కామదేవత – Part 43 104

అలా భవానీ సుబద్రలతోపాటుగా తన తల్లి శారద కూడా భయంతో బిగదీసుకుపోవడంతో రమణి పక పకా నవ్వేస్తూ.. గౌరికి తాను అన్నివిషయాలు చెప్పే ఇక్కడకి తీసుకువొచ్చేనని చెపుతూ.. ఇంక గౌరిని కూడా సోభనానికి తెయారుచెయ్యమని చెప్పి, రమణి సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

శారద, సుబద్రలు కలిసి గౌరిని మనవరాలి సోభనానికి సిద్దం చేసి పడకగదిలో వున్న సుందరం, రమణలని ముందుగదిలోకి పంపి భవానీని పడకగదిలోకి బ్రహ్మం దగ్గరకి పంపి శారద, సుభధ్ర, గౌరిలు పడకగది తలుపులని కొద్దిగా తెరిచి పడకగదిలోకి తొంగిచూడసాగేరు.

ఇంతలో సుభద్ర, రమణ సుందరాలని వాళ్ళదగ్గరకి తీసుకువొస్తుంది. కొత్తగా కనిపించిన గౌరిని చూసి ఆమె ఎవరు అని రమణ సుందరాలు అడిగేప్పటికి ఆమె నా తల్లి కానీ మీరు నాతో ఎంతసుఖపడ్డారో అలాగే మా అమ్మతోకూడా సుఖపడవొచ్చని చెప్పింది. =======================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:

ఎప్పుడెప్పుడు శారద తనని బ్రహ్మం దగ్గరకి పంపుతుందా..? అని ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్న భవానీ తుళ్ళి తుళ్ళిపడుతున్న మనసుని సంభాళించుకుంటూ తలవొంచుకుని వంటగది గుమ్మం దగ్గర నిలబడ్డ కూతురి చేతికి వేడివేడి పాలగ్లాసుని అందించి సుబద్ర, గౌరి, శారదలు భవానీని బ్రహ్మం పడకగది గుమ్మంలో ఒదిలిపెట్టి భవానీ వెనకాతలే వాళ్ళ పడకగది తలుపులని మూసేసేరు

పడకగది తలుపులని మూసినట్లే మూసేరు కానీ అంతలోనే ఆ పడకగది తలుపులని చిన్నగా తెరిచి గదిలో బ్రహ్మం భవానీల మధ్య కార్యం ఎలా నడుస్తుందో చూడసాగేరు.. తీరా పాల గ్లాసుతో పడకగదిలోకి అడుపెట్టిన తరవాత భవానీకి భయంతోపాటు ఒళ్ళంతా సిగ్గు ఆవరించెయ్యడంతో భవాని అలాగే సిగ్గుపడుతూ ఆ గది గుమ్మం దగ్గరే నిలబడిపోయింది.

అసలే భవానీ కొంచెం బొద్దుగా ఉంటుంది. అందువల్ల 5 అడుగుల 4 అంగుళాల పొడవున్న భవాని కొద్దిగా పొట్టిగానే కనిపిస్తుంది కానీ అందం విషయానికి వొస్తే మాత్రం అమ్మ, అమ్మమ్మలని తలదన్నే అందం భవానీ సొత్తు. అలాంటి అందానికే అందాన్నితీసుకువొచ్చే రూపంతో వున్నా భవాని అందాలు పలుచని ఏర్రంచు తెల్లపట్టు పరికిణీ లోపల మరింత పలుచగావున్న లోలంగాలోనించీ బలమైన తొడలు, ఆ తొడలమధ్య ఏముందో కనిపించనివ్వకుండా లంగా కుచ్చిళ్ళు కప్పేస్తుంటే.. బొడ్డుకు బెత్తెడు కిందకి కట్టిన లంగాపై వాలుగా వేసిన పలుచని ఎర్రంచు తెల్ల పట్టువోణీ కింద పలుచగా పరుచుకున్న పొట్ట మధ్య అర్ధరూపాయ కాసు సైకులో లోతైన బొడ్డు కనీకనిపించకుండా కనిపిస్తూ కౌవ్విస్తూవుంటే.. బ్రహ్మం చూపులు మరికొంచెం పైకి వెళ్ళేప్పటికి అప్పుడే 18 దాటిన పడుచుపరువాలు బాగా పొంగరించి బిగించికట్టిన జాకట్‌లో నిండుగా యవ్వనపు బింకాలతో పిటపిటలాడిపోతూ రా.. రమ్మాని కౌవ్విస్తూ.. తమ మదమణచమని బ్రహ్మాన్ని రెచ్చగొడుతుంటే.. బ్రహ్మం చూపులు మరింత పైపైకి భవానీ వొంటిమీదకి ఎగబాకేప్పటికి చిన్న చిట్టిపెదవులు.. పొంగరించిన బుగ్గలు అంతపెద్దగా కాకుండా.. మరీ చిన్నవిగా కాకుండా అల్లరిగా చూసే అల్లరిచూపుల చిలిపి కళ్ళు.. నిలువెత్తు భవానీ రూపాన్ని చూసేప్పటికి లుంగీలో బ్రహ్మం మొడ్డ నిక్కినిగిడేస్తూ.. అంతటి అందాల బొమ్మ ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకోవాలని తహతహలాడిపోతూ ఉంటే.. భవానీని వుద్దేశించి బ్రహ్మం, “అక్కడే నిలబడిపోయావే.. రా.. భవానీ..” అంటూ ముద్దుగా పిలిచేడు. భవాని సిగ్గుగా తలవొంచుకుని రానన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపుతూ కాలివేలితో నేలమీద గీతలు గీస్తూ నిలబడిపోయింది.

ఇది తాను చొరవచెయ్యవలసిన సమయమని బాగా తెలిసిన బ్రహ్మం లేచి గది గుమ్మం దగ్గర నిలబడ్డ భవానీ దగ్గరకు వచ్చి రెండు వేళ్ళతో ఆమె గడ్డంపట్టుకుని ఆమె గడ్డంపట్టుకుని ఆమె ముఖాన్ని పైకి ఎత్తబోతుంటే, ఆమె సిగ్గుతో తలని మరింత కిందకి దించేసుకుంది. ఇక లాభం లేదనుకొని తనే కిందకు వంగి భవానీ మొహం లోకి చూసాడు బ్రహ్మం. ఆమె నవ్వుతూ తల పక్కకి తిప్పేసుకుంది. “అబ్బో.. నాతో శోభనం కోసం తహతహలాడిపోయిన భవానీలో ఇంత సిగ్గు దాగుందా..?” అంటూ బ్రహ్మం ఆమె నడుముచుట్టూ చెయ్యవేసి ఆమెని కౌగలించుకోబోతుంటే., ఆమె పక్కకి తప్పుకుంటూ, చేతిలోని పాల గ్లాసుని అంబ్రహ్మానికి అందించడంతో బ్రహ్మం నవ్వుతూ ఆ పాల గ్లాసును అందుకొని తాను కొద్దిగా ఆ గ్లాసులో పాలని తాగి, మిగిలిన పాలని ఆమె నోటికి అందించాడు. భవానీ గ్లాసులో మిగిలిన పాలని తాగగానే, బ్రహ్మం గ్లాసుని టేబిల్‌మీద పెట్టి, ఆమె దగ్గరికి వచ్చి, ఆమె నడుంచుట్టూ చెయ్యవేసి నడిపించుకుంటూ మంచం దగ్గరకు తీసుకువెళ్లి తాను మంచం మీద కూర్చుని భవానీని తన వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నాడు.

1 Comment

Add a Comment
  1. So many parts repetition of story.Donot like that. ENTRANCE OF GOURI EPISODE VERY INTERESTING. OVERALL SUPERB STORY. SEND REMAINING PARTS IMMEDIATELY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *