కామదేవత – Part 45 227

బలంగా.. లోతుగా పడుతున్న మొడ్డపోట్లకి అంతకంతకీ భవానిలో దూల పెరిగిపోతుండడంతో.. “అవ్.. మ్.. మ్.. ఆహ్.. అంకుల్.. గుద్దండి.. ఆహ్.. అంకుల్.. హబ్బా.. ఇదేం సుఖం అంకుల్.. స్వర్గం కనిపిస్తుంది అంకుల్ ..ష్..ష్..మ్..మ్..ఈ సుఖం ఇలా ఉంటుందని తెలిస్తే ముందే మీదగ్గరకి ఒచ్చేసేదాన్ని అంకుల్.. ఆహ్.. మ్మ్ము.. ఆహ్..ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. ఆహ్.. అంకుల్.. మ్.. అదీ.. అలాగే కుమ్మండి.. అంకుల్.. ఆహ్.. అలాగే కుమ్మండి..” అంటూ కసిగా నడుముని లేపి లేపి బ్రహ్మం మొడ్డపోట్లకి ఎదురు గుద్దుతూ తన నడుముని లేపి లేపి ఎదురొత్తులువ్వసాగింది.. భవాని మాటలకి బ్రహ్మం మరింత రెచ్చిపోతూ మరింత కసిగా ఆమెని విరగ కుమ్ముసాగేడు ..

భవాని, భ్రహ్మాలు ఢీ అంటే ఢీ అన్నట్టు కుమ్మడం, ఎదురొత్తులివ్వడం.. కుమ్మడం, ఎదురొత్తులివ్వడం.… కసిగా.. కసికసిగా.. భవాని దూల తీరిపోయేట్టుగా..బ్రహ్మం కుతి తీరేట్టుగా.. కమ్మగా.. కుమ్ముకుంటుండగా.. భవాని మొడ్డదెంగుడులో తొలి భావప్రాప్తిని పొందుతూ.. “అంకుల్.. ఆహ్.. ఏదో ఐపోతున్నాది.. నాకు ఏదో ఐపోతున్నాది.. అంకుల్.. అంకుల్..” అంటూ.. భవాని తన రెండుచేతులవేలి గోళ్ళూ బ్రహ్మం గుద్ద పిర్రల్లో దిగబడిపోయేలా బలంగా తన గోళ్ళని బ్రహ్మం పిర్రల్లో దిగేస్తూ.. భవాని ఓ బలమైన భావప్రాప్తిని పొందేప్పటికి.. బ్రహ్మానికి కూడా భావప్రాప్తి వొచ్చెయ్యడంతో.. బ్రహ్మం తలెత్తి తన మంచం తల దగ్గర నిలబడి తాను భవానీని దెంగడాన్ని.. భవాని అలా రెచ్చిపోయి దెంగించుకోవడాన్ని నోరెళ్ళబెట్టి చూస్తున్న శారదనీ, ఆమె పక్కన రమణ చేతుల్లో నగ్నంగా నలుగుతున్న సుభధ్రనీ.. ఆమె పక్కన సుందరం చేతుల్లో నగ్నంగా నలుగుతున్న కొత్త వ్యక్తినీ చూసేప్పటికి.. ఆ మూడవ ఆడావిడ ఎవరో అర్ధం కాక ఆశ్చర్యంతో బ్రహ్మం కళ్ళు పత్తికాయల్లా విచ్చుకుంటుండగా.. రమణ సుభధ్రని ముందుకు నడిపించుకుంటూ తీసుకువొచ్చి బ్రహ్మం పక్కలో పడుకోపెట్టేప్పటికి.. బ్రహ్మం తొలిసారిగా తన వీర్యాన్ని భవానీ పూకుమడతల్లో పిచికారీ చేస్తూనే భవానీ మీదనించీ లేచిపోయి సుభద్రమీదకి జరుగుతూ నిగిడిన తన మొడ్డని సుభధ్ర పూకుమడతల్లోకి దిగేస్తున్నాప్పుడు చూసేడు.. తన మొడ్డకి దట్టంగా అంటుకున్న ఎర్రని రక్తాన్ని..

అప్పటివరకూ బ్రహ్మం ఎప్పుడూ ఓ కన్నెపిల్ల కన్నెపొరని చీల్చినది లేకపోవడంతో.. ముందుగా బ్రహ్మమే ఖంగారు పడ్డాడు భవానీకి ఏదన్న అయ్యిందేమోఅని.. కానీ భవాని రెచ్చిపోయి తనతో చేయించుకున్న విధానం వల్ల భవానీకి ఎటువంటి ఇబ్బందీ కలగలేదనుకుంటూ తన రెండుచేతులా సుభధ్ర సళ్ళని బలంగా నలిపేస్తూ కసి కసిగా సుభధ్ర పూకుని కుమ్ముతూ సుర్రు సుర్రు మని మరో విడత సుభధ్ర పూకుమడతల్లో పిచికారీ చేస్తూనే.. వెంఠనే తన మొడ్డని సుభధ్ర పూకుమడతల్లోనించీ లాగేస్తూ లేచి మళ్ళీ భవానీమీద పడి తన మోకాళ్ళతో భవానీ తొడలని విడదీస్తూ నిగిడిన తన మొడ్డని మళ్ళీ విసురుగా భవాని పూకుమడతల్లోకి దిగేసి దబ దబా జోరుజోరుగా ఓ అరడజను వూపులు వూపి మరోవిడత భవాని పూకుమడతలలోతుల్లో చివ్వు చివ్వుమని వెచ్చగా తన వీర్యాన్ని పిచికారీచేస్తుండగా.. రమణ బ్రహ్మం పిర్రమీద చుర్రుమనేలా చరిచేప్పటికి.. బ్రహ్మం తుళ్ళిపడి భవానీమీదనించీ లేచిపోతూ.. రమణ వైపు చూసేప్పటికి.. రమణ నవ్వుతూ..

అంతతొందరగా నీ వొట్టలని ఖాళీచేసెయ్యకు.. నువ్వు పావనం చెయ్యవలసిన పూకు ఇంకోటి నీ మొడ్డపోటుకోసం ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నాది అంటూ.. గౌరిని తీసుకువొచ్చి సుభధ్రని లెమ్మని చెప్పి గౌరిని భవాని పక్కలో పడుకోపెడుతూ.. ఈమె సుభధ్రకి తల్లి మన భవానీకి అమ్మమ్మ.. నువ్వు గొప్ప అదృస్టవంతుడివి.. 400 ఏళ్ళలో ఈ కామదేవత వ్రతం చేసిన ఏమగాడికీ దక్కని అదృస్టం నీకు దొరికింది.. ఒక్కరాత్రి ఒకేసారి మూడు తరాల స్త్రీలనీ అనుభవించే అదృష్టం ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ దొరకదు.. ఈరోజు ఆ అదృష్టం నీకు దొరికింది.. మిగతా విషయాలు తరువాత మాట్లాడుకుందం.. ముందు నువ్వు పని చూడు అన్నాడు బ్రహ్మాన్ని చూసి నవ్వుతూ..

రమణ చెప్పినది పూర్తిగా బ్రహ్మం బుర్రలోకి వెళ్ళకున్న కానీ బ్రహ్మానికి ఒక్క విషయం మాత్రం అర్ధమయ్యింది.. అదేమిటంటే.. తన వీర్యాన్ని మొత్తంగా భవాని పూకుమడతల్లో చిమ్మెయ్యకుండా ఆమె అమ్మమ్మ గౌరి పూకులో కూడా తన వీర్యాన్ని భవాని అమ్మ సుభధ్ర పూకులో కలిపినట్లుగా గౌరి పూకులో కూడా కలపాలి అని మాత్రం అర్ధమయ్యింది..

బ్రహ్మం మరో ఆలోచన లేకుండా భవానీమీదనించీ జరిగి గౌరి మీదకి వొస్తూనే గౌరి పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి గాఢమైన ముద్దు పెడుతూ తన మోకాళ్ళతో గౌరి తొడలని విడదీస్తూ నిగిడిన తన మొడ్డని గౌరి పూరెమ్మల్లో సర్దుకుంటూ విసురుగా గౌరి పూకుమట్టానికంటా దిగేసి కసిగా గౌరి పూకుని కుమ్ముతూ.. చివ్వు.. చివ్వు.. మని ఓ రెండు మూడు తడవలు తన వీర్యాన్ని గౌరి యోనిలోతుల్లో చిమ్మేసి ఎంత వేగంగా భవానీ మీదనించీ గౌరి మీదకి జరిగేడో అంతే వేగంగా గౌరి మీదనించీ భవాని మీదకి ఎగబాకి నిగిడిన తన మొడ్డని మళ్ళీ భవాని యోనిలోతుల్లో దిగేసి మళ్ళీ కసిగా భవాని పూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *