కామదేవత – Part 45 227

నువ్వు పచ్చి లంజవే.. అన్నాడు వొచ్చినతను..

నాలో నీకు నచ్చింది ఆ లంజతనమే కదా..?? ఇంకా మాటలెందుకు రా.. వొచ్చి వేడి వేడి నీ దండాన్ని నాలోతుల్లో దిగేసి నీ లంజని మరింత పచ్చిలంజని చేసి దెంగుకో.. అన్నాది మా అమ్మ..

అంతే అతను ఒక్కసారిగా తన మగతనాన్ని విసురుగా అమ్మ ఆడతనలోకంటా తోస్తూ అమ్మ లోతుల్లోకంటా దిగబడిపోయేప్పటికి అమ్మ ఆహ్.. హబ్బా.. గొంతులోకంటా దిగబడిందిరా నీ మగతనం.. ఇంక కసిగా దెంగుకో నీ లంజని.. అన్నాది అమ్మ

అతను అమ్మ సళ్ళని పట్టుకుని నలుపుతూ అమ్మ నోటిని తన నోటితో ముడేసి గాఢమైన ముద్దు పెట్టి.. అమ్మ మీదనించీ లేచి అతని చేతులమీద అతని వొంటి బరువుని మోస్తూ.. అమ్మ ఆడతనంలో కసిగా పోట్లు వేస్తూ.. చెప్పవే లంజ.. ఎవడేవాడు నీ పూకుని పావనం చేసి వెళ్ళింది.. ఎక్కడ తగిలేడు..? అడిగేడు అతను..

ఇందాకా పెళ్ళివారింట్లో తగిలేడు.. కుర్రాడు లేతగా వున్నాడు.. చూడగానే నోరూరింది.. కొంచెం చనువుగా పలకరించేప్పటికి కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాడు.. ఏడో వాడిముచ్చట తీరుస్తున్నట్లుగా ఇక్కడకి తీసుకువొచ్చేను.. అన్నాది అమ్మ..

అమ్మా.. అలా చెపుతుంటే మా అమ్మలో ఇంత జాణతనం వున్నాదా అని నేను అనుకోకుండా వుండలేకపోయెను.. అన్నది భవాని..

తరువాత ఏమయ్యింది..? రెట్టించేడు బ్రహ్మం..

ఆతను మా అమ్మని చేస్తూ.. ఓహో.. ఐతే కుర్రాడిలో జోరు ఎలా ఉందేమిటి..? అడిగేడు ఆ వచ్చినంతను

కుర్రాడు కదా ఇంకా అనుభవం లేదు.. ఎదో చెయ్యాలన్న తాపత్రయమే కానీ ఎలా చెయ్యాలో ఇంకా చాతకావడం లేదు.. సమాధానం చెపుతున్నది మా అమ్మ

కుర్రాడికి కొద్దిగా శిక్షణ ఇవ్వలేకపోయేవా మరి.. అడుగుతున్నాడు.. మా అమ్మని చేస్తున్నంతను..

ఓ వారంరోజులు ఇక్కడే వుంటానుగా ఎలాగూ వాడు నన్ను వదిలిపెట్టడు.. నిమ్మదిగా వాడిని దారిలోపెడతానులే.. అన్నాది మా అమ్మ..

ఓ పక్క భావాని అలా కబుర్లు చెపుతున్నా మరోపక్క బ్రహ్మం మాత్రం భవాని సళ్ళని తొడలనీ పిసుకుతూ భవాని వొంళ్లంతా ముద్దులుపెడుతూ ఆమె వొంట్లో వేడి తగ్గిపోకుండా చూస్తున్నాడు..

ఇంతలో మా అమ్మని చేస్తున్నతను.. లంజ.. పూకుని కడుక్కోమంటే కడుక్కోవు.. వాడు ఎంత రసం కార్చేడో తెలియదు కానీ నాకు నీ పూకు అంచులు అందడం లేదు.. అదీకాక వాడు ఒలకపోసిన తడివల్ల లోపల ఎక్కడా పట్టు దొరకడంలేదు.. అన్నాడు మా అమ్మని కుమ్ముతున్నతను..

దానితో మా అమ్మ వాడిని తన మీదనించీ కిందకి తోసి లేచి అతని మతగనాన్ని నోట్లోకూరుకుని చీకి చీకి సుబ్బరం చేస్తూ.. అంతలోనే అంతే వేగంగా అతన్ని మంచం మీద పడతోసి 69 భంగిమలోకి తిరుగుతూ అతని ముఖానికి అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి తన ఆడతనాని అతని ముఖానికి అదిమిపెట్టి.. సుబ్బరం చేసుకో సుబ్బరం చేసుకో ఒకటే గోడవ చేస్తున్నావు కదా.. ఇదికో నీకు కావలసినంత సుబ్బరం చేసుకో.. అన్నాది మా అమ్మ.. అతనికి మాట్లాడే అవకాశంలేక వాడు మా అమ్మని నాకి నాకి సుబ్బరం చేసేడు..

అలా అతనితో సుబ్బరం చేయించుకున్నాక మా అమ్మ అతని మీదనించీ లేచి వెల్లకిల్లా పడుకుంటూ దా.. ఇప్పుడు నీదానికి నా పూకుగోడలు బలంగా వొత్తుకుంటాయిలే.. అంటూ అల్లరిగా నవ్వుతూ అనేప్పటికి… ఆ ఒచ్చినతను.. మా అమ్మని బూతులు తిడుతూ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *