కామదేవత – Part 4 110

సుందరం ఎదురుగా కనిపించిన రమణిని వాటేసుకుంటే, బ్రహ్మం సుశీలని వాటేసుకున్నాడు. అలా ఇద్దరు మగవాళ్ళూ పడక గదిలో చేరి వాళ్ళ వొంటి వేడిని దింపుకుని ముందు గదిలోకి వొచ్చేప్పటికి దీపిక, సీతలు ముందుగదిలో లేరు.

రమణికి తెలుసు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ వుంటారో, ఈ టైము లో వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకుంటుంటారో.

సరే ఈ రాత్రికి ఆ నలుగురిలో ఓ ఇద్దరు మీతో పడుకోవడానికి ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళ సోభలాలకి ఈ రాత్రికి ఏర్పాట్లు చేసుకోండి నేను వెళ్ళి ఆ ఇద్దరూ ఏ ఇద్దరో తేల్చుకు ఒస్తాను అని చెప్పి రమణి సుందరం అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళింది.

రమణి వూహించినట్లుగానే అప్పటికే అక్కడ ఆ నలుగురూ గుమిగూడి ఆ ముందురోజు రాత్రి ఎవరి ఎంట్లో ఏ.. ఏ.. రంకు భాగోతాలు ఎలా నడిచేయో వివరంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.

రాధిక, పద్మజలు వాళ్ళ అమ్మలు, రమణ అంకుల్ చేత, సుందరం చేత వొళ్ళిచ్చి ఎలా కసి కసిగా పచ్చిగా సిగ్గు ఎగ్గులు వొదిలేసి దెంగించుకున్నారో చెపుతుంటే, దీపిక, సీతలు రమణి గునించి చెప్పసాగేరు. వీళ్ళతో తిరిగే రమణి ఎంత పచ్చిగా వాళ్ళ నాన్నతో దెంగించుకుందో చెప్పుకుని ఆశ్చర్యపోసాగేరు.

వీళంతా అలా మాట్లాడుకుంటుండగా రమణి వాళ్ళింట్లో అడుగుపెట్టింది. రమణి రావడం చూస్తూనే వాళ్ళంతా మాట్లాడుతున్న మాటలని ఆపేశారు.

రమణి వాళ్ళకేసి నవ్వుతూ చూస్తూ, నేను వొచ్చేనని మీరేమీ మాటలు ఆపెయ్యనక్కరలేదు. మీరేమి మాట్లాడుకుంటున్నారో నాకు తెలీదనుకుంటున్నరేమిటి?

ఇప్పుడు మీకు మాట్లాడుకోవడానికి నేను, మన అమ్మలు కన్న పెద్ద విషయాలు ఇంకేముంటాయి?

రాత్రి అమ్మ ఏమి చేసింది, నేనేమి చేసాను ఇదేగదా? అంటుంటే అక్కడున్న ఆ నలుగురు ఆడపిల్లలూ నోట మాటరాక రమణినే అలా గుడ్లప్పగించి చూస్తుండిపోయేరు.

రమణికి తెలుసు వాళ్ళంతా ఇప్పుడు బాగా వేడెక్కి వున్నారని కొద్దిగా మాట్లాడిస్తే వాళ్ళల్లో ఎవరు ఆరాత్రికి సిద్దంగా వున్నరో తెలిసిపోతుందని. అందుకనే తిన్నగా విషయంలోకి వొచ్చేసింది.
రమణి అలా మాట్లాడుతూనే వాళ్ళ అక్క రాధిక, పదమజలకేసి చూస్తూ, చూశారుగా, ఇందాకలా నాన్న అంకుల్ మీ మీద చేతులేసి మీ సళ్ళని నిమిరేప్పటికే మీకు క్రిందంతా తడిసిపోయింది! ఆ అనుభూతి మీరు ఎప్పుడు పొందగలరు?

నన్ను అనుకుంటున్నారు గానీ మరి ఇందాకలా నాన్నా, సుందరం అంకుల్ మీ సళ్ళమీద చేతులేసి నిమురుతుంటే వొళ్ళిచి సమ్మగా నిమిరించుకోలేదా? అప్పుడు అలా నలిపించుకుంటూనే వాళ్ళ వొళ్ళోనే కార్చేసుకుని వాళ్ళ చేతుల్లోనే సోలిపోలేదా?

ఏమే దీపిక, సీతా.. మీరు చెప్పండే! నాన్నా, సుందరం అంకుల్ మీ పాంటీలు పక్కకి తప్పించి నిగిడిన వాళ్ళ మగతనాన్ని మీ పూ.. సందుల్లోతోసి రాస్తుంటే అక్కడే అలా కార్చేసుకుని వాళ్ళని వాటేసుకోలేదా?

ఇన్ని మాటలు అనవసరం, వాళ్ళు మిమ్మల్ని అలా తడుముతుంటే మీరు ఎలా వాళ్ళ చేతుల్లో కార్చేసుకుని సోలిపోయేరో నాకూ అదే జరిగింది. వాళ్ళ చేతులు నా వొంటిమీద పడేప్పటికి నాకు వొళ్ళంతా మైకం కమ్మేసింది. వాళ్ళ చేతులు నా తొడల్లో తడిమేప్పటికి నాకు వోళ్ళు తెలీలేదు. ఆంతే, నా తొడలు తెరిచి వొళ్ళిచ్చేశాను.

ఇందులో తప్పొప్పుల ప్రశ్నేలేదు. నాకు ఇస్టమయ్యింది నేను సుఖపడుతున్నాను. మీకు వాళ్ళ చేతుల్లో అలా నలిపించుకుంటుంటే బాగుంటున్నదనిపిస్తే మీకు అది కావాలనిపిస్తే మీరు మాతో చేరవొచ్చు. అని రమణి అలా అనర్గళంగా ప్రొదున్న కాఫీలు తాగుతున్నప్పుడు జరిగిన విషయాలని అంత పచ్చిగా మాట్లాడుతుంటే ఆ గదిలో ఆడపిల్లలంతా ఓ పక్క ఒకింత సిగ్గుతోనూ మరో పక్క ఒకింత భారమైన కోరికలతోనూ నోట మాటరాక మౌనంగా వుండిపోయేరు.

అందరిలోకీ ముందుగా తేరుకున్నది దీపిక మాత్రమే. అవ్వటానికి అందరిలోకీ చిన్నదైనా కానీ ముందునుంచీ కూడా అందరికన్న ఎక్కువగా కోరికలతో రెచ్చిపోతున్నది గూడా దీపికనే. ఈవిషయాన్ని రమణి ఎప్పుడో గమనించింది గూడా. అందుకే దీపిక నోరు తెరవటం చూసిన రమణి ఏమిటన్నట్లు దీపిక వైపు చూసింది. రమణి అలా తనవైపే చూస్తుండడంతో దీపిక ..

అక్కా, వీళ్ళందరి సంగతి ఐతే నాకు తెలీదు గానీ, నాకితే నాన్న అలా నా వొళ్ళు తడుముతూ సళ్ళు పిసుకుతూ “అక్కడ.. తన దాన్ని.. మ్మ్.. చి.. పాడు నాకు సిగ్గేస్తున్నది..” అని ముడుచుకుపోతుంటే, రమణి దీపికని హుషారు చేస్తూ..

సిగ్గెందుకే? మేమంతా చేయించుకోవడంలేదూ? ఐనా రేపు ప్రొదున్న మనందరికీ పెళ్ళిళ్ళు ఐతే రోజూ రాత్రి కాగానే మొగుడి పక్కలో పడుకుని చేయించుకునేది అదే గదా? కాకపోతే మనం కొంచెం ముందుగా అందులో సుఖాన్ని పొందుతున్నాం. అంతే తేదా.. అనేప్పటికి, సీత కల్పించుకుంటూ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *