కామదేవత – Part 43 104

శంకరం తరువాత గౌరి జీవితంలో ఇంకో మగాడు లేకపోవడం వలన మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత మరో మగాడి చేతుల్లో తాను అలా నలిగిపోవడం గౌరిలో ఓ కొత్త వుత్సాహాన్ని రేకెత్తించి ఏనాడో మర్చిపోయిన కామభావనలు పెనుతుఫానులా తన శరీరాన్ని కదిలించి కుదిపేస్తుంటే తనని తాను మర్చిపోయి గౌరి సుందరం చేతుల్లో.. చేతల్లో.. మైనపుముద్దలా కరిగి నీరైపోసాగింది..

మొత్తానికి గౌరీ సుభద్రాలకి మగతోడు దొరికింది కానీ శారద మాత్రమే మగతోడు లేకుండా ఒంటరిగా తన భర్త భావాని ఆడతనాన్ని దోచుకోవడం చూడసాగింది.

బ్రహ్మం, భవానీ శృంగారమధనం చేస్తున్న మంచం తలవైపు సుభధ్ర రమణల, గౌరి సుందరాల పరిస్తితి ఇలా వుంటే.. అదే మంచం మీద శృంగార మధనానికి శ్రీకారం చుడుతున్న బ్రహ్మం భవానీలు ఏంచేస్తున్నారంటే..

(ఇంకా వుంది… .. .. )

1 Comment

Add a Comment
  1. So many parts repetition of story.Donot like that. ENTRANCE OF GOURI EPISODE VERY INTERESTING. OVERALL SUPERB STORY. SEND REMAINING PARTS IMMEDIATELY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *