కామదేవత – Part 4 110

పద్మజ, రాధికలు అలా సర్దుకోవడంతో ఈమారు వీళ్ళ తండ్రుల మగతనం సరిగ్గా ఆడపిల్లల రెమ్మలో వొత్తుకోవడంతో, తమ కూతుళ్ళ రెమ్మల్లోని వేడిసెగలు నిమ్మదిగా వాళ్ళ తండ్రుల వొంటిలోకి ప్రవహించడం మొదలుపెట్టి మరో రెండు నిమిషాలలో వాళ్ళ తండ్రులని వేడెక్కించేయి.

అప్పటికే రాధిక, పద్మజలు పైటలు వేసుకుంటున్నారు. తమవొళ్ళో తమ మగతనాలకి మెత్తగా వెచ్చగా వొత్తుకుంటున్న తమ కూతుళ్ళ ఆడతనాలు, కంటికి నిండుగా మూడొంతులు నగ్నంగా కూతుళ్ళ వీపులు (ఒక్క జాకెట్ కప్పుతున్న ప్రాంతం తప్ప). జాకెట్ పక్కనించీ నడుం క్రిందగా కట్టిన లంగా కట్టువరకూ నగ్నంగా పలుచని నడుములు, అంతకన్నా ముడతలు కూడా పడని అతి పలుచని నున్నని పొట్టలు. ఇంక ఆపుకోవడం బ్రహ్మం, సుందరం వల్ల కాలేదు.

అలా టీ. వి. చూస్తున్నట్లుగా చూస్తూనే నిమ్మదిగా ఓ చేతిని నగ్నంగా కనిపిస్తున్న వాళ్ళ కూతుళ్ళ నడుం మీద వేసేరు. అప్పటికే తొడలమధ్యలో వొత్తుకుంటున్న తమ తండ్రుల మగతనం వల్లా తొడల్లో తడి వూరిపోతూ వొళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తు ఆవరించేస్తున్నది రాధిక, పద్మజలకి.

అది చాలదన్నట్లు నగ్నంగా వున్న నడుమొంపులో వెచ్చని తమ తండ్రుల చెయ్య పడడం, ఆచెయ్యి సుతారంగా సుతి మెత్తగా తమ నడుములని పిసుకుతూ, పొట్టని నిమ్మదిగా నిమురుతుండడం, అక్కడినించీ మరింత పైకి జరిగి పమిట చాటున దాగి జాకెట్లో నిండా పొంగి వున్న పసిడి పరువాలమీద వాలడంతో జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఓ మగవాడి చెయ్య అలా జాకెట్ నిండుగా పొంగి వున్న తమ పసిడి పరువాలని తాకేప్పటికి వాళ్ళ వెన్నులో వెయ్యి వోటుల విదుత్ పాకినట్లై వాళ్ళు వాల్ల తండ్రుల చేతుల్లో ఎగిరిపడ్డారు.

వాళ్ళ వొంట్లో కోరికల అగ్గి రాజుకుని తొడల్లో తడి వరదలైపోతుంటే, వొళ్ళంతా అదోరకమైన తిమ్మిరిలా ఆవరించేసి, నాలుక మొద్దుబారిపోతుండగా, కళ్ళు అరమూడ్పులై అదోరకమైన కైపులో తండ్రుల గుండెలమీద వాలిపోయారు రాధిక పద్మజలు.

అప్పటికే ఆ మగవాళ్ళిదరి మగతనాలు పూర్తిగా బిగదీసుకుపోయి, నిక్కిపోయి తమ వొళ్ళో కూర్చున్న తమ కూతుళ్ళ తొడల సందుల్లోనించీ వాళ్ళ ఆడతనపు మడతల్లో కసిగా వొత్తుకుపోయి వాళ్ళ లంగాలని చింపుకుని వాళ్ళ అడతనపు లోతుల్లో దిగబడిపోవడానికి ఆరాటపడిపోసాగేయి.

ఓ పక్క మగ మాళ్ళ పరిస్తితి అలా వుంటే వాళ్ళ వొళ్ళో కూర్చున్న పద్మజ, రాధికల పరిస్తితి అంతకు భిన్నంగా ఏమీ లేదు. వాళ్ళు కూడా తొడలు రెండూ విడదీసి లంగాల పైనించే తమ తండ్రుల మగతనాలని తమ లోతుల్లో దిగిబడేలా బలంగా తమ ఆడతనాలని తమ తండ్రుల వొళ్ళో బలంగా వొత్తుకోసాగేరు.

ఇంతలో బ్రహ్మం, సుందరాలు నిమ్మదిగా తమ కూతుళ్ళ జాకెట్ గుండీలు ఒక్కటొక్కటిగా విప్పి వాళ్ళ జాకెట్లని పైకి జరిపి నగ్నంగా బయటకి వురికిన తమ కూతుళ్ళ యద పొంగులని కుదుళ్ళ దగ్గరనించీ రెండుచేతులా వొడిసిపట్టేప్పటికి ..

పద్మజ, రాధికలకి ఏమి జరుగుతున్నాదో అర్థమయ్యేలోపులోనే వాళ్ళిద్దరూ జీవితంలో మొట్ట మొదటిసారిగా ఓ బలమైన భావప్రాప్తికి లోనయ్యి వొళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తు ఆవరిచేప్పటికి .. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. నాన్నా.. అంటూ వెనక్కి తిరిగి నగ్నంగా వున్న వాళ్ళ యద పొంగులని వాళ్ళ తండ్రుల గుండెలకి వొత్తుతూ బలంగా వాటేసుకున్నారు.

అలా ఓ పక్క తమ అక్కయ్యలు తమ తండ్రులమీద వాలిపోయి తమకి కూర్చోవడానికి గూడా జాగా లేకుండా చెయ్యడంతో, ఓ పక్క అసూయో లేక వొంటిలోని కోరికల వేడివల్ల రేగిన అసహనమో కానీ దీపిక, సీతలు వాళ్ళ అక్కయ్యలని చూస్తూ అంత నిద్దరొస్తే వెళ్ళి లోపల పడుకోవొచ్చుగదా ఇలా హాల్లో వేళ్ళాడే బదులు అని తమ అక్కయ్యలని అక్కసుగా తమ తండ్రుల వొళ్ళోనించీ తోస్తుంటే, తము పొందిన భావప్రాప్తులవల్ల తడిసిపోతున్న లంగాల సంగతి తమ తండ్రులకి తెలియడం ఇస్టంలేక పద్మజ, రాధికలు గబగబా లేచి సుందరం అంకుల్ ఇంటికి పరుగెత్తి, తొలి భావప్రాపిలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని మంచం మీద వాలిపోయేరు.

తమ అక్కయ్యలు అలా వెళ్ళిపోగానే దీపిక, సీతలు వాళ్ళ అక్కయ్యలు కూర్చున్న స్థానాన్ని ఆక్రమించేరు. ఐతే దీపిక, సీతలు వాళ్ళ అక్కయ్యల్లా పైటలు వెయ్యటంలేదు. సీత పరికిణీ, తెల్ల పోలిస్టర్ జాకెట్ వేసుకుని వుంటే, దీపిక మోకాళ్ళ వరకూ నీలం రంగు పొట్టి స్కర్ట్ వేసుకుని దానిమీద తెల్ల చొక్కా తొడుక్కున్నది.

సీత, దీపకలు లోపల బ్రా లు తొడుక్కున్నట్లు లేదు. ఇద్దరూ వేసుకున్న తెల్ల పై బట్టల్లోనించీ నిండైన వాళ్ళ చనుకట్టలూ, వాటిమీద నల్ల ద్రాక్షల్లా వాళ్ళ ముచికలు చూచాయగా కనిపిస్తూ చూసేవాళ్ళకి అక్కడ ఏమున్నాయో చెప్పకనే చెపుతూ రెచ్చగొడుతున్నాయి. ఇంక దీపిక సళ్ళు పెద్ద సైజు బత్తాయిల్లా వుంటే, సీత సళ్ళు అంతకన్నా ఇంకొంచెం పెద్దగా వునయి.

అప్పటికే రాధిక, పద్మజలు తమ తమ ఆడతనాలతో రాపాడించి రెచ్చగొట్టి నిక్కించి, నిలబెట్టేసిన తమ మగతనాలమీద అలా కసెక్కించేస్తున్న తమ కూతుళ్ళు వొచ్చి కూర్చునేప్పటికి కానీ తెలియరాలేదు సీత, దీపికలకి అప్పటివరకూ తమ అక్కయ్యలు ఏమిచేసేరో.

ఐతే వాళ్ళలో కూడా కోరికలకి ఏమీ కొదవలేనందువల్ల వాళ్ళు గూడా వాళ్ళ అక్కయ్యల్లాగే తమ ఆడతనాలని వాళ్ళ నాన్నల మగతనాలమీద అరగదియ్యడం మొదలెట్టేరు.

బ్రహ్మం ఇంక ఆపుకోలేక నిమ్మదిగా తను కట్టుకున్న లుంగీని పైకిలాగేసుకుని దీపిక కట్టుకున్న నీలం స్కర్ట్ ని వెనకనించీ పూర్తిగా పైకి లాగేప్పటికి నిగిడిన బ్రహ్మం మగతనం తన చిన్న కూతురి పిర్రలమధ్య తొడల్లో నగ్నంగా ఏఅచ్చాదనా లేకుండా గుచ్చుకున్నాది.

అస్సలు ఆతులుగూడా మొలవని నున్నని కన్నెపిల్ల తొడలమధ్య అలా గుచ్చుకునేప్పటికి బ్రహ్మం మగతనం మరో ఇంచీ పెరిగింది. దానితో బ్రహ్మం తన కుడిచేతిని లుంగీ చాటుంచీ లోపలకి పెట్టుకుని నిగిడిన తన మగతనాన్ని గుప్పిట పట్టుకుని చిన్నగా తన మొడ్డమీది ముందోలుని పూర్తిగా వెనక్కి లాగి తన మొడ్డ బుడిపెని నిమ్మదిగా కూతురి పూరెమ్మల్లోకి అదిమేడు.

తొడల సందుల్లో, పూరెమ్మల్లో దిగబడుతున్న తన తండ్రి మగతనాన్ని తనలోతుల్లో దిగేసుకోవడానికి అనుగుణంగా దీపిక తన నడుం కదిలిస్తూ సర్దుకుంటుంటే, బ్రహ్మం లింగ శీర్షం దీపిక పూరెమ్మలపాయల్లోనించీ కసుక్కున పూకులోతుల్లోకి జారింది. దానితో స్స్స్.. నాన్నా.. అంటూ దీపిక కూడా తన అక్కయ్య రాధిక లాగానే వెనక్కి తిరిగి వాళ్ళ నాన్నని బలంగా వాటేసుకున్నాది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *