కామదేవత – Part 4 110

గదిలో రమణి చెపుతున్న మాటలన్నీ వొళ్ళు మర్చిపోయి ఉంటున్న ఆడపిల్లలంతా “ఆహ్ .. ” అని గుండెలమీద చేతులేసుకుని .. మరప్పుడేమయ్యిందే? బ్రహ్మం అంకుల్ రమణ అంకుల్ ని తిట్టేసేడా? అని పద్మినీ సీతాలు, నాన్న అంకుల్ తో గొడవపడ్డాడా? అని రాధిక దీపలు భయపడుతూ అడిగేరు ..

ఆక్షణంలో నేనుకూడా అలాగే భయపడిపోయెనే..

రమణ అంకుల్ నన్ను ఒదిలిపెట్టి మౌనంగా మంచం దిగి గదిబయటకి వెళ్ళిపోయేడు. నాఎదురుగా నాన్న రమణ అంకుల్ ని ఏమీ అనకుండా మౌనంగా మన బెడ్రూం తలుపులు మూసేసి గడియవేసి వెళ్ళిపోయేడు.

అప్పటిదాగా నా నరనరాల్లో పొంగిన కోరిక చప్పగా చల్లరిపోయింది. వొళ్ళంతా భయం ఆవరించింది. మరికొద్దిసేపటికి నాకు నేనే ధైర్యం చెప్పుకునాను. ఏమన్న అంటే మీరు చేస్తున్నదేమిటి? అని ఎదురుతిరుగుదామని అనుకున్నాను. అలా ఆలోచిస్తూ భయం భయంగా నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారిపోయేను.

మళ్ళీ నాకు మెలుకువ వొచ్చేప్పటికి సాయంకాలం 5:00 గంటలయ్యింది. మన బెడ్రూం తలుపులు తీసి వున్నయి. బయట ఏ గొడవాలేదు. ఇల్లు ప్రశాంతంగా వుంది. ఇంట్లో ఏం గొడవలు అఔతాయో అని భయపడుతున్న నాకు ఇల్లు ప్రశాంతంగా వుండడంతో కొండంత ధైర్యం వొచ్చింది.

నేను బాత్రూంకి వెళ్ళి వొచ్చేను. ముందుగదిలో నాకు ఎవ్వరూ కనిపించలేదు. ఇల్లువొదిలి బయటకి రావడానికి ధైర్యం లేక మళ్ళీ వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చున్నాను. మరో ఐదు నిమిషాలకి మా నాన్న బాత్రూంకి వెళ్ళి వొస్తూ నేను మంచం మీద కూర్చుని వుండడం చూసి రమణి నిద్రలేచేవా? అంటూ వొచ్చ్ని నా పక్కన కూర్చున్నాడు.

అలా కూర్చుంటూ అదేంటి ఒక్కత్తివే అలా చీకట్లో కూర్చున్నావు? బయట మేమంతా కూర్చుని కబుర్లుచెప్పుకుంటున్నం. నువ్వు వొచ్చి మాతో కూర్చోవలసింది అన్నాడు. నాకు ఏమి సమాధానం చెప్పలో తెలీక తలవొంచుకుని కూర్చున్నాను.

ఓ మధ్యాహ్నం జరిగిన దానిగురించి భయపడుతున్నావా? అంటూ నా నడుం చుట్టూ చెయ్యవేసి నన్ను తన వొళ్ళోకి లాక్కుని, ఆ విషయం గురించి నిన్నేమన్నా అంటామని భయపడ్డావా అంటూ నా వీపు నిమురుతూ మౄదువుగా అడుగుతుంటే ఏంసమాధానం చెప్పాలో తెలీక తలవొంచుకుని మౌనంగా వుండిపోయేను.

చూడు రమణి వయసులోకి వొచ్చిన ప్రతీ వాళ్ళలో కోరికలు కలగడం సహజం. ముఖ్యంగా నీ వయసులో వుండే పిల్లలకు ఆ అనుభవం ఎలా వుంటుందో అందులో మాధుర్యం ఏమితో తెలుసుకోవాలని వయసు తొందరపెట్టడం, ఒంట్లో కోరికలు తహతహలాడుతూ తొందర చెయ్యడం మరింత సహజం.

అలాంటప్పుడు ఎవరన్నా అబ్బాయో ఇలా తెలిసిన అంకుల్స్ మీద చేతులేస్తే మనకి తెలీకుండానే మనం వాళ్ళకి లోబడిపోతుంటాం. అందులోకూడా ఎటువంటి తప్పూలేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటనలు అందరిజీవితాలలోనూ జరుగుతూ వుంటాయి. ఇదంతా వయసు చేసే అల్లరేకానీ నీతప్పు కాదు. అని మానాన్న అంత ముద్దు ముద్దుగా నచ్చచెబుతుంటే అప్పటిదాకా నేను పడ్డ టెన్షన్ అంతా చేత్తో తీసేసినట్లుగా మాయమైపోయింది.

దానితో నేను థేంక్స్ నాన్నాఅంటూ బలంగా కౌగలించేసుకున్నాను. అలా నేను మా నాన్నని కౌగలించుకోగానే మా నాన్న ఓ చేతిని నా పొడుగు జాకట్లోకి తోసి నిమ్మదిగా నా వీపు నిమురుతూ, నీకు వయసు చేసే తొందరల గురించి చెప్పేనుగానీ నీ వయసుపోరు తీర్చుకోవద్దని మాత్రం చెప్పలేదు గదమ్మా అంటూ నేను వేసుకున్న బ్రాహుక్ ని తప్పించేశాడు.

మొట్టమొదటిసారిగా ఓ మగాడి చెయ్య ఏ అచ్చాదనా అడ్డులేకుండా నా వీపు నిమురుతుంటే మళ్ళీ నాలో కోరికల అగ్గి రాజుకుంది. ఇంతలో మా నాన్న నా పెదాలని తన పెదాలతో మూసేసి తన నాలుకని నానోట్లోకి చొప్పించి నాకు ఎంగిలి ముద్దులు పెడుతుంటే నేను పరిశరాలని మర్చిపోయి మా నాన్న చేతుల్లో పరవశించిపోసాగేను.

ఇంతలో నా వీపు నిమురుతున్న మా నాన్న చెయ్యి నా జాకెట్లోంచీ ముందుకువొచ్చి నేవేసుకున్న బ్రాని పైకి తోసి అప్పటిదాకా ఏమగాడు ముట్టుకోని వెన్నముద్దల్లంటి నా యద ఎత్తుల్ని నగ్నంగా వొడిసిపట్టుకుని సున్నితంగా నిమురుతూ క్రమంగా ఆ నిమురుడు బలమైన పిసుకుడుగా మారిపోతుంటే…

మొట్టమొదటిసారిగా నా తొడల్లో తడి వూరి నాపేంటీ తడిసిపోతుంటే అప్పుడు నాకు తెలిసొచ్చింది ఓ ఆడది ఓ మగాడిచేతుల్లో పొందే సుఖం అంటే ఎలా వుంటుందో… అని రమణి చెపుతుంటే రాధిక దీపికలు అడ్డం పడుతూ …

ఏంటి నాన్నే నిన్ను అలా చేసేడా? అని ఆశ్చర్యంగా రమణిని అడుగుతుంటే.,

ఔను నాన్న చాలా మంచివాడు.. నేనంటే నాన్నకి చాలా ఇష్టం.. నేను ఏంచేసినా నాన్న నన్నేమనడు అని ఆడపిల్లలు అదిరిపోయేలా రమణి చెపుతుంటే..,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *