కన అమ్మ, అమ్మమ్మా వొచ్చిపడుకోవడమేమిటి..? సగంలో నన్ను ఒదిలిపెట్టి మీరు వాళ్ళమీదకి వెళ్ళడమేమిటి..? అంతలోనె మళ్ళీ నామీదకి తిరిగి రావడమేమిటి..? అడిగింది ఆశ్చర్యాన్ని ఆపుకోలేక..

భవాని అడిగిన ప్రశ్నలకి బ్రహ్మం నవ్వుతూ.. అవన్నీ మనం చేస్తున్న “కామ దేవత” వ్రతంలో భాగమే కానీ.. ఇప్పుడు వాటితో నీకు పనిలేదు.. ఇంక నేను నిన్ను ఒదిలిపెట్టనులే అంటూ బ్రహ్మం కసిగా భవానిని తిరిగి దెంగడం మొదలుపెట్టేడు..

అప్పటివరకూ నోటిదెగ్గర కూడు లాగేసుకున్న భావనకి లోనైన భవాని.. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మం అంకుల్ మొడ్డ తన ఆడతనపులోతుల్లో సైతుగా కదలడం మొదలుపెట్టిందో.. ఇంక మిగతా విషయాలనన్నింటినీ పక్కనపెట్టేసి.. బ్రహ్మం దెంగుడులోని మాధుర్యాన్ని సమ్మగా అస్వాదించసాగింది..

బ్రహ్మం మరో ఐదునినిషాలపాటు కసిగా భావానీ ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుని.. మరో రెండు మూడు విడతలు వెచ్చని వీర్యాన్ని భవాని ఆడతనపూలోతుల్లో చిమ్మేస్తూ భవాని కన్నెపువ్వుని చిక్కని తన వీర్యంతో నింపేసెప్పటికి.. బ్రహ్మం తనకి అందించిన సుఖానికి బదులుగా భవాని బ్రహ్మం కామదండాన్ని తన పూకులో ఊరిన కామరసాల అమృతధారలలో అభిషేకించింది.. గత గంట గంటన్నరగా భవానీని దారిలోపెట్టి వశం చేసుకోవడానికని నానా అవస్థలూ పడ్డ బ్రహ్మం అలసిపోయి.. మైధునపు మత్తులో భవానీమీద వాలిపోయేడు.. సుడిగాలిలా తనని అల్లుకుపోయి సునామీలా తన ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకున్న బ్రహ్మం దెంగుడులో సొలసిపోయిన భవాని తమకంగా బ్రహ్మాన్ని కౌగలించుకుని తృప్తిగా కళ్ళుమూసుకుని తన ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుని తనని కన్నెచెరనించీ విడిపించిన బ్రహ్మాన్ని ప్రేమగా పెనవేసుకుపోతూ మైధునపు మత్తువాళ్ళ కలిగిన మత్తులో కళ్ళు మగతగామూసుకుపోతుండగా.. భవాని బ్రహ్మం చేతుల్లో మత్తుగా సోలిపోయింది.

సుందరం శారద ఇంటికి వెళ్ళేసరికి శారద, సుభధ్రలు కలిసి భవానీని సోభనంకోసం అలంకరించి సిద్దం చెయ్యసాగేరు.

భవానీ అలంకరణ పూర్తయ్యేక సుభధ్ర, శారదలు సిద్దమయ్యి బ్రహ్మంతోపాటుగా రమణనీ, సుందరాన్నీ శోభనపు గదిలోకి వెళ్ళమన్నప్పుడు బ్రహ్మం మరికొద్దిసేపు ఆగమంటూ తన కూతురు రమణి ఇంట్లో వున్నవాళ్ళందరినీ ఆశ్చెర్యంలో ముంచెత్తే ఓ గొప్ప విశేషం వుందని చెప్పిందని చెపుతూ సోభనపు గదిలోకి వెళ్ళకుండా కూతురికోసం ఎదురుచూస్తూవుంటాడు.

ఇంతలో రమణి ముఖం వేళ్ళాడేసుకుని వొచ్చి తాను అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరగలేదనీ, ఇంట్లోవాళ్ళని నిరాశపరిచినందుకు తనని క్షమించమనీ తల వేళ్ళాడేసుకుని అడిగేప్పటికి బ్రహ్మం కూతురిని బాధపడవొద్దని చెపుతూ కూతురిని దగ్గరకి తీసుకుని ఓదార్చేడు.

కూతురు ఒచ్చి ఇంక విశేషమేమీ లేదని చెప్పడంతో శారద సుభధ్ర, భవానీలని వంటగదిలో పెట్టి గడియవేసి మగవాళ్ళందరినీ సోభనపు గదిలోకి పంపించింది. మగవాళ్ళు ముగ్గురూ సోభనపు గదిలోకి పంపించేక రమణి తన తల్లి శారదకి వంటగదిలోవున్న భవానీ, సుబద్రలని ముందుగదిలోకి తీసుకురమ్మని చెపుతూ.. తాను ఇంటిబయట ఒదిలివొచ్చిన మరో వ్యక్తిని ఇంట్లోకి తీసుకువొచ్చింది.

రమణి ఇంట్లోకి తీసుకువచ్చిన వ్యక్తినిచూసి భవానీ, సుభద్రలు భయంతో బిర్రబిగిసిపోయేరు. రమణి పదే పదే తనని క్షమించమని అడుగుతూ ఇంట్లీకి తీసుకువొచ్చిన వ్యక్తిని చూసి భవానీ సుబద్రలు భయంతో బిగదీసుకుపోవడం చూసి శారద మనసు ఎందుకో కీడు శంకించి శారదకూడా భయంతో బిక్కచచ్చిపోయింది.

అలా భవానీ సుబద్రలతోపాటుగా తన తల్లి శారద కూడా భయంతో బిగదీసుకుపోవడంతో రమణి పక పకా నవ్వేస్తూ.. తనతో ఒచ్చినావిడ సుభద్ర తల్లి గౌరీ అని చెపుతూ.. గౌరికి తాను అన్నివిషయాలు చెప్పే ఇక్కడకి తీసుకువొచ్చేనని చెపుతూ.. ఇంక గౌరిని కూడా సోభనానికి తెయారుచెయ్యమని చెప్పి, రమణి సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *