కామదేవత – Part 4 110

అప్పటికే దీపిక తొడుక్కున్న స్కర్ట్ పూర్తిగా తొడల పైకంటా జరిగిపోవడంతో అక్కడ బ్రహ్మం ఏమి చేస్తున్నాడో చూసేసిన సుందరం కూడా ఇంక ఆపుకోలేక తానుగూడా కట్టుకున్న లుంగీని పైకి లాగేసుకుని సీత వొంటిమీది పరికిణీని తొడలపైకంటా లాగేప్పటికి సీత గూడా ఏ అడ్డూ చెప్పకుండా వాళ్ళ నాన్నకి సహకరిస్తూ తొడలు ఎడం చేసి నిగిడిన తన తండ్రి మగతనాన్ని తన పూరెమ్మల్లోకి సర్దుకున్నాది.

సుందరం తన మగతనాన్ని సీత పూరెమ్మల్లో గుచ్చుతూనే తన కూతురి వొంటిమీది జాకెట్ని గుండెలపైకి జరుపుతూ రెండుచేతులా సీత సళ్ళని కుదుళ్ళ దగ్గరనించీ వొడిసిపట్టుకుని వొత్తేప్పటికి ఆహ్.. నాన్నా.. అంటూ సీత సుందరాన్ని అల్లుకుపోయింది.

అలా బ్రహ్మం, సుందరాలు తమ మగతనాలని కూతుళ్ళ పూరెమ్మల్లో పై పైనించీ గూటిస్తూ రుద్దేప్పటికి రెండు క్షణాలలో దీపిక, సీతలు బలమైన భావప్రాప్తులు పొందుతూ ఆహ్.. మ్మ్.. ఊ.. ఊ.. అంటూ వాళ్ళ నాన్నలని బలంగా పెనవేసుకుపోతూ కళ్ళు మత్తుగా మూతలు పడుతుండగా వాళ్ళ నాన్నల చేతుల్లో సోలిపోయేరు.

అలా సోలిపోయిన కూతుళ్ళని సోఫాలో పడుకోపెడుతూ నిగిడిన తమ మగతనాల ఆకలిని తీర్చదానికి బ్రహ్మం, సుందరాలు గదిలో వున్న ఆడవాళ్ళ మీద పడ్డారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *