కామదేవత – Part 45 227

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:

బ్రహ్మం మరో ఐదునినిషాలపాటు కసిగా భావానీ ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుని.. మరో రెండు మూడు విడతలు వెచ్చని వీర్యాన్ని భవాని ఆడతనపూలోతుల్లో చిమ్మేస్తూ భవాని కన్నెపువ్వుని చిక్కని తన వీర్యంతో నింపేసెప్పటికి.. బ్రహ్మం తనకి అందించిన సుఖానికి బదులుగా భవాని బ్రహ్మం కామదండాన్ని తన పూకులో ఊరిన కామరసాల అమృతధారలలో అభిషేకించింది.. గత గంట గంటన్నరగా భవానీని దారిలోపెట్టి వశం చేసుకోవడానికని నానా అవస్థలూ పడ్డ బ్రహ్మం అలసిపోయి.. మైధునపు మత్తులో భవానీమీద వాలిపోయేడు.. సుడిగాలిలా తనని అల్లుకుపోయి సునామీలా తన ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకున్న బ్రహ్మం దెంగుడులో సొలసిపోయిన భవాని తమకంగా బ్రహ్మాన్ని కౌగలించుకుని తృప్తిగా కళ్ళుమూసుకుని తన ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుని తనని కన్నెచెరనించీ విడిపించిన బ్రహ్మాన్ని ప్రేమగా పెనవేసుకుపోతూ మైధునపు మత్తువల్ల కలిగిన మత్తులో కళ్ళు మగతగామూసుకుపోతుండగా.. భవాని బ్రహ్మం చేతుల్లో మత్తుగా సోలిపోయింది.

బ్రహ్మం భవానీ మీద పడి కొద్దినిషాలపాటు సేదదేరేక ఎందుకో తన మొడ్డ సలుపుతున్నట్లుగా అనిపించి మత్తులోనించీ తేరుకునేప్పటికి తాను భవాని ఆడతనంలో స్కలించేక తన మగతనం ముడుచుకుపోకుండా పూర్తిగా నిక్కి నిగిడి నిలబడే ఉంటూ సలుపుపెట్టడాన్ని బ్రహ్మం గమనించేడు.. మామూలుగా ఐతె ఎలాంటి మగాడికైనా రతిక్రీడలో వీర్యస్కలనం ఐపోయేక అతని మగతనం ముడుచుకుపోయి వేళ్ళాడిపోతుంది. ఈ నియమానికి బ్రహ్మం అతీతుడేమీ కాదు.. కానీ ఎప్పుడూలేనిది ఈరోజు బ్రహ్మం మగతనం ఇంకా అలా నిక్కీ ఉండడం బ్రహ్మాన్ని ఆలోచనలో పడేసింది..

అప్పటికీ బ్రహ్మం మగతనం భావానీ పూరెమ్మల్లోనే నానుతుండడంతో.. బ్రహ్మం భవానీ మీదనించీ పక్కకి దొర్లి విశాంతిగా పక్కమీద వాలేప్పటికి బ్రహ్మం కళ్ళకి గౌరిని తన కౌగిలిలో నలిపేస్తున్న సుందరం, సుభధ్రని తన కౌగిలిలో నలిపేస్తున్న రమణ, బ్రహ్మంవైపే చిలిపిగా చూస్తూ కనిపించేరు.. సుందరం చేతులు గౌరి సళ్ళగట్టితనాన్ని పరీక్షిస్తుంటే.. అటు బరువైన సుభద్ర సళ్ళు మెత్తగా రమణ చేతుల్లో నలుగుతున్నాయి.. ఇహనో ఇప్పుడో సుభద్ర రమణ మగతనాన్ని తనలో దోపేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాది..

ఎప్పుడూలేనిది రమణ, సుందరాలు అలా తననే చూడ్డం గమనించిన బ్రహ్మం ఏంటి సంగతి అని కళ్ళు ఎగరేసి రమణని అడిగేప్పటికి రమణ గౌరిని ఒదిలిపెట్టి బ్రహ్మం దగ్గరకి వొచ్చి కేవలం బ్రహ్మానికి మాత్రమే వినపడేలా బ్రహ్మం చెవిలో “ఇకమీదటనించీ నువ్వు ఎప్పుడుకావాలనుకుంటే అప్పుడు ఎంతసేపు కావాలనుకుంటే అంతసేపు ఎంతమందిని కావాలనుకుంటే అంతమంది ఆడవాళ్ళని అలుపెరకకుండా దెంగుకోవొచ్చు.. ఇది కేవలం కామదేవత వ్రతాన్ని ఆచిరించే మగవాళ్ళకి మాత్రమే కామదేవత అనుగ్రహించే వరం. ఆ వరం 3వ కన్నెపిల్లని దెంగేక మాత్రమే మగవాళ్ళకి వస్తుంది” అని రమణ బ్రహ్మానికి చెప్పేడు..

రమణ అలా చెప్పేక అప్పుడు అర్ధమయ్యింది బ్రహ్మానికి.. తాను భవానీ మానంలో స్కలించిన తరువాత కూడా తన మగతనం ముడుచుకుపోకుండా అలా నిగిడి వుండడానికి గల కారణమేమిటో..

బ్రహ్మం చెవిలో రమణ ఈ విషయం చెపుతుండగానే సుందరం తన చేతుల్లో వున్న గౌరిని ఒదిలిపెట్టి వొచ్చి భవాని పక్కన పడుకున్నాడు.. సుందరం తనని వేడెక్కించి ఒదిలెయ్యడంతో అసహనానికి లోనైన గౌరి “అదెంటి నన్ను ఇలా మధ్యలో ఒదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావు..?” అని అడిగింది..

గౌరి అడిగిన ప్రశ్నకి రమణ సమాధానం చెపుతూ.. ఇప్పుడు మీతో రతిజరపవలసింది సుందరం కాదు, బ్రహ్మం. ఎందుకంటే ఈరోజు మీ మనవరాలికి కన్నెరికం చెయ్యడం ద్వారా మీరు., మీ కుటుంబం.. ఇప్పుడు కామ దేవత వ్రతంలో భాగం అయ్యేరు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *