కామదేవత – Part 4 110

ఎలా వుంటుందా?… ఎలా వుంటుందంటే ఏమి చెప్పను?… స్స్స్…. ఆహ్.. వొళ్ళంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఐపోతుంది.. తొడల్లో తడిచేరిపోతుంది… నాలుక మొద్దుబారిపోతుంది.. సళ్ళు బరువెక్కిపోయి బలమైన నలుపుడు… పిసుకుడుకోసం …స్స్స్… ఆహ్.. అల్లాడిపోతాయి.. వొళ్ళంతా అదోరకమైన మైకం కమ్మేస్తుంది.. కళ్ళు మత్తుగా అరమూతలు పడిపోతాయి… ఆహ్.. ఆ అనుభవం గురించి ఒకళ్ళు చెపితే అర్థమయ్యేది గాదు. ఎవరికి వాళ్ళు సొంతంగా అనుభవించి అందులో మాధుర్యాన్ని రుచి చూడవలసిందే.. అంటూ రమణి చెపుతుంటె..

మాకెప్పుడు దొరుకుతుందో అలాంటి అనుభవం అన్నట్లు అక్కడ వున్న ఆడపిల్లనతా ముఖాలు పెట్టడం చూసిన రమణి.. మీరేమీ వూరికే బాధపడిపోవొద్దు.. అమ్మా వాళ్ళు నన్నే ఏమి అనలేదంటే మిమ్మల్నిగూడా ఏమీ అనరు.

సరే.. మనమంతా కలిసి ఓ పని చేద్దాం!! మధ్యన్నం మన భోజనాలు ఐపోయేలోపులో నేను నిమ్మదిగా మన ఇంట్లో వున్న ఆ బూతుకథల పుస్తకాలని ఇక్కడికి చేరవేస్తాను. అమ్మా వాళ్ళు ఎటూ భోజనాలు ఐపోయాక పడుకుంటారుగదా? అప్పుడు మనమంతా ఇక్కడ పడుకుంటామని చెప్పేసి ఇక్కడికి వొచ్చేసి ఆ కధలపుస్తకాలని చదువుకోవొచ్చు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *