కామదేవత – Part 45 227

శారద, సుబద్రలు కలిసి గౌరిని మనవరాలి సోభనానికి సిద్దం చేసి పడకగదిలో వున్న సుందరం, రమణలని ముందుగదిలోకి పంపి భవానీని పడకగదిలోకి బ్రహ్మం దగ్గరకి పంపి శారద, సుభధ్ర, గౌరిలు పడకగది తలుపులని కొద్దిగా తెరిచి పడకగదిలోకి తొంగిచూడసాగేరు.

ఇంతలో సుభద్ర, రమణ సుందరాలని వాళ్ళదగ్గరకి తీసుకువొస్తుంది. కొత్తగా కనిపించిన గౌరిని చూసి ఆమె ఎవరు అని రమణ సుందరాలు అడిగేప్పటికి ఆమె నా తల్లి కానీ మీరు నాతో ఎంతసుఖపడ్డారో అలాగే మా అమ్మతోకూడా సుఖపడవొచ్చని చెప్పింది.

గదిలో మంచం మీద బ్రహ్మం, భవానీకి కన్నెరికానికి సిద్ధం చేస్తుంటే, గదిలోకి తొంగిచూస్తున్న సుభద్ర రమణ చేతుల్లో నలిపించుకుంటూ వేడెక్కిపోతుంటే.. సుందరం గౌరిని దారిలోకి తెచ్చుకుని గౌరీ వొంటిమీది జాకెట్ హుక్కులు విప్పదీసి గౌరిని దెంగుడికి సిద్ధం చేసేడు.. మొత్తానికి గౌరీ సుభద్రాలకి మగతోడు దొరికింది కానీ శారద మాత్రమే మగతోడు లేకుండా ఒంటరిగా తన భర్త భవాని ఆడతనాన్ని దోచుకోవడం చూడసాగింది.

మొత్తానికి ఎలా ఐతేనేమి బ్రహ్మం, భవానీ కన్నెతనాన్ని దోచుకోవడానికి శ్రీకారం చుట్టేడు.. ఇంతలో భవాని బ్రహ్మం చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుని బ్రహ్మం మగతనాన్ని తననోటిలో పెట్టుకుని చీకబోతుంటే.. ఇలాచెయ్యాలని నీకెలా తెలిసిందని బ్రహ్మం అడగడంతో భవాని తొలిసారి తన తల్లి వేరేమగాళ్ళతో రంకు చెయ్యడాన్ని తాను ఎలా చూసిందో చెప్పడమేకాకుండా అది మొదలు తాను ఎలా తన తల్లి వేరేవాళ్ళతో చేసే రాసక్రీడలని చూడ్డానికి ఎలా అలవాటుపడిందో చెపుతూ.. తనతల్లి అలా వేరేవాళ్లతో చేసే రంకుభాగోతాలని చూస్తూ తాను ఎలా కోరికల విరహవేదనలో వేగిపోయిందో చెప్పింది.

భవాని తన తల్లి రంకువేషాల సంగతి చెప్పేక బ్రహ్మం మరి నీ తల్లికి ఈ సంగతులు తెలుసా అని అడగడంతో భవాని, తెలుసని చెపుతూ తనలోని కోరికలని తీర్చడానికి తన తల్లే దెగ్గరుండి ఇంత ఘనంగా ఇంత గొప్పగా తనకి సోభనం జరిపించడానికి తన తల్లి చేసిన ఏర్పాట్లని చూసి తన తల్లి మనసులో తన మీద ఎంత ప్రేమ వుందో ఈరోజు తనకి తెలిసి వొచ్చిందని చెప్పడంతో.. బ్రహ్మం మరి మీ అమ్మ అంత కష్టపడి ఏర్పాటు చేసిన ఈ సోభనపు రాత్రిని ఇలా మాటలతోనే గడిపేస్తావా అంటూ బ్రహ్మం భవానీని ఆక్రమించుకుని తనివితీరా అనుభవించేడు..

కామదేవత వ్రత నియమం ప్రకారం బ్రహ్మం భవానీలో స్కలించేక కూతురి కామరసాలని తల్లిలో కలపాలన్న నియమానికి కట్టుబడి బ్రహ్మం సుభధ్ర మీదకి ఎక్కి సుభద్ర స్కలించేసమయానికి రమణ సుభధ్ర తల్లి గౌరి కూడా ఇక్కడే వుందని చెపుతూ భవాని కామరసాలని ఆమె అమ్మమ్మ గౌరిలో కూడా కలపాలన్న సంగతి చెప్పడంతో.. బ్రహ్మం ఆశ్చర్యపోతూనే ఈవిడ ఎప్పుడు వొచ్చింది ఎవరు తీసుకువొచ్చేరు లాంటి అనుమానాలు మనసులో తొలుస్తున్నా వాటినన్నింటినీ పక్కన పెట్టి భవాని కామరసాలని గౌరి సుభద్రలలో కలిపి మొత్తానికి భవానితో కార్యాన్ని పూర్తిచేసేడు..

తరువాత ఏం జరిగిందో ఇక చదవండి..
========================================================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *