కామదేవత – Part 43 104

దానితో అప్పటివరకూ భవానీ బిగికౌగిలిలో నలిగిపోయి సుఖపడిపోయిన బ్రహ్మం మరొక్కసారి భవానీ మీదకి వాలి ఆమె పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి మరోసారి గాఢమైన ముద్దుపెడుతూ.. తన చేతిని పైకిలేపి మీరంతా గదిలోకి వొచ్చెయ్యండి అన్నట్లుగా బ్రహ్మం తన చేత్తో వాళ్ళందరిగీ సైగ చేసేడు..

ఎప్పుడెప్పుడు గదిలో జొరబడి బ్రహ్మం భవాని మానాన్ని దోచుకోవడాన్ని దెగ్గరుండి కళ్ళప్పగించి చూద్దామా అని తహతహలాడిపోతున్న ఆ గుంపంతా బ్రహ్మం దగ్గరనించీ గదిలోకి ఒచ్చెయ్యమని సంకేతమందడంతో పడకగది తలుపులని శబ్దం కాకుండా తెరుస్తూ వాళ్ళంతా బ్రహ్మం భవానీలు పడుకుని వున్న వాళ్ళ మంచానికి ఒక్క అడుగుదూరం వరకూ వొచ్చి నిలబడ్డారు..

ఇప్పుడు వాళ్ళకి మంచం మీద పడుకున్న భవానీ శరీరం మొత్తంగా కనిపిస్తున్నాది.. భవానీ పడుకున్న మంచానికి తలవైపు వీళ్ళంతా నిలబడి వుండడం వలన ఆమె తల ఎత్తి చూస్తే కానీ వీళ్ళెవ్వరూ భవానీకి కనపడరు. గదిలోకి అడుగుపెట్టిన సుబద్ర రమణల, గౌరి సుందరం మరియు శారదల వుద్దేశ్యం కూడా అదే.. తామంతా భవానీ కన్నెరికాన్ని దెగ్గరుండి చూడాలి కానీ తామంతా చూస్తున్న సంగతి భవానీకి తెలియకూడదు.. అందుకే వాళ్ళంతా అలా మంచానికి అడుగు దూరంలో ఆగిపోయి మంచం మీదున్న భవానీ బ్రహ్మాల రతి క్రీడని ఆసక్తిగా తిలకించసాగేరు..

కొద్దిసేపు భవానీ పెదవులమీద గాఢమైన ముద్దుపెట్టి లేచిన బ్రహ్మం అలా లేస్తూనే, అప్పటికే ఆమె గుండెలమీదనించీ జారి పక్కకి పడిపోయిన ఆమె ఓణీని కొంగుని పట్టుకుని నిమ్మాది నిమ్మదిగా లాగేప్పటికి భావాని కూడా నడుమెత్తి తన వొంటిమీది వోణీ మొత్తం విప్పడానికి బ్రహ్మమానికి సహకరించేప్పటికీ ఆమె వొంటిమీది వోణీ మొత్తంగా బ్రహ్మం చేతుల్లోకి వూడి వొచ్చెయ్యడంతో ఆమె వోనీని మంచం మీదనించీ నేలమీదకి జారవిడుస్తూ.. నిండుగా పొంగరించిన ఆమె సళ్ళు ఆమె జాకెట్‌లో ఇమడలేక ఏ కషణంలోనైనా ఆమె జాకెట్ హుక్కులని పటపటా తెంచేసుకుని బయటపడిపోతాయన్నాట్లుగా తమ బంధనాలనించీ విముక్తి కోరుకుంటూ అలాగే జాకెట్ లోనించీ బయటపడిన మరుక్షణం పూటెక్కిపోయి బలమైన చేతి నలుపుళ్ళకోసం, వెచ్చని నోటి చీకుళ్ళకోసం తహతహ లాడిపోతూ ఆ మధురక్షణమెప్పుడా అని ఎదురుచూడసాగేయి.. కానీ..

బ్రహ్మం చూపు మాత్రం ఆమె సళ్ళకీ, బొడ్డుకి బెత్తెడు కిందగా కట్టిన ఆమె లంగాకి మధ్యలో నున్నగా మనోహరంగా యవ్వనపు మిసమిసలతో మెరిసిపోతున్న ఆమె పొట్టకీ పొత్తికడుపుకీ మధ్య రా.. రమ్మని.. కౌవిస్తూ.. ఆహ్వానిస్తూ.. పిలుస్తున్న సుళ్ళుతిరిగిన ఆమె బొడ్డులో బ్రహ్మం చూపు ఇరుక్కుపోవడంతో.. బ్రహ్మం తన రెండుచేతులతో ఆమె నడుముని వొడిసిపట్టుకుని తన ముఖాన్ని ఆమె పొత్తికడుపుపై అదిమేప్పటికి.. “ఆహ్.. అంకుల్”.. అంటూ భవానీ తన రెండుచేతులనీ బ్రహ్మం తలమీదవేసి గుప్పిళ్ళతో బ్రహ్మం జుత్తుపట్టుకుని అతని తలని తన పొత్తికడుపులోకంటా బలంగా అదిమేసుకుంది.

బ్రహ్మం కొద్దిసేపు తన ముఖంతో భవానీ పొత్తికడుపుని కుమ్మి, తన ముఖాన్ని పైకి జరుపుతూ ఆమె పొట్టమీద ముద్దులు పెడుతూ తన నాలుకతో ఆమె బొడ్డుచుట్టూ నాకుతూ తన నాలుకని ఆమె బొడ్డులోదోపి గుండ్రంగా రుబ్బురోలులో పొత్రం తిప్పినట్లు తన నాలుకని ఆమె బొడ్డులో తిప్పడం మొదలుపెట్టేడు.. ఓపక్క బ్రహం చేతినలుపుళ్ళలో పిసుకుళ్ళలో ఆమె నడుం మెత్తగా నలిగిపోతున్నాది. బ్రహ్మం చేస్తున్న పనితో భవాని కిలకిలా నవ్వుతూ.. తన్మయత్వంతో మెలికలు తిరిగిపోతూ.. నడుమును బొంగరంలా తిప్పుతూ.. “ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. మ్మ్ము.. ఆహ్.. ఏంచేస్తున్నారు మీరు.. ఆహ్.. నేను తట్టుకోలేకపొఓతున్నాను.. ఆహ్.. హబ్బా.. ఆపండి.. ప్లీజ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. ఆపండి.. నావల్ల కావడంలేదు..” అంటూ.. భవాని బ్రహం చేతుల్లో మెలికలు తిరిగిపోతుంటే..

1 Comment

Add a Comment
  1. So many parts repetition of story.Donot like that. ENTRANCE OF GOURI EPISODE VERY INTERESTING. OVERALL SUPERB STORY. SEND REMAINING PARTS IMMEDIATELY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *