కామదేవత – Part 45 227

ఏ మగాడి వల్ల మీ కుటుంబంలో కన్నెపిల్ల ఐన ఆడపిల్లకి కన్నెరికం జరుగుతుందో.. ఆ మగాడే ఆ కుటుంబంలోని పెద్దవయసు వాళ్ళతో మొదలుపెట్టి.. ఆ కుటుంబంలోని ఆడవాళ్ళందరితోనూ రమించాలి.. ఇప్పుడు మీ కుటుంబంలో ఇక్కడున్నవాళ్లందరిలోకీ మీరే పెద్దవారు కనుక ముందు మీతో మొదలుపెట్టి తరువాత మీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరితోనూ బ్రహ్మం రమిస్తాడు.. కానీ బ్రహ్మం అలా రమించడం ఆ ఆడవాళ్ళ ఇష్టంతోనే జరగాలి.. ఇకమీదట ఏ మగాడన్నా కానీ కోరికతో మీ మీద కానీ, మీ ఇంట్లో ఏ ఆడవాళ్ళమీదనైనా చేతులు వేస్తే.. అప్పుడు మీరు, మీ ఇంట్లోని ఆడవాళ్లూ అందరూ కూడా “ఒద్దు.. కాదు.. లేదు అనకుండా”.. అలా మీ మీద చేతులేసిన మగవాళ్ళకి మీ ఆడతనం అర్పించి మనస్పూర్తిగా వాళ్ళతో రమించాలి.. అదే ఈ కామ దేవత వ్రత నియమం.. ఇలా చెయ్యడం వలన కామదేవత అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మీమీద, మీ కుటుంబం మీదా వుంటుంది అని రమణ చెప్పేడు..

ఇక్కడకి తీసుకువొస్తున్నప్పుడు రమణి కామదేవత వ్రతం అని చెప్పింది. అలా చెపుతూనే వ్రతం అంటే మిగతా వ్రతాల్లాగా దేముడి పటం, పువ్వులూ, కొబ్బరికాయలూ, అగరుబత్తీలు వుండవు అమ్మమ్మగారు.. మనని మనం మనస్పూర్తిగా “కామదేవత వ్రతం చేస్తున్న మగవాళ్ళకి అర్పించుకోవడమే ఈ కామదేవత వ్రతం..” అందువల్ల అక్కడికి వెళ్ళేక ఎవరు ఎవరిమీద చేతులేసినా.. ఎవరు ఎవరితో రమించినా మీరు అడ్డుచెప్పకూడదు.. ఒద్దనకూడదు అని రమణి చెప్పిన విషయంలోని అంతరార్ధం ఏమిటో ఇప్పుడు గౌరికి మరింత స్పష్టంగా అర్థమయ్యింది..

కామదేవత వ్రతం అంటే ఆడవాళ్ళంతా తమ తమ తనువులని కామదేవత అనుగ్రహం కోసం ఆ వ్రతంలో భాగమైన మగవాళ్ళకి మనస్పూర్తిగా అర్పించడమే “కామదేవత వ్రతం పరమార్ధం..” అలా ఆ వ్రతం చేస్తున్న మగవాళ్ళద్వారా ఆ “కామదేవత” సంతృప్తిచెంది ఆ వ్రతం చేస్తున్న కుటుంబాలకీ.. ఆ వ్రతంలో భాగమై తన తనువులని అప్పగించిన ఆడవాళ్ళకీ వాళ్ళ కుటుంబాలనీ “కామదేవత అమ్మవారు” చల్లగా చూసుకుంటుందన్నమాట అని గౌరి మనసులో అనుకున్నాది..

అప్పటికే సుందరం మంచమెక్కి భవాని పక్కలో పడుకోవడంతో బ్రహ్మం మంచం దిగి భవానీని సుందరానికి అప్పగించేడు..

మంచం దిగుతూనే బ్రహ్మం దిశమొలతో తొడలమధ్య 8 అంగుళాల పొడవుతో రెండున్నరనించీ సుమారు మూడంగుళాల కైవారంతో.. నారాలుతేలి నిక్కి నిగిడి వూగిపోతున్న మొడ్డతో నేలమీద కూర్చుంటూ గౌరి చెయ్యపట్టుకుని గౌరిని తన వొళ్ళోకి లాగేడు.. అప్పటికే బ్రహ్మం మొడ్డసైజు చూస్తూ మోజులో పడిపోయిన గౌరి కామదేవత వ్రతం అంటే ఏమిటో పూర్తిగా అవగతమైపోవడంతో ఇంతదూరం వచ్చేక ఇంక వెనక్కి తగ్గడంలో అర్థంలేదని నిర్ణయించుకుంటూ గౌరి కూడా చొరవగా బ్రహ్మం వొళ్ళో వాలిపోయింది..

తన వొళ్ళో వాలిపోయిన గౌరి పెదవులందుకుంటూ బ్రహ్మం గౌరి పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *