కామదేవత – Part 4 110

ఇక పద్మజ, రాధికలైతే ఆ రాత్రి ఏమి జరగబోతున్నది? వాళ్ళ నాన్నలు తమ చెల్లెళ్ళకి కన్నెరికం ఎలా చెయ్యబోతున్నారు? ఓ పక్క తమ చెల్లెళ్ళు కన్నె చెర వొదిలించుకుని తమ నాన్నల చేతుల్లో తమకాల మత్తుల్లో సోలిపోతుంటే, ఈ రాత్రి వీళ్ళూ మాత్రం అక్కడ ఏమి జరగబోతున్నాదో వూహించుకుంటూ నిద్రలేని రాత్రిని ఎలా గడపాలి? పెద్దవాళ్ళము గదా మాకే ఈరోజు సోభనం జరిపించి వుండవలసింది గదా? దీపిక, సీతల్లా మేమే ముందు బయట పడి వుండి వుంటే, ఈ రాత్రి సోభనం జరిపించుకునే అదౄస్టం మాకే కలిగి వుండేది గదా? అనుకుంటూ ఆ రాత్రి తమకు దొరకబోయేది ఏమిటో తెలీక ఓపక్క అసహనంగా.. మరోపక్క చెల్లెళ్ళయడ అసూయతో బయట పడలేక క్రిందా.. మీదవ్వసాగేరు.

ఇంక ఆఇంటి ఆడపిల్లల అసహనానికి తెర దించుతూ ఎట్టకేలకి సూర్యుడు అస్తమించేడు. ఆ రెండు కుటుంబాలవాళ్ళూ సుందరం ఇంట్లో భోజనాలు ముగించుకుని సామానులు సర్దుకుని ముందుగా ఆడపిల్లలని అందరినీ బ్రహ్మం ఇంటిలోకి పంపించేసి సుందరం వళ్ళ ఇంటికి తాళం వేసి ఆంతా బ్రహ్మం ఇంటికి చేరేరు.

పడక గదిని తమ తల్లితండ్రులు అలంకరిస్తున్న సంగతి ముందుగానే తెలిసి వుండడంవల్ల ఆపడక గది అలంకారాన్ని చూడాలని తహ తహ లాడుతూ బ్రహ్మం ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ పడకగది తలుపులకి తాళం వేసి వుండడం చూసి ఎంతో నిరుస్తాహపడ్డారు.

కానీ పద్మజ, రాధికలు మాత్రం చాలా సంతోషంగా వున్నారు . ఎందుకంటే వాళ్ళు రమణితో కలిసి సుందరం ఇంట్లో ఒక్కళ్ళూ పడుకోవలసి వొస్తుందేమో అనుకున్నరు గానీ.. వాళ్ళని గూడా బ్రహ్మం ఇంటికి తీసుకురావడంతో వాళ్ళకి ఒక్క విషయం స్పస్టంగా అర్థమైపోయింది.

అదేమిటంటే.. వాళ్ళ కళ్ళ ఎదురుగానే సీత, దీపికల సోభనం జరగబోతున్నదని. వీళ్ళంతా అలా బ్రహ్మం ముందుగదిలో చేరేప్పటికి సుశీల, శారదలు ఆఇంట్లోనే దాచిపెట్టిన పలుచని తెల్లని పరికిణీ, జాకెట్లని తీసి దీపికకి, సీతకీ కట్టబెట్టేరు. వాళ్ళ తలనిండా మల్లెలు తురిమేరు.

ఆతెల్ల బట్టలు దీపిక, సీతలు కట్టుకునేప్పటికి పలుచని వాళ్ళ బట్టల లోపల ఎటువంటి లో బట్టలు లేనందున పచ్చని పసిమి చాయలో మెరిసిపోతున్న వాళ్ళ నగ్న దేహాలు కనీ కనిపించకుండా నగ్నంగా కనిపిస్తూ ఆ గదిలో వున్న ఆడవాళ్ళలో కూడా కోరికలు రేపసాగేయి.

అలా ఆడపిల్లలు వాళ్ళ నాన్నలతో సోభనానికి సిద్దమయ్యేప్పటికి, సుందరం, రమణ, బ్రహ్మాలు ఆ ఇంటిలోనించీ బయటకి వెళ్ళిపోయి వీధి తలుపులని మూసేసి వీధివైపునించీ తాళం పెట్టేసి వాళ్ళ ఇంటి వెనక గుమ్మం ద్వారా వాళ్ళ పడక గదిలోకి చేరి తలుపులు బిడాయించేరు.

ఈ సంగతి తెలియని ఆడపిల్లలు, ఈ మగవాళ్ళూ తమని ఒదిలిపెట్టి ఎక్కడికి పోయేరో అర్థం కాక, కోరికల వేడితో తహ తహలాడిపోతున్న తమ తనువుల భారాన్ని తీర్చుకోవడానికి ఇంకెంతసేపు ఎదురు చూడాలో అర్థం కాక అల్లాడిపోతుంటే..

అప్పటికే గదిలో దూరిన ఈ మగవాళ్ళు తెల్ల లుంగీ పంచెలు, జుబ్బాలు ధరించి గదిలో మత్తైన పరిమళాలు వెదజల్లే అగరబత్తులని వెలిగించి, పాలు పళ్ళూ సిద్ధం చేసి తమ పడక గదికీ ముందుగదికీ మధ్యనున్న తలుపుమీద నిమ్మదిగా టక.. టక.. టక.. మని కొట్టేప్పటికి శారద తన దగ్గరున్న తాళం చెవితో బయటనించీ వాళ్ళ పడక గది తలుపు తాళం తెరిచింది.

అలా తలుపు తాళం తీస్తూనే శారద దీపిక చేతిలో పాల గ్లాసు పెట్టి నిమ్మదిగా నడిపించుకుంటూ పడక గదిలోకి తీసుకువెళ్ళింది. అలాగే సుశీల ఆంటీ గూడా తన కూతురు సీత చేతిలో మరో పాల గ్లాసు పెట్టి సీతని తీసుకుని నిమ్మదిగా పడక గదిలో అడుగుపెట్టింది.

వాళ్ళ వెనకాలే గదిలో అడుగుపెట్టిన పద్మజ, రాధికలు ఆగది అలంకారాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. వీళ్ళూ ఆ గది అలంకారాలని చూస్తుండగానే వీళ్ళ వెనకనే గదిలో అడుగు పెట్టిన రమణి వీళ్ళిద్దరి భుజాలమీద చేతులు వేసి నిమ్మదిగా వీళ్ళని పందిరిమంచం దగ్గరకి నడిపించుకుంటూ వెళ్ళి, తాను పందిరిమంచం మీద కూర్చుంటూ వాళ్ళిద్దరినీ గూడా పందిరిమంచం మీద కూర్చోపెట్టింది.

పందిరిమంచం మీద కూర్చుంటూనే పద్మజ, రాధికలు వాళ్ళ చెల్లెళ్ళ వైపు చూసేరు.
అక్కడ వాళ్ళ చెలెళ్ళు ఇద్దరూ సిగ్గుల మొగ్గలౌతూ వాళ్ళ నాన్నల దగ్గర పాల గ్లాసుని చేత్తో పట్టుకుని తల వొంచుకుని నిలబడి వున్నారు.

ముందుగా బ్రహ్మం ఇంకా పైట కూడా వెయ్యని తన కూతురు దీపీక చేతిలోనించీ పాల గ్లాసు అందుకుని, తాను కొద్దిగా పాలు తాగి అదే గ్లాసులోనుండీ తన కూరుతి చేత కూడా కొద్దిగా పాలని తాగించి, ఆ గ్లాసుని పక్కనే వున్న చిన్న టీపాయి మీద పెట్టి..
సిగ్గుతో తల దించుకుని వున్న దీపిక గడ్డం క్రింద చెయ్య వేసి తలని పైకెత్తేడు. అప్పటికే కాంక్ష నిండిన ఆమె కళ్ళు కోరికల భారంతో బరువెక్కి సోలిపోతున్నయి. బ్రహ్మం సిగ్గెందుకు దీపికా ఏది ఇలా చూడు అనేప్పటికి దీపిక భారంగా తన కళ్ళని పైకెత్తి తన తండ్రిని చూసింది.

ఆ పక్కనే సుందరం సీత చేత కూడా పాలు తాగించి బ్రహ్మం లాగానే తన కూతురిని గూడా సముదాయిస్తూనే తాను సీత దగ్గరగా జరిగి ఒకింత సీతని తన వొంటికి హత్తుకుంటూ సుతారంగా ఆమె వీపు నిమరసాగేడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *