కామదేవత – Part 4 110

పద్మినీ సీతలు కల్పించుకుంటూ .. ఈ ముచ్చట్లన్నీ మనం తరువాత మాట్లాడుకుందాం.. తరువాత ఏంజరిగిందో అది ముందు చెప్పవే అని రమణిని పొడిచేప్పటికి .. తరువాత ఎం జరిగిందో రమణి చెప్పసాగింది …

అలా నేను మా నాన్న ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళం కరిగిపోతుంటే.. మా అమ్మ గదిలోకి వొచ్చి.. సంధ్యావేళయ్యింది. ఇంక అబ్బా కూతుళ్ళు మీ సరసాలు చాలించిలేస్తే మీకు కాఫీలు పోసి దీపాలు పెట్టుకుంటాం అంటూ గదిలోకి వొచ్చేప్పటికి మా నాన్న నన్ను వొదిలిపెట్టి .. సరే దానికి కాఫీ ఇవ్వు. నేను బయట కూర్చుంటాను అని వెళ్ళిపోయేడు.

ఏంటి నాన్న నిన్ను అలా చెయ్యడం చూసి అమ్మ కూడా నాన్ననీ నిన్నూ ఏమీ అనలేదా? అని ఆశ్చర్యంగా రాధిక దీపికలు రమణిని అడుగుతుంటే.,

లేదే., నేనుకూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయేను.. అమ్మ కూడా ఏమీ అనకపోవడం నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యమేసింది అని రమణి అంటుంటే..,

పద్మినీ సీతలు కల్పించుకుంటూ .. తరువాత ఏంజరిగిందో చెప్పవే అని రమణిని తో అనేప్పటికి.. రమణి చెప్పడం కొనసాగించింది..

అమ్మో.. మా రమణి గూడా పెద్దదైపోతున్నాదే? అంటూ అమ్మ నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని నుదుటిమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ.. ఒక్క నాలుగురోజులాగుతల్లీ.. ఓ మంచి ముహూర్తం చూసి నీకు నచ్చినవాడితో కన్నెరికం చేయించేస్తాం. ఇంక అప్పటినించీ నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళతో మనసుతీరా ముచ్చట్లు తీర్చుకోవొచ్చు అని చెప్పి నాకు కాఫీ తేవడానికి వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోవడంతో.. నన్ను కోప్పడం మానేసి ఇంటిల్లిపాదీ ఇలా నన్ను వెనకేసుకురావడం చూసి నేనే ఆశ్చర్యంలో మునిగితేలిపోయేను. అంటూ చెప్పడం ముగించింది రమణి

అని రమణి చెపుతున్నంతసేపూ రమణి సెక్సువల్ ఎడ్వంచర్ని ఓ రకమైన సెక్సువల్ ట్రాన్స్ లో పడివింటున్న అమ్మయిలు ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొచ్చి పడ్డారు. మరో రెండు మూడు నిమిషాలపాటు ఆగదిలో మౌనం ఆవరించిద్ని.

ముందుగా తేరుకున్న పద్మినీ సీతలు ఓపక్క రమణ అంకుల్ నీమీద చేతులేయ్యడం చూసి బ్రహ్మం అంకుల్ రమణ అంకుల్ ని కానీ నిన్ను కానీ ఏమీ అనకపోవడమేమిటీ.., అదీకాక కన్నతండ్రే కూతురుమీద చేతులేస్తుంటే చూసిన తల్లి ఏమీ అనకుండా తొందరలోనే నీకు కన్నెరికం చేయించేస్తాననడమేమిటి? అంటూ పద్మినీ సీతలు ఆశ్చర్యపోతుంటే.,

రాధిక దీపలు నమ్మలేనట్లుగా .. నిజం చెప్పవే రమణీ., చూడబోతుంటే నీకు ఆ.. .. అనుభవం కూడా ఐపోయినట్లుగానే అనిపిస్తున్నది.. ఇంకా మాదగ్గర దాపరికం ఎందుకు? నిజం చెప్పు అని రమణిని నిలవేస్తూ అడిగేరు ..

ప్చ్.. లేదే…. ఏమో తొందరలోనే ఆ సుభముహూర్తం గూడా వొస్తుందనే అనుకుంటున్నాను అన్నది రమణి..

ఔనే .. మరి ఆ ఒక్కరోజే నాన్నా, రమణ అంకుల్ నీ మీద చేతులేశారా లేక ఇంకా ఆ నలుపుడు పిసుకుడు కార్యక్రమాలు నడుస్తూనే వున్నాయా .. అడిగింది పద్మజ.

మ్మ్మ్.. అవైతే నిరాఠంకంగా నడుస్తున్నాయి. ఒక్క నాన్నా, రమణ అంకులేమిటి? సుందర్ అంకుల్ గూడా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా నన్ను ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. నా సళ్ళు నలుపుతూ.. నన్ను కౌగలించుకుంటూ .. వాళ్ళ ముచ్చట తీరుచుకోవడమేగాకుండా .. నాకు ఆఒక్కా అనుభవం మాత్రం రుచి చూపించకుండా .. నన్ను రెచ్చగొట్టేసి .. వేడెక్కించేసి ఒకటే ఏడిపించేస్తున్నారు… అన్నాది…

మరలాఇతే.. వాళ్ళు అలా చేస్తుంటే ఎలా వుంటుందే? అడిగేరు దీపా, సీత..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *