కామదేవత – Part 43 99

వాళ్ళలో కామ దాహాన్ని ఆకాశమే హద్దుగా రెచ్చగొడుతుండడంతో.. ఇటు గౌరి అటు సుభద్ర ఇద్దరూ కూడా కోరికల వేడిలో సలా సలా కాగిపోతూ.. బలమైన మగాడి మొడ్డపోటు కోసం ఆశగా అంగలారుస్తున్నారు..

సుభద్ర ముందునించీ రమణని తన కౌగిలిలో నలిపేస్తూ నోటిముద్దులతో వుక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుండడంతో.. బ్రహ్మం నోటిపనితో భవానీకి కార్పించి సేద తీరే సమయానికి రమణ సుభద్ర వొంటిమీద చీరని విప్పి పడేసి జాకెట్ హుక్కులు తప్పించి సుభద్ర సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తూ సుభద్రని వెర్రెక్కించేస్తుంటే.. సుభద్ర రమణి చేతిని తన లోలంగా మీదనించీ తన పూదిమ్మమీదవేసుకుని తన చేతిని రమణ చేతిమీద వేసి రమణ చేతిని నలుపుతూ రమణతో తన పూకుని కసిగా నలిపించుకుంటున్నాది..

అప్పటికే సుభధ్ర, రమణ సుందరాల పక్కలో పడుకుని కుతితీరా దెంగించుకుని నలిపించుకుని సుఖపడినందువల్ల రమణనీ, సుందరాన్నీ నడవాలోకి పిలుస్తూనే ఆత్రాన్ని ఆపుకోలేక రమణ మీద పడిపోయింది. కానీ ఆమె తల్లి గౌరి మాత్రం ఓపక్క ఒంట్లో కోరికలు మెలిపెట్టేస్తున్న సిగ్గు ఒదిలి సుందరంతో చొరవచెయ్యడానికి చాలా మొహమాటపడసాగింది. గౌరికి తెలుసు సుందరం తన వెనకాలే నిలబడి గదిలో మంచం మీద బ్రహ్మం తన మనవరాలి మానాన్ని దోచుకుంటున్నా విధానాన్ని చూస్తూ ఈపాటికే వేడెక్కిపోయి మొడ్డ నిగడబెట్టుకుని వుంటాడని.

కానీ తనంతట తానుగా బయటపడటానికి అభిమానం అడ్డొస్తుండడంతో సుందరం చొరవచేస్తే బాగుండునని గౌరి ఎదురుచూస్తున్నాది. మరోపక్క గౌరి వెనక నిలబడి గదిలో మంచం మీద బ్రహ్మం, భవానీల మధ్య జరుతుతున్న రతి క్రీడని చూస్తూ సుందరం ఎప్పుడో మొడ్డ నిగడబెట్టుకుని వెచ్చని పూకుమడతల్లో ఆవురావురంటున్న తన మొడ్డని దోపేసి సుఖపడిపోవాలని మనసు పదే పదే తొందరచేస్తున్నా, బొత్తిగా పరిచెయం లేని ఇప్పటివరకూ ఏనాడూ చూడని ఓ ఆడదాని వొంటిమీద చొరవగా చెయ్య ఎలా వేయ్యాలా అని సుందరం తర్జన భర్జన పడుతున్నాడు.. కనీసం తన ముందున్న ఆవిడలో ఏవన్న కామస్పందనలు కనిపిస్తేనన్నా కొంచెం చొరవ చెయ్యవొచ్చని సుందరం అనుకుంటున్నాడు..

సుందరం మనసులో మాట గౌరికే వినిపించిందో.. లేక గౌరి మనసులో మాట సుందరానికే వినిపించిందో ఏం జరిగిందో వాళ్ళిద్దరికీ తెలియదు కానీ.. మంచం మీద బ్రహ్మానికీ తన మనవరాలు భవానికీ మధ్య నడుస్తున్న రతిక్రీడని చూస్తూ కాకతాళీయంగా గౌరి ఒక్క అడుగు వెనక్కివేసింది. సరిగ్గా అదేసమయానికి సుందరం కూడా ఒక్కడుగు ముందుకేసేడు.. దానితో ఒక్కసారిగా గౌరి శరీరం సుందరానికి గుద్దుకుని తూలిపడబోయింది.. ఐతే సుందరం చురుగ్గా కదిలి గభాలున గౌరి నడుముచుట్టూ చెయ్యవేసి తూలిపడిపోబోతున్న గౌరిని పొదవిపట్టుకున్నాడు.. దానితో గౌరి శరీరం మొత్తంగా సుందరం వొంటికి హత్తుకుపోయింది.

అందివొచ్చిన అవకాశాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటూ సుందరం గౌరిని బలంగా తన ఒంటికి హత్తేసుకున్నాడు.. సుందరం గౌరి వెనకాల నిలబడి ఉండడంవలన నిగిడిన సుందరం మగతనం వేడిమీదున్న కొరకంచులా గౌరి గుద్దపాయలమధ్య ఒత్తుకుంటుండడంతో.. సుందరంలో ధైర్యం నింపడానికని గౌరి తలతిప్పి సుందరం కళ్ళలోకి చూస్తూ “పేరేంటి..?” అనడిగింది..

గౌరిని పెనవేసుకున్న తన చేతులతో గౌరి పొట్టతడుముతూ.. “సుందరం..” అని చెపుతూ తన చూపుడువేలిని లోతైన గౌరి బొడ్డులోదోపి బొంగరం తిప్పినట్లు తిప్పుతూ.. “మరి మీపేరు..?” అడిగేడు

1 Comment

Add a Comment
  1. So many parts repetition of story.Donot like that. ENTRANCE OF GOURI EPISODE VERY INTERESTING. OVERALL SUPERB STORY. SEND REMAINING PARTS IMMEDIATELY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *